Kontoret v/s köksbordet:
Så kommer vi att jobba efter pandemin

8 av 10 större svenska företag tänker låta de anställda fortsätta jobba på distans – även efter pandemin.
Det visar en ny uppföljande undersökning till rapporten Telias digitala index.
– Distansjobb har blivit den nya normen, säger Mille Beckman, chef för digitalisering och förändringsledning på Telia.

LÄNK: Få tekniken att funka, prenumerera på en egen IT-avdelning

Vad är meningen med kontoret? Coronakrisen har gjort oss medvetna om distansjobbets för- och nackdelar och frågan om kontorets roll är mer aktuell än någonsin.

Svenskar som kan jobba hemifrån bör göra det året ut, enligt Folkhälsomyndigheten. Många företag planerar också för mer distansjobb efter krisen.

– Synen på distansjobb kommer att ha ett ”före och efter pandemin”. Att jobba platsoberoende har snabbt blivit mycket mer accepterat. Fler branscher har upptäckt att det fungerar och har fördelar, helt enkelt eftersom de tvingats till det, säger Mille Beckman.

”Distansjobb – en självklarhet”

Rapporten ”Telias digitala index” kartlägger varje år hur redo svenska företag är att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Under våren har rapporten kompletterats med en uppföljande undersökning. Hela 79 procent av beslutsfattarna på företag med mer än 50 anställda svarade att medarbetarna kommer att fortsätta jobba på distans efter pandemin – antingen i huvudsak eller ibland.

– Jag tror att det framåt kommer att krävas av arbetsgivare att erbjuda distansarbete i någon form. Vi lever i ett kunskapssamhälle där du oavsett bransch behöver lära dig nya saker, vilket passar bra att göra på distans, säger Mille Beckman.

Att erbjuda ”förtroendearbetstid” – att man får jobba flexibelt – blir allt viktigare för att locka till sig kompetenta medarbetare, menar Beckman:

– Det handlar dels om att ha tekniken så att medarbetarna enkelt kan jobba flexibelt. Men det handlar framför allt om att ha kulturen: Ett modernt sätt att se på arbete där insatsen och engagemanget räknas. Det är också viktigt att utveckla smarta metoder för samarbete och umgänge så att var och en inte sitter på en ”digital ö”.

Två framtidskontor: coworking och satellit

Många företag ser nu över sina kontorslösningar.
– Kontoren kommer sannolikt att skalas ned – men ändå ha en viktig roll som mötesplats där vi samarbetar och har projektytor men även fokusytor för de som inte kan eller vill jobba på distans.

Två kontorsmodeller kommer att växa, tror Mille Beckman:
– Coworking-kontor där vi delar ytan med andra företag. Vi delar på kostnaderna samtidigt som vi får ett större kontaktnät och en flexibel lösning.

Den andra modellen är satellitkontor:
– Ett mindre företagskontor där alla inte ryms samtidigt men där alla ändå har sin tillhörighet – där man kan ha möten, utbildningar och så vidare.

Bättre trivsel på högdigitala företag

Rapporten ”Telias digitala index” visar ett tydligt samband mellan högdigitala företag och nöjdare personal. De högdigitala anses mer attraktiva som arbetsgivare och lyckas i högre utsträckning behålla sina medarbetare.

Ditt råd till lågdigitala företag som vill komma ifatt?
– Ta hjälp av experter på området. Utgå ifrån er verksamhet och gör en plan: Hur bygger ni bäst en optimal och hållbar digital arbetsplats? Tänk också på att det inte räcker med att skaffa tekniken – det är lika viktigt att skapa en bra digital kultur och använda tekniken smart.

LÄNK: Få tekniken att funka, prenumerera på en egen IT-avdelning

Är du redo? Gör testet här!

Redo är ett test från Telia på nio frågor som visar din arbetsplats digitala mognad jämfört med andra företag.

”Kontoren kommer att skalas ned men ha en viktig roll som mötesplats. Coworking-ytor och satellitkontor blir sannolikt vanligare.”

Mille Beckman, chef för digitalisering och förändringsledning på Telia

Bildtext
bildtext

Daniel Stark.

Större företag mest positiva till distansarbete efter pandemin

Ja, fler kommer att jobba i huvudsak på distans

Företag 50+ anställda: 37 %

Företag 10-49 anställda: 25 %

Företag 1-9 anställda: 20 %

Ja, fler kommer att jobba delvis på distans, som en dag i veckan

Företag 50+ anställda: 42 %

Företag 10-49 anställda: 34 %

Företag 1-9 anställda: 19 %

Högdigitala företag har fått nöjdare kunder och medarbetare

Så mycket har kundnöjdheten ökat 2019-2020

Högdigitala företag: ökat 50 %

Lågdigitala företag: ökat 33 %

Så mycket har nöjdheten ökat bland medarbetare 2019-2020

Högdigitala företag: ökat 48 %

Lågdigitala företag: ökat 19 %

Källa: ”Telias digitala index”, årlig rapport från analys- och undersökningsföretaget Nepa, samt en kompletterande undersökning som gjordes våren 2020.

Annons - innehåll från Telia