Annons
DI Tema
Coapps Communication

Så kan krisappen Cocrisis effektivisera verksamheters incidenthantering och kriskommunikation

Publicerad 7 februari, 2019

Vår värld har senaste åren förändrats dramatiskt. Med fler hotbilder och motsättningar står privata och offentliga verksamheter inför stora utmaningar i arbetet med att skydda sin personal och verksamhet. Det finns ett stort behov av att effektivisera kommunikations - och varningssystem och krishantering. Cocrisis samlar verksamheters krishantering på ett ställe och möjliggör snabb kommunikation av viktig information till rätt personer – var de än befinner sig.

Terrordåd, varumärkeskriser, naturkatastrofer och skolattacker. Detta är bara några exempel på kriser och incidenter som får stora konsekvenser för företag, sjukhus, myndigheter, kommuner, skolor med flera. En av de största utmaningarna är att nå ut med rätt information till rätt personer så snabbt som möjligt, menar Alexis Nicou, VD och affärsutvecklare på Coapps Communication.

– Att sitta och ringa till tio olika personer för att berätta vad som har hänt och sedan ringa tillbaka för att hålla dem uppdaterade i ärendet är ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Ändå är det så de flesta verksamheter fortfarande gör. Handlingsplaner och checklistor har de flesta större verksamheter tagit fram i pappersformat, insatta i otillgängliga och ouppdaterade krispärmar. Kriskommunikationen är också oftast utspridd på olika enheter i olika system. Det gör det svårt att dokumentera kommunikationen; vem sade vad, vem tog vilket beslut, vilken tid kom informationen och så vidare.

Coapps krypterade applikation heter Cocrisis och används av flera kommuner, myndigheter och företag. Det är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen av experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet. Här kan verksamheter enkelt samla hela sin krishantering på ett och samma ställe. Plattformen nås enkelt via en app på en mobil enhet eller via en webbläsare på en dator. Den innehåller till exempel funktioner för larm, inkallning med bekräftelse, krypterad chat/kommunikation, grupper och kontaktuppgifter, stabsverktyg, checklistor, dokument, loggfiler samt en ”jag är okej”- funktion.

– Centralt i Cocrisis är användarvänligheten, den är enkel på utsidan och smart på insidan. All personal i verksamheten kan använda Cocrisis vilket gör den till en väldigt kostnadseffektiv plattform. Med bara några knapptryck kan personalen komma åt checklistor och dokument, och göra rätt personer uppmärksamma på vad som hänt, förklarar Alexis.

Coapps Communication har även andra plattformar, Coyards för Grannsamverkan och Coboats för Båtsamverkan. Under 2019 har de också introducerat konceptet Butikssamverkan som expanderat snabbt efter ett lyckat testprojekt bland flera hundra handlare, väktarbolag och kommunen i Ystad.

Coapps Communication vann 2017 Security Awards i kategorin Årets Tekniklösning samt priset för Årets Samhällsentreprenör 2018 av tidningen Dagens Samhälle.

Läs mer om Cocrisis på cocrisis.se