Hela denna avdelning är en annons från Stockholms Universitet

Utbildningen som utmanar gamla sanningar

Kreativt tänkande är avgörande för en framgångsrik verksamhet

”Utan tvivel är man inte klok” är ett numera bevingat uttryck. Det handlar om allt från själva tanken på att man inte är riktigt vettig till insikten att kreativt tänkande är upphovet till förändring och utveckling – en insikt som genomsyrar Executive MBA-utbildningen vid Stockholm Business School på Stockholms universitet.

Uttrycket myntades av den folkkäre underhållaren Tage Danielsson som hade förstått att allt, särskilt de tvärsäkra påståendena, måste tas med en nypa salt och ifrågasättas. Det är också en insikt som löper som en röd tråd under den 21 månader långa chefsutbildningen.

– Vår förmåga att öppet pröva och ompröva information och aktuella lösningar har gjort att dessa efter hand kunnat ersättas av bättre. Oavsett vilket bolag eller vilken bransch en chef arbetar inom är det viktigt att känna till att det går att förbättra sin kunskap genom reflektion, säger Ian Richardson, som är studierektor vid Centrum för företagsutbildning på Stockholm Business School vid Stockholms universitet.

Kritiskt och kreativt tänkande är två olika sätt att bearbeta information.
Kritik gör det möjligt för oss att göra mer än bara samla in och utvärdera information. Den innebär också en djupare förståelse och kan betyda att kunskaper som vi tar för givna ifrågasätts. Kreativitet gör det möjligt att hitta nya vägar framåt. Kombinationen av kritik och kreativitet möjliggör ett mycket bättre beslutsfattande.”
– Balansen mellan båda dessa är grundläggande för hur vi fungerar som ledare i olika sammanhang, och avgörande för huruvida vi är effektiva eller inte, säger Ian Richardson.

Ian Richardson, studierektor vid Centrum för företagsutbildning.

Och fortsätter.
– Ord som kreativitet och risktagande används i dag flitigt av många chefer och är självklart viktiga för att se affärsmöjligheter och utmaningar. Samtidigt måste vi anpassa vår medfödda tendens att bara göra sådant som vi vill göra och strunta i fakta som inte stöder våra egna teorier.

Det handlar alltså inte om att undvika risktagande och sopa kreativiteten under mattan. Däremot gäller det att vara öppen för reflektioner och kritik när det gäller ens egna tankar och idéer.
– Att skapa en miljö som uppmuntrar reflektioner och göra en noggrann bedömning av möjligheter och hot är en central utmaning för alla verksamheter med självaktning.

En Executive MBA är en unik investering i dig, din organisation, ditt personliga nätverk och din framtida karriär. Fyll i formuläret här så berättar vi mer!

image

De flesta verksamheter är stora motståndare till idéer som utmanar det sätt som saker för närvarande görs på.

Genom att dagligen läsa affärspress och LinkedIn är det lätt att tro sig ha kontroll över näringsliv och olika marknader. I själva verket är det nästan tvärtom. Våra marknadsfunktioner är så långt ifrån optimal effektivitet att det är skrattretande att vi fortfarande håller fast vid den här illusionen. Berättelserna om modernt ledarskap är fulla med exempel på sådana här självbedrägerier, menar han.

De flesta verksamheter är stora motståndare till idéer som utmanar det sätt som saker för närvarande görs på. Men på något sätt har vi övertalat oss själva, åtminstone i ledarskap, att vi är upplysta varelser kapabla till själviakttagelse och anpassning. Hur som helst förser oss färska studier som till exempel ”funktionell dumhet” i organisationen (Alvesson & Spicer, 2012) med många argument mot den här tanken.

Det är vanligt i dagens ledarskap att betona öppenhet, lyssnande och lärande. Men faktum kvarstår: affärsverksamheter styrs av logik och normer som systematiskt avvisar kritik eller tankar som inte passar med deras egna. Över tid har människor lärt sig vad de ska säga och inte säga och äkta kritik mot rådande tankesätt tystas ned.
Effekterna på kort sikt kan bli positiva då organisationen snabbt kan fortsätta utan att behöva hysa obehagliga sanningar. Men på längre sikt kan konsekvenserna bli förödande när innebörden står klar.

Anmäl ditt intresse till Executive MBA-program här!

Executive Master of Business Administration

Executive MBA-programmet är ett vetenskapligt grundat, universitetsbaserat och examensinriktat chefsutbildningsprogram på deltid under ca 21 månader.

Vårt genomtänkta program ger ökad teoretisk insikt i beslutsfattande och ledning, nya infallsvinklar och nya nätverk för deltagare samt organisationer.

> Anmäl ditt intresse här
> Ladda ner ansökningsformulär här (PDF)

image

Man ställs hela tiden inför nya frågeställningar vilket gör att man får tänka nytt och lära sig att ifrågasätta gamla sanningar.

Handlaren Patrik Borg från Ica Maxi i Enköping går andra terminen på Executive MBA-programmet och tycker att det bidrar väldigt mycket till ett kreativt tänkande. Att deltagarna har olika bakgrund och kommer från vitt skilda verksamheter bidrar till intressanta diskussioner i klassrummet.

– Man ställs hela tiden inför nya frågeställningar vilket gör att man får tänka nytt och lära sig att ifrågasätta gamla sanningar. Jag tycker det är bra med utbildningen att man breddar sina vyer, reflekterar och får olika kreativa och kritiska perspektiv på sitt eget agerande. Det är det kreativa och kritiska tänkandet som gör att man kan bedriva en bra förändring i den egna verksamheten.

Patrik Borg,
handlare Ica Maxi.

En Executive MBA är en unik investering i dig, din organisation, ditt personliga nätverk och din framtida karriär. Fyll i formuläret här så berättar vi mer!