Tipsen: Så slipper du digital ångest

Vi är ständigt uppkopplade och digitaliseringen blir en allt viktigare del i företagens utveckling. Här är handfasta råd om hur du hittar rätt digital balans i arbetslivet.
– Många chefer känner sig i dag otillräckliga och stressade inför den digitala transformationen, säger Karin Nordin, ansvarig hos Unionen Chef.

Inkomstförsäkring upp till 150 000 kr/mån

 

Det är lätt att fastna i såväl mejlflod som telefonsamtal på jobbet. Dessutom tillkommer ständigt nya digitala verktyg, sociala medier och innovationer som kan hjälpa företaget framåt. Samtidigt är det lätt att tappa bort sig i utvecklingen och känna oro, menar Karin Nordin:

– Digital ångest kan handla om oro för att inte hänga med, för att det går bättre för konkurrerande företag och man undrar över vilka verktyg som vore optimala för ens eget företag. Trycket på företagsledare att jobba mer digitalt och med digital innovation ökar samtidigt som vissa anställda kan ha bättre digitala kunskaper än chefen, säger hon.

 

Enligt en undersökning gjord av Unionen anser cheferna att de hänger med i den digitala utvecklingen – samtidigt menar tre av tio chefer att digitaliseringen försvårar det dagliga arbetet. Och nästan hälften av alla chefer har någon gång låtsats att de förstår något inom den digitala utvecklingen – utan att faktiskt göra det:

– Det visar vikten av att chefer får möjlighet att prioritera sin egen kompetensutveckling.

 

Utöver de tekniska bitarna finns en annan aspekt av digitaliseringen som påverkar chefens vardag: möjligheten att ständigt vara uppkopplad, tillgänglig och jobba överallt.

– I många fall är det praktiskt, ibland blir det ett problem. Oavsett vilket, kan man behöva upprätthålla en policy som reglerar när man förväntas vara tillgänglig för sina medarbetare både via mail och telefon. Även om du som chef har det övergripande ansvaret för verksamheten, är det än viktigare att arbeta för att upprätthålla en bra balans i sitt arbetsliv, säger Nordin.

 

2. Ta hjälp. ”Vilka tjänster och verktyg kan utveckla arbetet och samarbetet på just ert företag? Anmäl dig till någon utbildning som Unionen Chef erbjuder: Digital Marketing eller Digital Business Transformation som Unionen Chef gör tillsammans med IHM Business School.”

3. Kompetensutveckling. ”Både för dig själv men också för dina medarbetare så att ni ser digitaliseringen som en möjlighet och inte en begränsning.”

4. Få hjälp i arbetsmiljöarbetet. ”Unionen erbjuder utbildningar, stöd och verktyg i arbetsmiljöarbetet. Ta hjälp av vägledning för chefer att hitta och hantera sin balans i arbetslivet.”

 

Unionen Chefs bästa tips mot digital ångest:

1. Delegera och involvera.
”Sitt inte ensam som chef med din digitala ångest. Våga testa nya arbetssätt tillsammans med dina medarbetare – och stressa inte. Lägg tid på kartläggning. Sätt samman en grupp av personer från olika delar av företaget och identifiera vilka behov som finns inom de olika verksamheterna.”

 

2. Ta hjälp.
”Vilka tjänster och verktyg kan utveckla arbetet och samarbetet på just ert företag? Anmäl dig till någon utbildning som Unionen Chef erbjuder: Digital Marketing eller Digital Business Transformation som Unionen Chef gör tillsammans med IHM Business School.”

 

3. Kompetensutveckling.
”Både för dig själv men också för dina medarbetare så att ni ser digitaliseringen som en möjlighet och inte en begränsning.”

 

4. Få hjälp i arbetsmiljöarbetet.
”Unionen erbjuder utbildningar, stöd och verktyg i arbetsmiljöarbetet. Ta hjälp av vägledning för chefer att hitta och hantera sin balans i arbetslivet.”

 

Kan du bli medlem i Unionen Chef?

 

Chefsliv

► Över 100 000 chefer är medlemmar i Unionen Chef – Sveriges största fackförbund för chefer.

 

► Som medlem kan du försäkra din inkomst upp till 150 000 kr/mån.

 

► Vi kan dina rättig­heter som anställd och vi kan hjälpa dig med frågor i din yrkesroll som chef – vi är experter på privat svensk arbets­marknad.

 

► Undrar du något är det bara att ringa! Vi har en direktlinje för dig som är medlem i Unionen Chef.

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion: Wasp Communication
Om cookies