Expert: Därför blir förstfödda chefer

Är du chef?
Då är sannolikheten stor att du är förstfödd eller enda barnet, visar forskning.
– Får man mycket ansvar redan som barn följer det en genom livet, säger beteendevetaren Elisabeth Schönbeck.

Inkomstförsäkring upp till 150 000 kr/mån

 

”Jag skulle aldrig anställa någon som chef utan att ta reda på personens plats i syskonskaran”. Orden är en hög svensk företagsledares inom en stor koncern. Enligt Elisabeth Schönbeck, som skrivit en bok i ämnet, är frågan högst relevant att ställa sig som arbetsgivare:
– Det är absolut en viktig detalj att ha i åtanke. Som du förhåller dig till dina syskon kommer du även förhålla dig till dina anställda. Sedan beror det förstås på vilken typ av chef man söker och vilken sorts företag man är, säger hon.

 

Schönbeck pekar på att en majoritet, enligt vissa studier uppemot 80 procent, av framgångsrika företagsledare, politiker och idrottare runt om i världen är enda barnet eller förstfödda. Men hur kommer det sig?
– För att förenkla det jättemycket: Vi fortsätter samma beteende i vuxen ålder som vi lärde oss i barnkammaren. Hade man mycket ansvar där fortsätter man att ta ansvar livet igenom, behövde man inte göra det som barn är sannolikheten stor att man inte gör det senare heller, säger hon.

 

”Ansvar” är alltså den springande punkten. Som förstfödd eller endabarn lär man sig i tidig ålder att ta vara på sig själv och föräldrarna förväntar sig det.
Kommer tillökning i familjen tvingas man ofta passa, alltså ansvara, för sina småsyskon:
– Det är rent logiskt, föräldrarna säger att man är duktig och så stor som klarar att hjälpa sina syskon. Samtidigt vänder de uppmärksamheten alltmer mot småsyskonet, då vill den förstfödde bli ännu duktigare på sina uppgifter för att få föräldrarnas kärlek. Det skapar personer som blir ambitiösa, pedantiska och uthålliga.

 

Men att förstfödda eller endabarn alltid skulle vara bättre chefer än yngre syskon finns inga belägg för, menar Schönbeck. Istället kan de yngre syskonens drag vara till fördel på en arbetsplats som präglas av risktagande och innovation:
– Småsyskon har en tendens att tänka mer framåt, de vågar ta risker och hoppar på nymodigheter snabbare. Många blir säljare eftersom de tidigt lärt sig knepen för att ”manipulera” sin omgivning. Förstfödda och endabarn är mer bundna till traditioner och är upplärda att föra arvet vidare, de fungerar bättre som förvaltare.

 

Kan du bli medlem i Unionen Chef?

 

Sådan är du i syskonskaran

ÄLDSTABARN

 • Typiska egenskaper: Ambitiösa och bestämda med intensiva känslor och yttre självsäkerhet (men självkänslan kan vara låg), ansvarstagande, tar lätt på sig skuld, plikttrogna, tar inte gärna risker.
 • Fördelar: Duktiga i skola och yrkesliv. Ofta far- och morföräldrarnas favorit.
 • Nackdelar: Prestationsångest.
 • Typiska yrken: Chef, politiker, kirurg, vd.

 

YNGSTABARN

 • Typiska egenskaper: Äventyrliga, offensiva, revolterar gärna mot auktoriteten och tar risker.
 • Fördelar: God självkänsla – känner sig älskade för den de är.
 • Nackdelar: Dåliga på att ta ansvar, ger lätt upp.
 • Typiska yrken: Brandman, pilot, skådespelare, artist.

 

MELLANBARN

 • Typiska egenskaper: Flexibla, sociala, goda lyssnare. Har mer gemensamma drag med yngstabarn än äldstabarn.
 • Fördelar: Blir ofta populära kamrater och kollegor. Bra på att hantera förändringar. • Nackdelar: Otydlig roll i familjen. Kan känna sig ”skymd” mellan syskonen.
 • Typiska yrken: Jurist, designer, sociala yrken.

 

ENDABARN

 • Typiska egenskaper: Iakttagare, ansvarsfulla, ”lillgamla”, ogillar konflikter, framgångsrika. Har många likheter med äldstabarn men är generellt mer tydliga individualister. Gör ofta tonårsuppror senare i livet.
 • Fördelar: Är mammas och pappas allt; får massor av kärlek och uppmärksamhet.
 • Nackdelar: Att vara mammas och pappas allt kan kännas betungande och skapa prestationsångest.
 • Typiska yrken: Chef, idrottsstjärna, journalist, författare, politiker.

 

Källa: ”Äldst, yngst eller mittemellan”, Forum förlag.

 

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion: Wasp Communication
Om cookies