Hela denna artikel är en annons

CybAero i startgropen för expansion

Publicerad 17 november, 2017

Marknaden har mognat och efterfrågan på drönarprodukter och närliggande tjänster blir alltmer konkret. För CybAero ser framtidsutsikterna lovande ut.

CybAero grundades 2003 och var tidigt ute med avancerad teknologi inom området obemannade farkoster. Bolagets flaggskepsprodukt APID One kan användas inom kommersiella, civila och militära situationer och det nyligen lanserade tjänstekonceptet Air Services fyller en viktig funktion som instegsprodukt och beräknas stå för omkring en fjärdedel av bolagets omsättning i framtiden.

– Genom Air Services kan de kunder som funderar på att börja använda drönare enkelt testa användbarheten genom att köpa in tjänsten i några timmar istället för att göra en stor investering i en egen drönare. Det har funnits en efterfrågan på den här typen av tjänst, säger Mikael Smith, VD på CybAero.

I dagsläget befinner sig CybAero i flertalet upphandlingsprocesser varav två beräknas avslutas senast under det första kvartalet 2018. Nyemissionen genomförs bland annat för att bolaget ska kunna vinna nya kontrakt samt för att kunna utveckla tjänstekonceptet vidare. Läs mer om nyemissionen här.

– Vi har jobbat mycket med att effektivisera och dra ner på onödiga kostnadsposter det senaste året. Vårt fokus ligger nu på att hitta nya affärer inom närtid och har bland annat tagit fram en självförsörjande containerlösning som gör att man kan operera med drönare i svåra miljöer utan tillgång till el i tre dygn, säger Mikael Smith.

Marknaden mognar
För CybAero är det tydligt att kundernas kunskap om drönarteknologi ökat och intresset har visat sig i förfrågningar som både blir alltmer konkreta men samtidigt också mer visionära.

– Det är många som börjar inse fördelarna med drönarfarkoster och hur de kan underlätta och sänka risker i många verksamheter. I takt med att kunskapen ökar blir många också nyfikna på nya användningsområden och ser samma utvecklingspotential som också vi har, säger Mikael Smith.

Drönarmarknaden förväntas genomgå en marknadskonsolidering under de närmaste åren och CybAero jobbar på en förvärvsplan som ska komplettera den organiska tillväxten. Lagstiftare i många länder har också vaknat till och insett nyttan som obemannade farkoster kan göra. CybAeros operatörer lever upp till mycket höga krav och bolaget är därmed positionerade för att ta marknadsandelar runtom i världen.

– Vi har kapacitet att leverera globalt och får i dagsläget förfrågningar från en mängd olika branscher och länder. Det är mycket idéer i luften och en spännande period framöver, säger Mikael Smith.

Foto: John Sandlund/CybAero.

Nyemissionen

Teckningstid: 20 november 2017 – 7 december 2017
Teckningskurs: 3,75 SEK per unit (En nuvarande aktie ger rätt att teckna två units. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption).
Nyemitterade aktier: 19 844 153 nya aktier (266 666 A-aktier och 19 577 487 B-aktier)
Emissionsbelopp: 46,3 MSEK
Bolagsvärde före emission: Pre-moneyvärdering = 23,2 MSEK
CybAeros Teaser
Teckna online här