Annons
DI Tema
Titov & Partners

Kunskap har blivit bolags viktigaste tillgång

Publicerad 29 juli, 2019

Kunskap och data har blivit en allt större och viktigare tillgång för bolag vilket ställer högre krav på hur man juridiskt skyddar den. Att vara medveten om vilka risker och möjligheter som finns kopplade till detta är A och O om man vill kunna vara proaktiv, menar Roger Hellström och Jan Ramkvist, advokater på Titov & Partners.

Allt fler bolag börjar inse hur viktig kunskapen i företaget är. Med en ständigt växande mängd data, GDPR-regler och en ökad risk för dataintrång har detta blivit en av de viktigaste tillgångarna och något som kräver förebyggande juridiskt skydd.

– Ofta kommer vi in i efterhand när ett problem redan uppstått. Det kan vara frågor om tillgångar i bolag, huruvida de tillhör bolaget eller ej, till exempel tillgångar av upphovsrättslig karaktär. Sekretessavtal för anställda och regleringarna i lagen om företagshemligheter är också en särskilt viktig del för att hålla ens tillgångar säkrade, berättar advokat Roger Hellström.

Proaktivitet en nyckel
Inom juridiken är proaktivitet en viktig aspekt, förklarar advokat Jan Ramkvist. Man måste vara medveten om riskerna kopplade till IT-tillgångar på ledningsnivå och sprida detta nedåt i organisationen.

– Man måste utbilda både personal och eventuella konsulter för att göra dem medvetna om hur viktigt detta är. Har man den medvetenheten kan man också veta när det är läge att kontakta sina advokater för att få rådgivning i kritiska frågor. Precis som med allt annat gäller det att göra detta i tid.

Standardavtal en potentiell fälla
En fälla många bolag faller i när det kommer till avtal kopplade till tillgångar är att man använder ett av de många standardavtal som florerar på marknaden. Det fungerar sällan och kan skapa problem framåt, menar Roger Hellström.

– Man måste ha i åtanke att ett standardavtal är just standard och det fungerar ofta inte för specifika fall. Som icke-jurist är det svårt att kunna se fällan i dessa då man måste ha den nödvändiga kunskapen för att tyda dem. Det man däremot kan göra är att använda dem som en checklista och sedan ta fram ett skräddarsytt avtal.

GDPR kräver ordning
GDPR har legat på mångas läppar ett bra tag nu och reglerna ställer höga krav på ordning och reda i bolaget. Man måste säkerställa att nödvändiga policys, rutiner, handlingsplaner och avtal finns på plats för att uppfylla kraven. Där kan Titov & Partners gå in och stötta med gedigen erfarenhet från både affärssidan och juridiken.

– GDPR faller slutligen tillbaka på säkerheten och skyddet av tillgångarna även det. Både jag och Roger har jobbat som bolagsjurister tidigare och fått en väldigt stor förståelse för hur man fattar affärsmässiga beslut. Det gör att vi har lätt för att knyta an till våra klienter i och med att vi har företagstänket naturligt, avslutar Jan Ramkvist.

Läs mer om Titov & Partners här

Om Titov & Parters
Titov & Partners erbjuder juridisk expertis med den stora byråns erfarenhet och trygga processer, i ett mindre format som främjar personliga relationer, effektivitet och klientfokus. Vi har ett brett erbjudande med flera olika specialistkompetenser vilket innebär att vi effektivt och smidigt kan agera rådgivare inom flera olika områden. Bland våra klienter finns svenska och internationella företag, kommuner och statliga myndigheter. Vi samarbetar dessutom med en rad olika organisationer och företräder deras medlemmar i olika juridiska frågor.