Smarta stödet för dig som är chef

Rollen som chef innebär ett stort ansvar, vilket kan leda till hög press.
Därför fokuserar Unionen Chef mycket på coachning och stöttning.
– Vi erbjuder verktyg och inspiration till att leda och agera utifrån ditt perspektiv som chef och ledare, säger Karin Nordin, hos Unionen Chef.

Kan du bli medlem i Unionen Chef?

 

Personalfrågor, krav från ledningen eller budgetfrågor. En chefs vardag bjuder på omväxlande situationer. Oftast roligt och utmanande, men risken finns att trycket blir hårt emellanåt.
– Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Det är en spännande men också utsatt position, säger Karin Nordin.

 

Ett sätt att få mer stadga chefslivet är ett medlemskap i Unionen Chef, Sveriges största fackförbund för chefer med drygt 100 000 medlemmar. Genom medlemskapet öppnas en mängd alternativ för den som söker stöd (se faktaruta):
– Vi ger dig trygghet i din anställning och ekonomi, kombinerat med professionellt stöd för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Hela vårt medlemskap ska skapa trygghet, glädje och utveckling för dig som chef inom det privata arbetslivet, säger Nordin.

 

I dina ögon, vilken är den viktigaste delen i Unionen Chefs stöd till cheferna?

– Som medlem får du en egen Ombudsman Chef. Våra särskilda ombudsmän för chefer finns över hela landet och kan det privata arbetslivet där du bor. De coachar och hjälper dig hur du ska agera i olika situationer. Skulle du bli oense med din arbetsgivare ger vi dig professionell hjälp i förhandlingarna och juridiskt stöd.

 

Enligt Karin Nordin är det vanligt att medlemmar hör av sig till Unionen Chef för stöttning – och är nöjda med den hjälp som erbjuds:
– Vi får goda reaktioner från medlemmarna. Vi vet också att ju mer man tar hjälp och använder oss, desto nöjdare är man av sitt medlemskap.

 

För att möta framtidens utmaningar utvecklar Unionen Chef sitt erbjudande inom bland annat vidareutbildningar:
– Våra chefer efterfrågar mycket kompetensutveckling där vi fokuserar på att erbjuda ett brett och gediget utbud av utbildningar runt om i hela Sverige.

 

Detta erbjuder Unionen Chef

• Utbildningar och seminarier inom ledarskap.
• Chefens egen ombudsman.
• Karriärtjänster för chefer.
• Rådgivning.
• Coachning.
• Juridisk hjälp.
• Unionens Chefslinje, en direktlinje enbart för chefer.
• En av marknadens bästa inkomstförsäkringar.
• Nätverksträffar där du kan öka din kompetens, inspireras och reflekterar kring ditt ledarskap.
• Lönecoachning & lönestatistik för chefer.
• Du får Chef & Karriär – vår egen chefstidning.
• Hjälp att granska ditt anställningsavtal både som vd och chef.
• Mallar och verktyg så att du ska känna dig trygg som chef och ledare.

 

Inkomstförsäkring upp till 150 000 kr/mån

 

Chefsliv

► Över 100 000 chefer är medlemmar i Unionen Chef – Sveriges största fackförbund för chefer.

 

► Som medlem kan du försäkra din inkomst upp till 150 000 kr/mån.

 

► Vi kan dina rättig­heter som anställd och vi kan hjälpa dig med frågor i din yrkesroll som chef – vi är experter på privat svensk arbets­marknad.

 

► Undrar du något är det bara att ringa! Vi har en direktlinje för dig som är medlem i Unionen Chef.

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion: Wasp Communication
Om cookies