Annons
Innehåll från Dun & Bradstreet

Våga göra affärer – med extra kontroller

I osäkra tider är det lätt att bli mer försiktig. Men det finns metoder som säkrar företagets affärer – trots pandemin. – Jobba datadrivet för att kunna ta rätt beslut kring dina kunder, både nya och befintliga, säger David Eriksson, Group Product Director Risk&Credit hos Bisnode.

EXTERN LÄNK: Få gratis kreditkontroll av Bisnode här

Krisrubrikerna avlöser varandra och många branscher har det tufft när coronaviruset drar över världen. Trots osäkerheten bör man som företagare i möjligaste mån köra ”more business than usually” anser David Eriksson.
– Det allra viktigaste är att fortsätta göra affärer. Detta är en tillfällig kris, vilket betyder att de solida företagen kommer överleva även efter krisen. Kom också ihåg att det är dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de befintliga, även om de råkar ha det tufft ekonomiskt just nu, säger han.

Hos Bisnode, som erbjuder smart affärsdata och analys, ser
man att kunderna använder företagets verktyg i större utsträckning än tidigare.
– De är mer aktiva och lägger mer tid på portföljövervakning, man följer upp kunder både dagligen och veckovis för att se hur bolagen mår. Man analyserar sitt risktagande och håller koll på sina utestående krediter. Samtidigt ser vi lite färre kreditupplysningar än tidigare, vilket tyder på en mindre tillströmning av nya kunder.

Våga tänka långsiktigt

För att hålla affärerna levande rekommenderar David Eriksson därför att man som företagare utarbetar en tydlig strategi framåt för att hantera såväl kundflöden som kreditrisker (se faktaruta).
– Först måste man ha en tanke på hur man kan underlätta affärer och samtidigt se till att företaget överlever över tid. Sedan måste man göra en riskbedömning och tänka långsiktigt, säger han och lägger till:
– En tumregel skulle kunna lyda: Om jag inte får pengar från min kund nu, men kunden kommer överleva krisen, hur mycket kommer det kosta mig att avsluta samarbetet och skaffa en ny kund? Den alternativkostnaden måste man ha i bakhuvudet.

För att ytterligare underlätta för kunderna kan det även vara läge att se över sin kreditpolicy:
– Man kanske kan komma överens om längre betalningsvillkor, säg tre månader istället för en. Den typen av processer kan man jobba med.

Data ger rätt stöd

De företag som tar hjälp av datadrivet beslutsunderlag har goda förutsättningar att navigera sig framåt på ett framgångsrikt sätt, menar Eriksson:
– I längden underlättar det för företagen att bedriva handel om man jobbar datadrivet, eftersom det blir ett avgörande stöd kring vilka affärer du gör, vilka affärer du kommer göra och hur du ska prioritera för att säkerställa betalning. Kolla upp bolagen och ha en kontinuerlig bevakning i form av realtidsdata och betalningsbeteende. Det är grundläggande.

Han pekar även på att Bisnodes teknik kan fungera som en framtidsspaning:
– Våra system fångar upp ungefär 90 procent av bolagen som går i konkurs redan tolv månader innan.

Vilket är ditt viktigaste budskap till företagen?
– Det säger sig självt: Säger man nej till nya kunder och säger upp relationen med sina befintliga, så har man ingen affär. Om man vill ha kunder om ett år gäller det att komma överens med de befintliga och optimera riskerna på ett sånt sätt att du kan ta in nya.

EXTERN LÄNK: Så hanterar du kreditgivning i kristider – läs mer

Så hjälper datan dig att hålla koll

* Nya kunder
– Här ska man titta lite mer noggrant på specifika branscher och hur de mår. Jag skulle rekommendera att i vissa fall vara lite försiktig med automatisering av kreditbeslut, titta istället lite djupare så man inte säger nej till en kund i onödan. Säger man nej bör man också följa upp, kanske är det bara rådande situation som gör att kunden verkar tveksam. Se bortom krisen.

* Befintliga kunder
– Historiskt ligger 80 procent av kreditrisken i den befintliga kundportföljen. Här är det viktigt att använda underlaget vi har för att skapa sig en bild av läget. Bara för att det ser bra ut just nu betyder inte att läget är samma om ett tag med tanke på krisen, samma sak åt andra hållet – företag som påverkas nu kommer inte ha problem för evigt.
– Man ska heller inte vara rädd att kontakta kunderna för att komma överens kring exempelvis betalningsrutiner i nuläget.

* Ha koll på betalningsförmågan
– Datan i vårt Betalningsindex är väldigt intressant att följa. Här får man tidiga signaler på hur ett företag mår då indexet grundar sig på företagens betalningsbeteende sinsemellan. Dessutom, om man hamnar efter med skatter och arbetsgivaravgifter är det ett typiskt tecken på att det är problem.

Mest läst

Dun & Bradstreet

Hur ökar du takten på din datadrivna resa?
Vad kommer efter digitaliseringen?
Inspireras av Europas ledande talare inom AI, smart data och analys. Power of Data anordnas av Dun & Bradstreet, ett marknadsledande globalt data- och analysföretag.

Mer information hittar du här.