Hela denna artikel är en annons

"Vi räknar med en lönsamhet på drygt 30 procent"

Publicerad 6 november, 2017

Här är den unika svenska tekniken som ska hjälpa plastpåsindustrin att öka lönsamheten.
Nu siktar SealWacs på lansering – och har redan inlett nyemissionen.
– Med prisbilden som finns räknar vi med en lönsamhet på drygt 30 procent, säger Sören Sandström, vd.

En omsättning på drygt 100 miljoner kronor om fem år. Det tror Sören Sandström att SealWacs kan nå tack vare nyutvecklade sensorn som övervakar plastpåstillverkning.
– När vi tittar på marknaden kan vi se att det finns en möjlighet att installera 2000 sensorer om året internationellt. Bara i Norden finns ett 20-tal producenter som skulle behöva denna lösning, säger Sören Sandström.

Vid tillverkning av plastpåsar förvandlar bottensvetsar som de enorma rullarna av plast till enskilda påsar. Dagens maskiner har dock svårt att hålla en jämn och hög kvalitet på svetsarna – men med SealWacs sensor och varningssystem övervakas processen och larm slås omedelbart om något går fel
– Det ger tillverkaren chansen att snabbt åtgärda dåliga svetsar, vilket radikalt också minskar svinnet. Idag tvingas man kassera tre till fem procent av produktionen och det är oerhört kostsamt för en redan pressad industri. Vi har gjort kalkyler tillsammans med tillverkare som visar att investeringen i sensorn har en payback på cirka ett år.

Nyemissionen, som pågår fram till 14 november, beräknas inbringa drygt sex miljoner kronor. Redan nu är 97 procent av emissionen garanterad.
– Vi har teckningsförbindelser och ett garantikonsortium bakom oss, så det ser väldigt bra ut. Nu vill vi sprida ägandet och ge allmänheten en chans att vara med. Läs mer om nyemissionen här.

Pengarna kommer främst användas till marknadsföring av sensorn gentemot industrin:
– Vi fokuserar på befintliga företag i branschen. Första målet är Norden, sedan Europa och sedan världen. Det finns cirka 20 000 plastpåslinjer tillverkar av någon dignitet i världen så potentialen är stor.

Runtom i världen diskuteras, och i vissa fall genomförs, regleringar kring konsumtion av plastpåsar. Enligt Sandström betyder det att branschens behov av bättre kontroll vid tillverkningen ökar:
– Konkurrensen hårdnar och tillverkarna måste bli ännu bättre på att minska svinnet, där kommer SealWacs Sensor in. Tittar man tio år framåt finns ingen anledning till oro. Allt från fryspåsar till sopsäckar kommer det att finnas behov av oavsett regleringar.

Nyemissionen

Teckningstid: 31 oktober-14 november 2017
Teckningskurs: 2 kronor per aktie
Teckningspost utan företräde: 1000 aktier (2000 kronor)
Emissionsbelopp: 6 160 540 kronor
Bolagsvärde före emission: 6 160 540 kronor

 

SealWacs teaser
Teckna online här