Hela denna artikel är en annons

Svensk teknik står inför genombrott

Publicerad 6 november, 2017

”En unik teknologi”.
Så beskriver David Westberg, PharmaShell®, Nanexas uppfinning som väntar på genombrottet inom läkemedelsmbranschen.

I korthet är PharmaShell® ett skal, osynligt för blotta ögat, som kan kapsla in olika mikroskopiska läkemedelspartiklar. Med PharmaShell® ligger läkemedlet helt skyddat tills skalet löst upp sig, vilket kan vara en stor fördel för läkemedel som ska vara verksamma i kroppen längre perioder:
– Tänk dig att en patient får en lösning injicerad under huden. I den lösningen finns 100 000-tals partiklar med läkemedel, som omsluts av skalet PharmaShell®. Skalet löses sedan successivt upp och frigör läkemedlet under lång tid, säger David Westberg.

Teknologin, som utvecklats under flera år hos det Uppsalabaserade företaget, genomgår just nu flera djurförsök. Genom den kommande nyemissionen, som väntas inbringa 22,9 miljoner kronor, läggs grunden för en bred satsning.
– Emissionen är viktig ur tre aspekter: Fortsatt utveckling av PharmaShell®-plattformen, att driva vårt ”eget” produktprojekt samt en utökad marknadsföring av PharmaShell® och Nanexa. Läs mer om nyemissionen och erbjudandet här.

Det egna projektet Westberg syftar på är ett eget produktprojekt baserat på PharmaShell®-tekniken inom cancerområdet, för att skapa ytterligare affärsmöjligheter framöver.
– Vi bedömer att PharmShell® kan göra skillnad inom det området. Det kan bli möjligt att injicera en lokalt hög koncentration läkemedel nära en tumör, sedan frigörs den aktiva substansen i tumörens närhet. Det skulle kunna effektivisera behandlingen och dra ner på biverkningsnivåerna.

– Dessutom är marknaden stor, den största inom läkemedelsindustrin. Potentialen är betydande.

Nanexa, som redan samarbetar med AstraZeneca, siktar på att skriva ytterligare avtal med ledande läkemedelsföretag redan under 2018.
– Själva teknologin PharmaShell® har vi redan utvecklat. Det vi gör nu är att verifiera att det fungerar som tänkt. Både på vårt laboratorium och i prekliniska djurförsök. Vi kommer också kunna visa för läkemedelsbolagen att processen går att skala upp. Dessutom kommer vi med vårt produktprojekt förbereda för att kunna starta en klinisk prövning tillsammans med en partner eller i egen regi.

Nyemissionen

Teckningstid: 6 november-20 november 2017.
Teckningskurs: 6 kronor per unit (1 aktie + 1 teckningsoption) för 2 gamla aktier.
Vederlagsfri teckningsoption: 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie mot aktuell avista om +12 månader.
Garantibelopp: 80 procent av emissionen säkerställd genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

 

Läs mer i Nanexas teaser
Teckna aktier i nyemission online här