De digitala klyftorna har ökat under pandemin

Större företag har accelererat sin digitalisering under pandemin – och mindre företag riskerar att halka efter.
Det visar en ny uppföljande undersökning till rapporten Telias digitala index.
– Den digitala klyftan har blivit ännu tydligare, säger Daniel Stark, chef för strategi och affärsutveckling på Telia.

LÄNK: Få tekniken att funka, prenumerera på en egen IT-avdelning

Rapporten ”Telias digitala index” kartlägger hur redo svenska företag är att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Under våren har rapporten kompletterats med en uppföljande undersökning. Den visar att 75 procent av de stora företagen – mer än 50 anställda – har accelererat sin digitalisering under coronapandemin.

Samtidigt har mindre företag inte haft samma fokus på att hitta effektiva digitala lösningar. 21 procent av de minsta företagen svarar att de växlat upp sin digitalisering.

”Ännu viktigare för affärerna”

Det är också de större företagen som i högre grad svarar att de ökat sin produktivitet under pandemin. Fler av de stora företagen rapporterar också om investeringar i molntjänster och mobila arbetssätt 2020, visar undersökningen.

– Stora företag har generellt kommit betydligt längre i digitaliseringen än små, det är en utvecklig vi sett sedan tidigare. Men det är oroande att vi inte ser någon tydlig positiv trend bland de små företagen nu när coronakrisen gjort digitala lösningar ännu viktigare för affärerna, säger Daniel Stark.

Ökad kundnöjdhet

Större företag är både mest digitalt mogna och har haft den starkaste utvecklingen de senaste åren, enligt undersökningen.
– Det finns ett tydligt samband mellan högdigitala företag och tillväxt samt kundnöjdhet. Bland de högdigitala svarar 50 procent att de ökat kundnöjdheten de senaste två åren – jämfört med 33 procent bland de lågdigitala.

Vad är då de främsta skillnaderna mellan högdigitala och lågdigitala företag?
– De högdigitala effektiviserar hela sin verksamhet så att de kan lägga maximal tid på sin affär. Man tar ett utifrån-perspektiv på sitt företag och prioriterar att automatisera.

Exempelvis är det mer än dubbelt så vanligt att högdigitala företag har automatiserade arbetsflöden för rutinuppgifter som fakturering och orderhantering, enligt ”Telias digitala index”.
– Lågdigitala företag tenderar att ha ett mer kortsiktigt fokus på att hitta nya kunder, främst via sociala medier.

”Mindre företag mer snabbfotade”

Samtidigt betonar Daniel Stark att mindre företag generellt är medvetna om digitaliseringens vinster – och att de har potential att utvecklas snabbt:
– Ett mindre företag är mer snabbfotat. De har också tillgång till samma teknik och tjänster som stora företag tack vare molntjänsterna. Många har viljan och förutsättningarna, men svårt att ta första steget.

Ett knep är att outsourca driften och ansvaret för företagets IT.
– Genom att outsourca slipper företaget alla IT-bekymmer och kan fokusera helt på kärnverksamheten.

Extern IT-avdelning för mindre företag

För att hjälpa företag att utvecklas digitalt erbjuder Telia ”IT-avdelning som tjänst”. Tjänsten innebär att ett expertteam från Telia blir företagets IT-avdelning – med support, övervakning av företagets IT-miljö och ansvar för säkerheten. I tjänsten ingår också konsultation och utbildning.

– Mitt råd är att använda Telias expertteam för att se över och utveckla mer digitala arbetssätt. Hur kan ni frigöra tid och jobba smartare? 

Företaget kan också samla sina IT- och kommunikationstjänster i Telias unika tjänst.

– Traditionellt finns en uppdelning mellan IT och telekom, men teknikfrågorna flyter ihop allt mer. Det kan förenkla väsentligt att samla all teknik i ett avtal, tipsar Daniel Stark.

LÄNK: Upptäck fler fördelar med IT-avdelning som tjänst

Är du redo? Gör testet här!

Redo är ett test från Telia på nio frågor som visar din arbetsplats digitala mognad jämfört med andra företag.

”Genom att outsourca slipper företaget alla IT-bekymmer och kan fokusera helt på kärnverksamheten.”

Daniel Stark, chef för strategi och affärsutveckling på Telia

Bildtext
bildtext

Daniel Stark.

Stora företag har satsat mer på digitala lösningar under pandemin

Har företaget accelererat digitaliseringen?

Ja, lite

  • Enmansföretag, 16 %
  • 0-9 anställda, 21 %
  • 10-49 anställda, 35 %
  • Fler än 50 anställda, 50 %

Ja, mycket

  • Enmansföretag, 5 %
  • 0-9 anställda, 7 %
  • 10-49 anställda, 14 %
  • Fler än 50 anställda, 25 %

Källa: En kompletterande undersökning, som gjordes våren 2020, till ”Telias digitala index”, årlig rapport från analys- och undersökningsföretaget Nepa.

Annons - innehåll från Telia