Annons
DI Tema
Highlander

Nytt förvaltningsverktyg ger optimerad kapitalförvaltning

Publicerad 5 oktober, 2018

Finansbranschen genomgår en omfattande omstrukturering som snabbt förändrat spelplanen för institutionella kapitalförvaltare. Krav på regelefterlevnad och total kontroll på investerat kapital tvingar aktörer att krympa eller helt dra sig ur sina verksamheter. Några av Europas främsta kapitalförvaltare har tagit ett helhetsgrepp till lösningar på problemet – och lanserar ett helt nytt affärssystem som uppfyller de nya kraven.

Anders Bergh från Highlander Downtown North har tillsammans med europeiska kapitalförvaltare definierat nödvändiga lösningar till finansvärldens i dag stora problem inom kapitalförvaltning. Här nämns total och central kontroll av alla tillgångar och förvaltningsuppdrag i realtid, fullständig regelefterlevnad – och kontroll på att allt investerat kapital är aktiverat i tillgångar med möjligheter.

Svenska Highlander Downtown North lanserar nu en helhetslösning som löser allt detta. Produkten är en cloud-baserad SaaS och finns tillgänglig för förvaltningsorganisationer i alla storlekar.

Fullständig rapportering i realtid
Systemet ger investeraren en fullständig rapportering i realtid, av användarens hela balansräkning, och därmed kontroll och förutsättningar för en optimerad kapitalförvaltning. Eftersom alla upphandlingar och affärstransaktioner förs i elektroniska loggböcker kan en obegränsad variation av detaljerade rapporter skapas närsomhelst. Det gör värden och nyckeltal i en förvaltning jämförbara, möjliggör historiska analyser och ger myndigheter tillgång till deras aktuella, framtida, detaljrika och kravfyllda rapportering.

– Alternativkostnaden för kapital är i dag mycket hög, varför allt förvaltat kapital måste användas på ett optimalt sätt, vilket systemets funktionalitet underlättar och effektiviserar, säger Anders Bergh.

Skalbar och kompatibel
Highlander har varit noga med att bygga en produkt med både mycket hög kapacitet och stor skalbarhet och med en prestanda som säkerställer finansinspektionens krav. Produkten är även kompatibel med alla befintliga äldre och nya system.

– Kunden behöver inte byta ut befintliga system eller arbetsprocesser utan kan enkelt välja att koppla på tjänsten parallellt i sin befintliga systemmiljö och sedan successivt fasa ut äldre teknik och manuella rutiner. Därmed reducerar man risken för en felaktig implementation och undviker riskfyllda beslut, avslutar Anders.

Läs mer här