Hela denna avdelning är en annons från Stockholms Universitet

Framtiden tillhör
chefer som tar ansvar

Här är utbildningen som ger perspektiv på ledarskap

En hållbarhetsinriktad chef är en person som arbetar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Genom att fokusera på hållbarheten kan organisationen – förutom mer effektiv och lönsam – också förbli relevant och skapa värde på sikt.

I slutet av 80-talet kom den så kallade Brundtlandrapporten som slog fast att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett övergripande mål för svensk politik.

Hållbarhet är som bekant också en av de faktorer som tydligast kommer att prägla företagens villkor i Sverige framöver. Därför är det självklart också en grundpelare på Executive MBA-programmet vid Stockholm Business School på Stockholms universitet.

– Dagens företag och organisationer verkar i en alltmer svåröverskådlig värld. Det ställer allt större krav på chefer att hantera och leda verksamheten i en snabbt föränderlig tid där hållbarhet är A och O, säger Johan Lembke, fil dr, operativ chef och utbildare i hållbarhet och ledning på chefsutbildningen som de fem senaste åren rankats som det bästa programmet i Sverige.

Johan Lembke, fil dr, operativ chef och utbildare.

Han konstaterar att många fortfarande har en lång resa för att bädda in hållbarhet i nya affärsmodeller, strategier och verksamheter i företag och branscher, och tydligt bidra till hållbarhetsmålen. Lönsamhet och hållbarhet kan av en del uppfattas vara varandras motsats – åtminstone i det korta perspektivet. Men det är ett förlegat perspektiv, enligt Johan Lembke.

image

Stockholms universitets Executive MBA-program har fem år i rad rankats högst i Sverige och bland de 50 bästa i Västeuropa enligt Eduniversal.

– Hållbarhet behöver ses som en nödvändig kärna för organisationens framtida framgång, konkurrenskraft och relevans. En organisation behöver därmed chefer som har en systematisk, integrerad och strategisk hållbarhetsmodell baserad på en grundläggande mental och normativ kompass i samklang med hållbarhet.

Hållbarhet är ett brett begrepp som omfattar fler områden än vad många spontant kanske tänker på. Det brukar definieras utifrån tre dimensioner – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – som när de samspelar och stöttar varandra, förväntas leda till hållbar utveckling och hållbart företagande.

• Social hållbarhet – handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle med hänsyn till folkhälsa och välfärd där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
• Ekonomisk hållbarhet – betyder till exempel utbyte av hållbarhetsrelaterad information och kunskap, forskning och innovation, frånvaro av korruption och marknadsmissbruk, hushållning och reducering av energi-, material- och vattenanvändning samt hållbarhetsrapportering.
• Ekologisk hållbarhet – en organisations påverkan på miljö och natur från resursanvändning, utsläpp, avfall och produkter över deras livscykler. Ekonomisk tillväxt ska inte ske på bekostnad av en artrik, bärkraftig och varierad natur och livsuppehållande miljö.

Anmäl ditt intresse till Executive MBA-program här!

Executive Master of Business Administration

Executive MBA-programmet är ett vetenskapligt grundat, universitetsbaserat och examensinriktat chefsutbildningsprogram på deltid under ca 21 månader.

Vårt genomtänkta program ger ökad teoretisk insikt i beslutsfattande och ledning, nya infallsvinklar och nya nätverk för deltagare samt organisationer.

> Anmäl ditt intresse här
> Ladda ner ansökningsformulär här (PDF)

image
Hållbarhetsbegreppet är i fokus redan från början på Executive MBA-programmet.

Kursen har en grundfilosofi som ser människor, organisationer och utbildning som delar i större helheter.

Hållbarhetsbegreppet är i fokus redan från början på Executive MBA-programmet där en av de första kurserna handlar om hållbar och etisk ledning. Inriktningen är mot strategisk affärsutveckling, lönsamhet och konkurrenskraft.
– Kursen har en grundfilosofi som ser människor, organisationer och utbildning som delar i större helheter: vårt gemensamma samhälle och ytterst vår gemensamma biosfär och planet. Vi betonar en sund bolagskultur utifrån rollen som verksamhetsansvarig, säger Johan Lembke.

Syftet är att bistå befintliga och framtida organisationsledare och ge dem en känsla av hur deras inflytande och beslut kan bidra till val, organisationer och en framtid för hållbarhet som påverkar kommande generationer.

Lyssna på vad våra deltagare säger.

Civilingenjören Caroline Lundgren Brandberg som går sista terminen på Executive MBA-programmet ser det som starten på något nytt – och vill jobba där affärstänkande möter hållbarhet.
– Hållbarhet är en självklar del av mitt engagemang som styrelseledamot i Race For The Baltic, ett projekt för att återställa miljön i Östersjön och samtidigt skapa en miljömässig och ekonomiskt hållbar region, säger hon.

Och fortsätter:
– Även i mitt andra styrelseuppdrag för teknikbolaget Intaktus har hållbarhet varit något som jag har brunnit för och drivit på agendan. Till exempel så bidrog en av mina uppsatser om ”inbäddad hållbarhet”, där jag gjorde en hållbarhetsplan för Intaktus, till att vi säkrade ytterligare finansiering till bolaget.

Anmäl ditt intresse till Executive MBA-program här!