Så mår du bra – som chef

Dagens arbetsliv ställer tuffa krav på cheferna.
Ny forskning visar att de chefer som är snälla mot sig själva är de som mår bäst.
– För att kunna leda hållbart måste man också kunna hålla själv, säger Christin Mellner, forskare i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet.

Kan du bli medlem i Unionen Chef?

 

Tillsammans med två kollegor forskade hon mellan 2014 och 2017 om ledarskap i arbetslivet. Drygt 1600 chefsmedlemmar i olika fackförbund svarade på en omfattande enkät om sin arbetssituation. Forskarna analyserade sedan svaren utifrån både ett individuellt och ett organisatoriskt perspektiv:
– Många chefer har en tidspressad och fragmentarisk arbetsdag. Kraven är höga, man jobbar regelbundet övertid och många upplever slitningar mellan de olika delarna i uppdraget. Mycket tid går åt till administration på bekostnad av möten med medarbetare och verksamhetsutveckling. ”Jag är en högavlönad sekreterare”, sade en chef i våra djupintervjuer, berättar Christin Mellner.

Hon betonar att långt ifrån alla vittnar om en så negativ bild av sitt chefskap som ovan, men att det är verkligheten för många. Samtidigt upptäckte forskarna att de chefer i studien som mådde bäst, även personer med hög belastning, var de med hög ”självmedkänsla”.
– Det är ett viktigt förhållningssätt i utmanande situationer, att lyssna på sig själv och sina egna behov. Man klarar då av att sätta gränser för att kunna vila och återhämta sig, säger Mellner och utvecklar:
– Annan forskning visar att de med hög självmedkänsla har en stark inre etisk kompass som de följer i högre grad än andra. De har höga krav på sig själva och anstränger sig, men dömer inte sig själva så hårt utan accepterar sig själva och sin prestation som det är.

 

Även om man inte har en hög självmedkänsla finns metoder för att må bättre i sin chefsroll. Mellner hänvisar till en studie där en grupp chefer fick testa mindfulness under åtta veckor medan kontrollgruppen inte gjorde det:
– Även ett halvår efteråt hade den första gruppen ökat i just självmedkänsla och kunde även släppa jobbet mentalt på fritiden i högre grad, de hade lärt sig ”switching off”. De var mer återhämtade, hade bättre livsbalans och hälsa.
Andra sätt att koppla bort jobbet på fritiden kan vara fysisk aktivitet, naturupplevelser, konst och kultur.
– Det som kommer fram i forskningen är att aktiviteterna ska vara lustbetonade och inte handla om prestation. Först då får vi den återhämtning som behövs.

 

Det är en sak att som individ lyssna på sin kropp, Mellner betonar att arbetsgivaren också måste vara med på tåget och skapa en rimlig arbetssituation:
– Man måste ha klart för sig att självmedkänsla, mindfulness eller andra verktyg för ökad hållbarhet på individnivå inte är lösningen på orimliga arbetsvillkor. Det handlar i grunden om organisatoriska förutsättningar att både kunna göra ett bra jobb och må bra, det är vad hållbarhet handlar om i det större perspektivet.

 

Inkomstförsäkring upp till 150 000

 

3 tips för att må bra som chef

1. Våga stänga av
Att ständigt vara tillgänglig skapar en ohållbar situation i längden och kommer leda till att du inte mår bra.

 

2. Återhämta dig
Oavsett om du föredrar träning, skogspromenader eller en eftermiddag på konstgalleri är det viktigt att hitta lustfyllda stunder utan prestationskrav.

 

3. Agera för en sund arbetsmiljö
Om det är vanligt med övertid och stress är det läge att påtala för ledningen att situationen är ohållbar. Får man inte gehör för att ta tag i frågorna är sista utvägen att byta jobb.

 

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion: Wasp Communication
Om cookies