Annons
Innehåll från Dun & Bradstreet

Undviker miljoner i förlust – tack vare AI-tekniken

Varje år förlorar företag miljardbelopp i kreditbedrägerier. Därför har Bisnode utvecklat ett system som kan identifiera företag med onormalt hög risk för konkurs. För Ativo Finans är tekniken en garant mot miljonförluster.

Läs hur du kan öka lönsamheten och optimera din risk med Bisnode RiskGuardian Suite 

Det är branschorganisationen Företagarna som räknat ut att svenska företag lånar ut miljarder till blufföretag, som sedan inte betalar. Mörkertalet tros dock vara stort, då endast brott som avslöjats är med i undersökningen. Bisnode, specialister på kunddata och dataanalyser, har nu tagit fram Bisnode Fraud Solutions. Systemet bygger till stora delar på artificiell intelligens, AI, och kan på så sätt varna för farliga företag – som inte upptäcks via vanliga kreditanalyser.

Tack vare detta har Ativo Finans, vars verksamhet fokuserar på lån till företag, lyckats undvika stora förluster:

– Senast för en knapp vecka sedan identifierades ett bolag som önskade bli kund, där risken ansågs vara förhöjd. Jag räknar att kostnaden skulle kunna landa på allt från 200 000 till en miljon kronor i det enskilda fallet. I runda slängar skulle jag säga att vi identifierar riskobjekt som sannolikt kunnat medföra kostnader i miljonklassen per år, säger kreditchefen Erik Finné.

”Passar vår verksamhet mycket bra”
Ativo Finans kombinerar Bisnodes AI-system med egenutvecklade modeller av textanalys och bedömning av fakturor – vilket ytterligare minskar risken för kreditbedrägerier.

– Bisnode har en lång historik av att erbjuda kvalitetslösningar och ett ratingsystem som passar vår verksamhet mycket bra, säger han.

Finné tror att AI kommer ha en ännu större betydelse i deras verksamhet framöver, framförallt vad gäller hanteringen av kunderna:

– Vi tittar alltid på möjligheter att utveckla vår verksamhet för att robotisera ”tråkiga” arbetsuppgifter, men även sådana uppgifter som kräver stor expertis inom dataanalys Styrkan ligger i att alla kan processa enorma datamängder, utan någon egentligen förkunskap – och även tolka resultaten, säger Finné och fortsätter:

– Vår bransch är ganska traditionell, men Ativo har som mål att hjälpa kunden förstå sina likviditetsbehov bättre genom att erbjuda smart cashflow. För att nå dit är en del av resan att nyttja tekniker som AI för att förutse eventuella likviditetsbehov, säger han.

Så undviker systerföretagen Dahl och Optimera kreditförluster

FAKTA: Ökad lönsamhet med optimerad risk
Bisnodes lösningar bygger på tillförlitlig kreditdata, skarpa analyser och skräddarsydda policies & scoringmodeller. Tillsammans skapar det en helhetsbild som hjälper dig att optimera din risk- och kredithantering.

– Bevaka och analysera nya som befintliga kunder genom aktuell kreditinformation. Skapa en helhetsbild av företags- och privatpersoners kreditvärdighet genom betalningsindex och marknadens ledande kreditvärderingssystemet AAA.

– Möjliggör automatiserade kreditbeslut väl underbyggda av kreditinformation som uppdateras löpande. Administrativa kostnader minskar medan lönsamheten optimeras genom att säga ja till fler säkra kunder. 

– Förhindra bedrägeri och upptäck företag med förhöjd risk genom mönsterigenkänning och analys av riskbeteenden. Undvik på så sätt oväntade kreditförluster.

Bisnodes lösningar kan integreras i önskat gränssnitt.

Mest läst

Dun & Bradstreet

Hur ökar du takten på din datadrivna resa?
Vad kommer efter digitaliseringen?
Inspireras av Europas ledande talare inom AI, smart data och analys. Power of Data anordnas av Dun & Bradstreet, ett marknadsledande globalt data- och analysföretag.

Mer information hittar du här.