Hela denna avdelning är en annons från Stockholms Universitet

Utbildningen som vidgar vyerna

Svenska chefer behöver perspektiv på internationaliseringen

Allt fler svenskar arbetar i företag som verkar på en global marknad. Det ställer krav på anpassning till andra kulturer och ledarskapsmodeller. Samtidigt är det många chefer som överskattar internationaliseringens betydelse.

Internationaliseringen, eller globaliseringen, är en process som krymper världen på så sätt att händelser i en del av den även påverkar människor och samhällen i andra delar. Det handlar som bekant om allt från ökad handel och rörlighet över gränserna till utbredningen av ny informationsteknologi och gränsöverskridande kultur. Det handlar om den största förändringen sedan industrialismens genombrott för några hundra år sedan, menar många.

Ian Richardson, studierektor vid Centrum för företagsutbildning, Stockholm Business School vid Stockholms universitet, håller med om att internationaliseringen är viktig och att det är nödvändigt att vara medveten om de utmaningar som den innebär – särskilt när man jobbar i internationella sammanhang.
Men han understryker samtidigt att det är viktigt att se saker i deras rätta sammanhang och inte blunda för fakta, vilket gör att han också kommer med en brasklapp.
– De som pratar om internationalisering kan ibland överskatta betydelsen av den eller förenkla dess komplexitet– och det om något är en utmaning för företag i dag, säger Ian Richardson.

Och fortsätter:
– Om vi bortser från tydligt exportinriktade bolag är såväl konsumenter som intäkter till den allra största delen lokala för de flesta svenska företag. Då kan man fråga sig om det är motiverat att vara så upptagen av globaliseringen. Hur kan vi få perspektiv på detta när den utbredda uppfattningen är så bortkopplad från dessa grundläggande fakta? Vi får inte glömma att behålla perspektivet när det gäller vilken effekt internationaliseringen egentligen har på våra företag totalt sett.

Anmäl ditt intresse till Executive MBA-program här!

Ian Richardson, studierektor vid Centrum för företagsutbildning.
image
Dagens företagsledare måste känna till svårigheterna för att kunna se möjligheterna.

Även för de som inte är direkt påverkade på daglig basis av internationell handel är det viktigt att tänka på hur affärsverksamheten påverkas.

Även om det kan framstå som lockande att satsa utanför de egna gränserna är det viktigt att komma ihåg de påtagliga praktiska utmaningarna för att lyckas.
– Det gäller allt från distribution till finansiering, produkt- och marknadsstrategi. Utmaningarna går bortom gullig reklam om naiva chefer som begår kulturella misstag som hotar att helt få deras internationella ansträngningar att spåra ur, säger Ian Richardson.

Han konstaterar att dagens företagsledare självklart måste känna till svårigheterna för att kunna se möjligheterna. Lika viktigt är att undvika de faror som är förknippade med en övertro på internationella affärer.
– Även för dem som inte är direkt påverkade på daglig basis av internationell handel är det viktigt att tänka på hur affärsverksamheten påverkas.
Internationell handel och andra former av samarbeten och transaktioner över gränser är per definition svårare än den på enskilda marknader och många människor är oförberedda och saknar erforderlig kompetens.
– En del kan avhjälpas genom träning och utveckling. Men självkännedom och förmåga att på riktigt anpassa sig till olika sammanhang är kvaliteter som inte är lätta att lära ut.

Executive MBA-programmet vid Stockholm Business School har därför stort fokus på just självkännedom och att lära känna sina egna begränsningar.
– Vi hjälper deltagarna att reflektera över hur de ska möta affärsutmaningar och hur de som individer ska handskas med vad som sker och kritiskt identifiera olika impulser innan de agerar. De här reflekterande kvaliteterna kan få större effekt i internationella sammanhang där sådana grundläggande värderingar kanske inte alltid förekommer på samma sätt.

En Executive MBA är en unik investering i dig, din organisation, ditt personliga nätverk och din framtida karriär. Fyll i formuläret här så berättar vi mer!

Lyssna på vad våra deltagare säger.
image

Det har bidragit till att internationalisering inte känns som så mycket mer komplicerat än att göra affärer i Sverige.

Civilingenjören Caroline Lundgren Brandberg som går sista terminen på chefsutbildningen tycker att hon har haft stor nytta av detta i sitt yrkesliv. Efter ett antal år på Ericsson har hon nu bland annat ett styrelseuppdrag för teknikbolaget Intaktus. Det har ända sedan starten varit ett internationellt globalt bolag med partners i flera delar av världen. Då hon har jobbat operativt som global Partner Director har hennes erfarenheter från liknande roller på Ericsson tillsammans med nya kunskaper från utbildningsprogrammet bidragit till hennes roll i bolaget.

– Jag har fått förståelse för hur man jobbar och gör affärer med andra kulturer och så har det bidragit till att internationalisering inte känns som så mycket mer komplicerat än att göra affärer i Sverige, säger hon.

Även om det givetvis finns skillnader i kultur, religion eller förhandlingsmodeller är de grundläggande egenskaperna som att lyssna och se och försöka förstå sin motpart viktiga oavsett var i världen man befinner sig.

Under den internationella veckan på utbildningen hade deltagarna många duktiga föreläsare även från den politiska världen som samtalade om utrikespolitik.
– Det var oerhört intressant att få lyssna på deras reflektioner kring vad det är som händer i världen, vilka strömningar som finns och varför det ser ut som det gör i dag. Det bidrog med en viktig pusselbit i mitt eget arbete. Till exempel har vi på Intaktus en partner i Turkiet som efter statskuppen har haft en mycket tuffare miljö att verka i. Förståelsen för detta har gjort att vi kunnat anpassa våra strategier och även visa en djupare förståelse för våra partners.

Anmäl ditt intresse till Executive MBA-program här!

Executive Master of Business Administration

Executive MBA-programmet är ett vetenskapligt grundat, universitetsbaserat och examensinriktat chefsutbildningsprogram på deltid under ca 21 månader.

Vårt genomtänkta program ger ökad teoretisk insikt i beslutsfattande och ledning, nya infallsvinklar och nya nätverk för deltagare samt organisationer.

> Anmäl ditt intresse här
> Ladda ner ansökningsformulär här (PDF)