Så hanterar du kollegorna – när du blir deras chef

I ditt chefsjobb ingår ansvar för de anställda. Men vad det innebär har inte alla koll på.
– Som chef ska du vara uppdaterad om lagar och regler, men också lära känna medarbetarnas olika kompetenser så ingen kunskap slarvas bort, säger Anders Kinding, ledarskapskonsult och författare.

Kan du bli medlem i Unionen Chef?

 

Som chef får man vara med och utveckla företaget och staka ut strategiska beslut inför framtiden. I rollen ingår också ett stort ansvar – inte minst för de anställda.
– Du är ansvarig för att de anställdas kompetens används på bästa sätt för verksamheten. Att vara chef kräver att man klarar av att se styrkorna hos respektive medarbetare och vara uppdaterad om lagstiftning och avtal inom området, säger Anders Kinding.

 

Håll koll på reglerna

Personalansvaret hos chefen är med andra ord tudelat, där utvecklingen är den ena pusselbiten:
– Varje företag eller organisation har ett syfte, ett mål, med verksamheten som både chefer och medarbetare jobbar emot. Där är chefens uppgift att få alla att jobba mot detta mål, där det gäller att få de anställda att prestera här och nu.

 

Den andra pusselbiten är kopplad till lagar och regler i arbetslivet:
– Till skillnad från många andra länder har vi i Sverige ingen lagstiftad minimilön utan det regleras i kollektivavtalen. Därför måste du vara uppdaterad kring detta, men även MBL, Las och övertidsregler. Det är jätteviktigt så att man som chef inte fattar beslut som direkt bryter mot lagar och regler.

 

Ny relation till arbetskamraterna

Som ny chef är det också viktigt att man inser att förhållandet till ens arbetskamrater kommer att förändras, menar Kinding:
– Ofta hamnar man i ett läge där man blir befordrad över sina kamrater som man kanske har en nära relation med. Det är något man måste lära sig hantera. Framförallt då man i chefspositionen kan få reda på känslig information om både medarbetare och företagets strategier.

 

Första gången man blir utsedd till chef kan det därför vara bra att ha en mentor internt eller externt för att bolla sina idéer med, anser Kinding:
– Unionen Chef har förberedande kurser för nyblivna chefer och även många företag har sådant. Mitt råd är att gå på dessa.

 

Du ska inte göra de anställdas jobb

Kinding, som regelbundet utbildar chefer och föreläser, har framförallt två råd till nya chefer:
– Lyssna inte för mycket på andras omdöme kring medarbetarna. Det är inte fel att fråga, men som ny chef ska du ha en ny relation med dem. Våga lita på ditt eget omdöme, säger han och fortsätter:

 

– Det andra rådet är att inte göra jobbet åt dem man är chef för. En gång när jag ansvarade för 80 personer på en bank kavlade jag upp ärmarna och hjälpte till med sortering av sedlar, bokningar och massa annat när det blev stressigt. Men jag lärde mig att det var en miss som underminerar dem. Som chef ska man inte göra de anställdas jobb, utan man ska se till att tillföra resurser så de kan lösa uppgifterna själva.

 

Inkomstförsäkring upp till 150 000 kr/mån

 

Har du koll på chefsorden?

MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet)
Reglerar arbetsrätten och ska främja de anställdas möjligheter att påverka och ha inflytande över sina arbetsvillkor samt företagsledning. Arbetet bedrivs oftast av fackförbundet på arbetsplatsen.

 

LAS (Lagen om anställningsskydd)
Skyddar anställda vid uppsägning och avskedanden. Lagen reglerar bland annat uppsägningstid, hur besked om uppsägning går till, hantering av tidsbegränsade anställningar. Den gäller alla arbetstagare med undantag för personer i företagsledningen. Lagen är tvingande, men skrivningar i kollektivavtal kan i vissa fall inskränka den.

 

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion: Wasp Communication
Om cookies