Hela denna avdelning är en annons från Stockholms Universitet

Moderna chefer är lyhörda för förändringar

Förändring är ett begrepp som har blivit synonymt med modernt ledarskap. Enkelt uttryckt handlar det om förmågan att anpassa sig. Att på ett strukturerat sätt få en organisation att vilja arbeta mot ett önskat förändrat läge för att på så sätt nå framgång.

Förändring är ett ständigt aktuellt ämne som har avhandlats från både akademiskt håll och av ledarskapskonsulter. Tillsammans med hållbarhet, internationalisering och kreativt tänkande är det också en av grundpelarna i Executive MBA-utbildningen vid Stockholm Business School på Stockholms universitet.

– Det finns en allmän övertygelse att krafter som avreglering, globalisering och kommunikationsteknologi underblåser snabbare förändringar i näringslivet. Vi är alltmer medvetna om hotet om störningar. Även om det är svårt att förutse i vår egen bransch eller marknad måste vi försäkra oss om att våra organisationer är så potentiellt anpassningsbara som möjligt, säger studierektor Ian Richardson.

Ian Richardson, studierektor vid Centrum för företagsutbildning.

– Utveckling av förändringsstrategier som går utöver principer för anpassning, som erkänner förändringens inneboende komplexitet och oförutsägbarhet, är avgörande. Detta kräver att man utrustar sig med ett stort mått av flexibilitet och skicklighet för att inte stanna i utvecklingen.
Utifrån ett ledarskapsperspektiv är utmaningen att löpande förbättra system, processer och metoder för att möta de nya krav som ställs och på så sätt skapa en uthållig affärsmodell över tid.

En Executive MBA är en unik investering i dig, din organisation, ditt personliga nätverk och din framtida karriär. Fyll i formuläret här så berättar vi mer!

image

Förändringsledning, eller så kallat Change Management, går ut på att få en organisation från sin nuvarande situation mot ett annat önskat framtida mål.

Förändring är något man måste lära sig att hantera, gilla och till viss del eftersträva. Därför är det enligt Ian Richardson så viktigt att som ledare förstå hur förändringar påverkar andra och hur man ska hantera dem på bästa sätt.
– Förändringar sker väldigt snabbt och det är svårt att sätta upp långsiktiga mål. Man måste vara beredd att prioritera om allteftersom nya möjligheter dyker upp. Samtidigt måste anställda också få arbetsro i det de gör och utvecklar.

Förändringsledning, eller så kallat Change Management, går ut på att få en organisation från sin nuvarande situation mot ett annat önskat framtida mål. Det är ett verktyg som används för att hjälpa individerna inom gruppen mot detta. Trots att det i dag finns en uppsjö av konsulter och olika handböcker på området är kunskapen långt ifrån komplett.
– Genom att titta på tillvägagångssätt i olika situationer kan vi börja förstå likheter och identifiera fallgropar. Men det finns ingen universell lösning som passar alla, säger han.

Executive MBA på Stockholm Business School är programmet som ger dig möjligheten att ta en magister vid ett av världens bästa universitet. Anmäl ditt intresse här!

Alltför strikta regler och roller kan hämma utvecklingen av en organisation. Målet bör visserligen vara tydligt, men vägen dit kan se olika ut – och det är långt ifrån alltid självklart vilken väg som är bäst.
– Att utveckla lyhörda strategier och interna lösningar till de utmaningar som de dynamiska marknaderna skapar är därför en av huvudfrågorna under chefsutbildningen.
Ian Richardson betonar att deltagarna är erfarna chefer som på många sätt redan är så välutbildade som de kan bli.

– De har hört det mesta förut och behöver inte mer av samma sak. Vi erbjuder i stället en möjlighet att tillsammans med andra i samma situation ta ett steg tillbaka från de dagliga chefsutmaningarna och pressen för att i stället fundera över sin egen roll i relation till marknader, affärer och organisationer.

Executive Master of Business Administration

Executive MBA-programmet är ett vetenskapligt grundat, universitetsbaserat och examensinriktat chefsutbildningsprogram på deltid under ca 21 månader.

Vårt genomtänkta program ger ökad teoretisk insikt i beslutsfattande och ledning, nya infallsvinklar och nya nätverk för deltagare samt organisationer.

> Anmäl ditt intresse här
> Ladda ner ansökningsformulär här (PDF)

image

Gemensamt för de flesta av deltagarna är att de vill skapa förändring inte bara hos sig själva utan även i sin ledarroll.

Örjan Olsson är sedan ett par år vd på Universal Sony Picture Home Entertainment i Solna och går andra terminen på Executive MBA-programmet. Beslutet att börja studera växte i takt med att han blev alltmer trygg i vd-rollen. Han jämförde utbildningar men hittade ingen som hade samma tyngd som den prisbelönta chefsutbildningen vid Stockholm Business School på Stockholms universitet.

– Jag ville ha en utbildning för att kunna ta nästa steg. Tröskeln till att börja studera kändes låg, eftersom man kan ta lärdomarna rakt in i verksamheten. Att jag sedan studerar med 30 supersmarta personer med erfarenhet från olika branscher gjorde att det blev givande på en gång.

Gemensamt för de flesta av deltagarna är att de vill skapa förändring inte bara hos sig själva utan även i sin ledarroll.

– Utbildningen ger vilja och energi att förändra, både genom de verktyg som våra professorer förser oss med och de andra deltagarnas erfarenheter. På mitt bolag ska vi till exempel förändra rekryteringsprocessen och, baserat på det som vi har läst på kursen, utgå från ett mer vetenskapligt perspektiv.