Annons
Innehåll från Bisnode

Rapporten visar: Dålig data kostar företag jättesummor

Varje år går pengar förlorade på grund av dålig datakvalitet. – Man förlorar inte bara stora summor, utan även möjligheten att skaffa sig fördelar mot konkurrenterna och därmed framtida intäkter, säger Rebecka Lundgren, Product Manager hos analysföretaget Bisnode.

Få tillgång till marknadens största företagsbas

Enligt en rapport framtagen av Harvard Business Review och IBM kostar dålig datakvalitet amerikanska företag ungefär 30 000 dollar, motsvarande 300 000 kronor, om året. Pengar som skulle kunnat användas till annat. Till det kommer även dolda kostnader, menar Rebecka Lundgren.

– I grund och botten är det en onödig utgift eftersom det idag finns goda möjligheter att säkra datakvaliteten, om man bara tar sig an uppgiften på ett seriöst sätt. I rapporten tas endast den konkreta summan man förlorar på dålig data upp, andra kostnader i form av förlorad arbetstid är inte inräknade så förmodligen är den verkliga summan ännu högre, säger hon.

Kan göra ”enkla” beslut svårare

Samtidigt är det en utmaning hos många företag när exempelvis kunddata är spridd i olika databaser och system i verksamheten, många företag har hundratals system och applikationer. Ofta ser dessutom datan olika ut beroende på vilket system man använder:

– När data inte ser likadan ut överallt i företaget kommer medarbetare i olika delar av organisationen att sitta på olika sanningar om en och samma kund, vilket kan skapa stora problem. säger Rebecka Lundgren och pekar på ett typiskt problem som kan uppstå:

– Vanligast är att datan blir inaktuell. När det händer blir även de allra enklaste besluten, som att se vilka kunder som är mest lönsamma eller vilka produkter som har högst marginal, en svårforcerad utmaning.

Så säkerställer du rätt data – överallt
Lösningen på problematiken? Att med hjälp av Master Data Management samla all data på en gemensam plats – vilket inte nödvändigtvis behöver vara i samma system. Det viktiga är att de system och databaser företaget använder är länkade till denna gemensamma plats:

– Master Data Management säkerställer exempelvis att en kund har samma unika kundnummer i alla system i hela verksamheten. Samtidigt måste systemen vara utformade så att all information relaterad till denna kund kan uppdateras samtidigt på alla platser. Strukturerad data gör det möjligt för systemen att ta till vara på all information, säger Rebecka Lundgren och lägger till:

– IT-avdelningen kan inte ensamt vara ansvarig för datakvaliteten. Hela organisationen måste vara involverad, så i slutändan är detta en ledningsfråga.

Blir en fördel mot konkurrenterna
Rebecka Lundgren lyfter även fram att god datakvalitet gör det enklare att uppfylla lagkrav och regelverk:

– Hela poängen med Master Data Management är att säkerställa god kvalitet på data på alla nivåer och i hela organisationen. En positiv effekt blir att exempelvis GDPR och marknadsföringslagen följs hela vägen, säger hen.
I slutändan blir korrekt hanterad data inte bara blir en besparing – utan en konkurrensfördel som kan ge större intäkter i form av mer lojala kunder:

– Med en högre datakvalitet ökar möjligheterna att genomföra en avancerad analys av kundernas beteende, att korsförsälja och att kommunicera med sina kunder på ett effektivt sätt. God datakvalitet är också en förutsättning för att kunna utnyttja de möjligheter som skapas med digitalisering och automatisering. De företag som tar frågan på allvar är de som också har bäst förutsättningar att bli framgångsrika.

Därför är data och analys viktigt när du gör affärer

FAKTA: Master Data Management ger dig:

Kvalitetsdata i alla affärssystem

Rätt information i alla system

Maximalt utbyte av kunddata