Annons
DI Tema
Titov & Partners

"De bästa avtalen är de man kan lägga undan och aldrig tittar på”

Publicerad 8 oktober, 2019

Många frågetecken kan dyka upp i fastighetsrättsliga projekt. Titov & Partners kan bistå brett. Stefan Gustavsson, advokat och partner på Titov & Partners, berättar hur man med sin expertis vägleder sina klienter genom hela processen.
– Det är mycket att tänka på, men vi har den kompetens som krävs.

När fastigheter ska utvecklas innebär det inte bara logistik kring byggnationen – det tillkommer även komplexa juridiska frågor i ett bredare perspektiv. Advokat och partner på Titov & Partners Stefan Gustavsson förklarar:

– Ska man exploatera fastigheter så behöver man givetvis tillgång till marken, och där bistår vi med bland annat förhandlingar och avtal. Vi hjälper också till med skattefrågor, struktureringar, nya detaljplaner, bygglov, avstyckningar, projekteringar och byggentreprenader och mycket annat.

Från början till slut
Advokatfirman Titov & Partners har funnits sedan 2018 och har respekt, lojalitet och ödmjukhet som ledord för verksamheten. Den sammanlagda erfarenheten hos byråns jurister och advokater uppgår enligt Stefan Gustavsson i praktiken till hundratals år i arbete hos domstolar, kommuner, bolag och i advokatverksamhet.

– Om inte jag själv har erfarenheten av en speciell fråga, så är det alltid någon av mina kolleger som har det. Vår kompetens tar ju inte heller slut vid fastighetsrättens gräns; vi har ju specialister inom många juridiska områden. Vi känner att vi är väl rustade att ge ett stort mervärde inom alla vanligt förekommande uppdrag inom samhällsbyggnadsområdet och att kundtillströmningen är ett kvitto på det.

Jan Gedeborg, advokat på Titov & Partners, understryker att byrån också bistår med ad hoc när så behövs.

– Men det absolut roligaste är att få vara partner till vår klient och proaktivt förebygga problem redan från början av processen. Något som är särskilt stimulerande är att tillsammans med klienten utveckla och strukturera klientens verksamhet från projekt till projekt. Vi värderar långsiktiga relationer och samarbeten högt, säger Jan Gedeborg.

Avtal är överenskommelser
Avtalsförhandlingar, granskningar och skrivande är en viktig del av verksamheten och ett skede där en erfaren jurist kan göra en stor insats för att medverka till smidigt genomförande. Stefan Gustavsson menar att erfarenhet från hela processen och tvistelösningssituationer är ovärderliga i detta sammanhang.

– De bästa avtalen är de man kan lägga undan och aldrig tittar på efter de har signats. Har man förhandlat texterna på ett konstruktivt sätt, så vet båda parter vad som gäller.

Om Titov & Parters
Titov & Partners erbjuder juridisk expertis med den stora byråns erfarenhet och trygga processer, i ett mindre format som främjar personliga relationer, effektivitet och klientfokus. Vi har ett brett erbjudande med flera olika specialistkompetenser vilket innebär att vi effektivt och smidigt kan agera rådgivare inom flera olika områden. Bland våra klienter finns svenska och internationella företag, kommuner och statliga myndigheter. Vi samarbetar dessutom med en rad olika organisationer och företräder deras medlemmar i olika juridiska frågor.