Fem varningstecken på att du jobbar för mycket

Det är lätt att rusa på i chefsrollen, men utan tillräcklig vila kan hälsan ta stryk.
Här är fem tecken som avslöjar om man arbetar för mycket.
– Ofta känner man inte av belastningen själv och det kan snabbt gå utför, säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert hos Unionen.

Inkomstförsäkring upp till 150 000 kr/mån

 

Övertid, ständig tillgänglighet och höga krav från omgivningen. Som chef är det lätt att hamna i en situation där arbetet tar över ens liv.
– Jag kan uppleva att det generellt finns en lite osund syn på vad cheferna ska klara av. Man tänker inte på deras tuffa arbetsmiljö. De har svåra arbetsuppgifter, inte fysiskt men mentalt, där medarbetare, kunder och ledning ska hanteras. Ibland måste chefen genomföra impopulära beslut. Det är lätt att situationen blir en övermäktig och man jobbar hela tiden för att komma ikapp, säger Daniel Gullstrand.

 

Gullstrand har arbetat med arbetsmiljöfrågor i sju år hos Unionen. Han menar att delar av förbättringsarbetet i arbetsmiljön halkat efter:
– Generellt har vi kommit långt med den fysiska miljön. Vi har bra ergonomi, moderna skrivbord, bra ljus och ventilation. Men den andra delen har inte hängt med. Hur man trivs, vilka utmaningar man har i jobbet, vilka förutsättningar och förväntningar som finns, den interna arbetskulturen. Alla sådana frågor måste tas på större allvar.
– Det är jätteviktigt att man vågar diskutera klimatet internt, har alla möjlighet till en ostörd fritid?

 

Ger man inte cheferna en god arbetsmiljö med möjligheter att återhämta sig kan det få negativa konsekvenser, såväl för den enskilde som för företaget – framför allt om belastningen pågår en längre tid:
– På sikt finns risk för psykisk ohälsa, flera rapporter pekar på att det finns koppling mellan psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Utmattning, och i värsta fall depression, tar tid att komma tillbaka från. Det blir dyrt för alla inblandade och är så himla onödigt.

 

Kan du bli medlem i Unionen Chef?

 

Vanliga varningssignaler enligt Daniel Gullstrand

 

• Mycket övertid ”En hög arbetsbelastning ibland är i sig är inte farligt men om den pågår under längre tid, utan möjlighet till återhämtning, finns risken att man inte klarar det. Plötsligt kommer väggen och man hinner inte reagera.”

 

• Svårt att släppa tankarna på jobbet ”Om man alltid tänker på arbetet och det prioriteras framför allt annat bör man stanna upp och fundera. Ett typiskt varningstecken.”

 

• Sömnsvårigheter ”Sömnen är jätteviktig för att klara av tuff belastning. Det vi märker i samtal är att ökad tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid ofta leder till sömnproblem.”

 

• Värk i kroppen ”Det är vanligt att jobbstressen ger fysiska reaktioner. Problem i nacke och axlar behöver inte ha något med ergonomi att göra, det är stressen som gör att man spänner sig.”

 

• Svårt att fokusera ”I pressade lägen som pågår länge blir det svårare att prioritera rätt och utföra arbetsuppgifterna korrekt.”

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion: Wasp Communication
Om cookies