<< TILLBAKA TILL DI.SE
ANNONSInnehåll från CIBES

Så får du till boendet för framtidens städer – hissen spelar avgörande roll

Den digitala revolutionen pågår och påverkar både vårt sätt att leva och bo. Allt fler väljer kollektiva bostadsformer, där man bor nära likasinnade, samtidigt som städerna växer vertikalt. Det betyder att många bostäder och byggnader måste anpassas för att vara tillgängliga och hållbara. I framtidens urbana miljö får hissen en nyckelroll och sparar värdefull markyta.
– Hissen är mer än bara en bekvämlighet: den är ett verktyg för social integration, säger Susanne Höbenreich, Sales and Marketing Director för Cibes Kalea Sverige.

I dagens samhälle blir det allt vanligare att hitta sin ”tribe”, eller stam, och bo i ett kollektiv – det vill säga med andra människor än den traditionella familjen. Men även då kan behovet av avskildhet och egna våningsplan uppstå, och det är här hissens nytta blir tydligare.

Från att ha varit en lyx har hemmahissar blivit ett verktyg för bekvämlighet och självständighet. Oavsett om det handlar om att göra livet enklare för en växande familj eller att försäkra sig om att kunna bo i sitt älskade hem trots stigande ålder eller fysiska begränsningar är hissen lösningen.

– Att ha en hiss i hemmet blir allt mer populärt i länder som Kina, Holland, Tyskland och Spanien. Nu börjar våra hissar för hemmen bli mer efterfrågade även i Sverige, säger Susanne Höbenreich, Sales and Marketing Director för Cibes Kalea Sverige.

ANNONS:

När städernas skylines fortsätter att växa uppåt blir bostadshissar en vertikal utbyggnad av befintliga byggnader. Detta betyder inte bara att fler människor kan bo på mindre mark, utan att stadsdelarnas kärnor kan bli mer diversifierade – och samhällen mer integrerade.

Det är inte bara stadsplanerare som ser hissens potential.

– Genom att integrera hissen i vår stadsplanering kan vi skapa tätare, mer blandade samhällen som prioriterar människans upplevelse, säger Susanne Höbenreich.

Med hissens växande popularitet i hemmet är det tydligt att den kommer att spela en central roll i framtidens bostäder. Ashkan Fardost, forskare och föreläsare, tror att vi i framtiden kommer att bo mer rörligt. Specifikt för den digitala nomaden, som har hela världen som sitt arbetsfält, kan boendet bli en flexibel plats där samarbete med likasinnade är nyckeln till gemenskap.

– Vi kommer att bosätta oss mer och mer närmare människor som är likasinnade. Varför skulle jag begränsa mig till dem som jag råkar ha fötts nära geografiskt? frågar han sig i Cibes miniserie Hisspitch Framtiden.

Ashkan Fardost avfärdar riskerna med att skapa en filterbubbla genom detta sätt att bo:

– Stammen är också under ständig rörelse hela tiden. En stam som aldrig tar in nya människor kommer att dö ut. Den som knäcker koden och listar ut hur du bygger en byggnad som också kan vara i ständig förändring utan att behöva dra in ett byggteam har enormt mycket värde att hämta.

Susanne Höbenreich, Sales and Marketing Director för Cibes Kalea Sverige.

Utöver att spara värdefull markyta och skydda vår gröna omgivning skapar hissen möjligheter för mer integrerade samhällen. När vi bygger uppåt istället för utåt kan människor från skilda bakgrunder och ekonomiska förhållanden bo närmare varandra.

– En hiss är mer än bara en bekvämlighet; den är ett verktyg för social integration, säger Susanne Höbenreich.

Cibes Kalea Sverige erbjuder hemmahissar som är både funktionella och estetiskt tilltalande.

– Med en hiss i hemmet kan du bo bekvämt i alla livets skeden.

Det ligger bakom den ökande trenden med hissar i hemmet

  • Hemmahiss har blivit ett livsstilsval
  • Modern och innovativ utformning av hissar
  • Ett brett utbud av hisslösningar
  • Effekten av COVID-19
  • En förändrad bostadsmarknad
  • Ökad medvetenhet

Artikeln är producerad av Brand Studio, en del av Bonnier News, i samarbete med Cibes och ej en artikel av Dagens industri