Annons - Innehåll från Skandia

”Tillit skapar effektiva arbetsplatser”

Vem drömmer inte om en organisation som producerar på topp – samtidigt som medarbetarna mår bra, både fysiskt och psykiskt.
Hur skapar man en sådan? Vad kan cheferna göra för att hålla verksamheten frisk och fungerande?
– Låt personer ta ansvar – ingen vill ha någon som styr över ens axel, samma sak gäller i arbetslivet, säger Torbjörn Eriksson, VD på Tenant & Partner.

En välfungerande verksamhet är som ett pussel. Varje bit spelar stor roll för att helheten ska bli så bra som möjligt. Och om några av pusselbitarna inte passar kommer det även att synas i slutresultatet – det blir helt enkelt inte så bra som det skulle kunna bli. Alla är även medvetna om vad som händer om man pressar på en bit för hårt: Den går sönder.

Vems ansvar är det då att verksamheten, och alla dess viktiga beståndsdelar, är välmående och tillsammans fungerar som en helhet? Torbjörn Eriksson, VD på Tenant & Partner, har under många år guidat företag att skapa arbetsplatser som hjälper organisationer att nå sina mål.
– För att man ska få en verklig effekt måste man se hela systemet, men det finns några saker som blir lite viktigare än andra, säger Torbjörn och fortsätter:

Torbjörn Eriksson, VD på Tenant & Partner.

– För det första har du alla de fasta strukturer som ett bolag består av: den fysiska och digitala arbetsplatsen. Vi behöver se över våra arbetssätt och fundera på hur vi måste jobba tillsammans för att nå våra mål. En arbetsplats ska stimulera till hälsa, skapa förutsättningar för bättre kunskapsdelning, ökad innovationskraft samt bidra till effektivare kund- och medarbetarmöten.

När organisationen har definierat sina arbetssätt och skapat sin arbetsplats är det dags att se över nästa steg: Processer och rutiner.
– Hur ser ert workflow ut? Det måste finnas en rimlig balans mellan förväntningar och vad en människa klarar av. Där kommer du till den enskilda individen.

Med Skandias hälsoförsäkring blir det enkelt att hjälpa dina medarbetare. Läs här om hur den förebyggande försäkringen funkar.

image
Ju mer du som chef vågar involvera alla, desto större effekt får du.

"Låt medarbetare lära känna sina egna värderingar, självklart med viss guidning. Ingen vill ha någon som styr över ens axel, samma sak gäller i arbetslivet."

Medarbetare är varje arbetsgivares största tillgång. För att verksamheten ska fungera som en väloljat maskineri krävs en genomtänkt strategi som på minsta nivå bör omfatta fyra viktiga delar hos de anställda: Fysisk, mental, social och emotionell hälsa.
– Den fysiska hälsan är förknippad med träning, kost och sömn. Den mentala hälsan handlar exempelvis om att hjälpa alla medarbetare att ta hand om det enorma informationsbruset som bombarderar oss just nu i och med att vi är uppkopplade hela tiden.
– När det gäller den emotionella och sociala hälsan är fullt fokus på tillitsfulla relationer. Tittar man på vad som faktiskt driver produktivitet och samarbete så är det just tillit.

Nu har vi kommit en bit på vägen i organisationspusslet. Om de som jobbar på företaget mår bra i alla dessa fyra delar – fysiskt, mentalt, social och emotionellt – är hörnbitarna lagda och chanserna för en balanserad arbetsmiljö är större.
– Den sista biten handlar om ledarskap – både hos arbetsgivaren och hos dig själv. Självledarskap innebär att känna sig själv och att, i större utsträckning, agera efter sin inre kompass. Om man tittar på organisationsstrukturer här framöver så kommer det att krävas ett större ansvar av individen, säger Torbjörn och fortsätter:
– Att leda andra kommer inte att försvinna, men man leder andra, varandra och sig själv i olika situationer.

Träning är en del av den fysiska hälsan och kan motverka stress.

För att medarbetare ska kunna axla friheten att ta ansvar för sin leverans kräver det att arbetsgivaren ger det utrymmet och förtroendet. Enligt Torbjörn är chefernas yttersta ansvar att skicka en signal om vilken typ av arbetsmiljö och kultur man vill ha. Det sätter tonen för hur man faktiskt vill ha det på arbetsplatsen.
– Nästa steg är att man vågar involvera alla. Ju mer du som chef vågar göra detta, desto större effekt får du. Det finns så mycket kraft hos medarbetare som vill hjälpa, men många chefer sätter mål och förväntningar som inte ligger i linje med de anställdas sfär och mandat.
– Det är dags att bemyndiga personer att ta ansvar. Låt medarbetare lära känna sina egna värderingar, självklart med viss guidning. Ingen vill ha någon som styr över ens axel, samma sak gäller i arbetslivet. Frågan varje medarbetare bör ställa sig är ”Hur kan jag leva mina egna värderingar, växa som människa och i min yrkesroll och samtidigt bidra till organisationens mål?”.

Med friskare medarbetare ökar lönsamheten. Så funkar Skandias förebyggande hälsoförsäkring.

image
En för tung arbetsbörda under lång tid kan få konsekvenser och det är något som arbetsgivare måste vara uppmärksamma på.

"Det finns så otroligt mycket i våra nuvarande strukturer och hierarkier som hindrar oss att blomma och vara i vår fulla kraft."

Många av de traditionella strukturerna vi har i företag och organisationer är direkt skadliga och i många fall väldigt ineffektiva. Vi behöver utmana det invanda mönstret och låta den enskilda individen ta plats, menar Torbjörn.
– Jag vill driva devisen att vi inte har ett arbetsliv och ett privatliv – vi har ett liv. Det gäller att ta vara på det och se människor som de fantastiska kreationer de är. Det finns så otroligt mycket i våra nuvarande strukturer och hierarkier som hindrar oss att blomma och vara i vår fulla kraft.

Tidiga tecken för arbetsgivare att hålla koll på hos sina anställda

För att kunna göra ett bra jobb måste medarbetarna ha rätt förutsättningar. En för tung arbetsbörda under lång tid kan få konsekvenser, något som arbetsgivare måste vara uppmärksamma på. Torbjörn listar några signaler som kan vara bra för chefer att hålla koll på hos sina anställda.
– Alla de här sakerna räknas som tidiga tecken.

 

Utdragen trötthet och nedstämdhet
– En långvarig trötthet som inte går över märks hos en person. Det är inget konstigt att vara trött en måndag eller tisdag, men kroppsspråket hos någon som känner sig nedstämd är en tydlig signal.

 

Fysiska förändringar
– Snabb viktuppgång och viktnedgång är tecken på att något inte står rätt till. Ibland kan man till och med se på människors hår om de mår bra eller dåligt, om det finns en lyster där eller inte. Om vi stannar upp och ser varandra i ögonen, då ser vi hur vi mår. Ögonen ljuger aldrig.

 

Omställning i beteende
– Vi mailar mycket med varandra, man kan faktiskt ana undertoner i mailkorrespondens som ger signaler på att någon inte är sig själv. Man kan även se att människor drar sig undan, oavsett om de är extroverta eller introverta.

Med Skandias förebyggande hälsoförsäkring kan du få hjälp och råd om du känner dig nedstämd, har värk eller är stressad. Läs mer om försäkringen här.