Annons
Innehåll från Dun & Bradstreet

Så gör du data till en fördel i kampen mot konkurrenterna

Varje år går pengar förlorade på grund av dålig datakvalitet. 
 – Man förlorar inte bara stora summor, utan även möjligheten att skaffa sig fördelar mot konkurrenterna och därmed framtida intäkter, säger Rebecka Lundgren, Product Manager hos data & analysföretaget Bisnode – A Dun & Bradstreet Company.

Koppla samman data över hela ert ekosystem

Enligt en rapport framtagen av Harvard Business Review och IBM kostar dålig datakvalitet amerikanska företag ungefär 30 000 dollar, motsvarande 300 000 kronor, om året. Pengar som skulle kunnat användas till annat. Till det kommer även dolda kostnader, menar Rebecka Lundgren.

– I grund och botten är det en onödig utgift eftersom det idag finns goda möjligheter att säkra datakvaliteten, om man bara tar sig an uppgiften på ett seriöst sätt. I rapporten tas endast den konkreta summan man förlorar på dålig data upp, andra kostnader i form av förlorad arbetstid är inte inräknade så förmodligen är den verkliga summan ännu högre, säger hon.

Kan göra ”enkla” beslut svårare

Samtidigt är det en utmaning hos många företag när exempelvis kunddata är spridd i olika databaser och system i verksamheten, många företag har hundratals system och applikationer. Ofta ser dessutom datan olika ut beroende på vilket system man använder:

– När data inte ser likadan ut överallt i företaget kommer medarbetare i olika delar av organisationen att sitta på olika sanningar om en och samma kund, vilket kan skapa stora problem. säger Rebecka Lundgren och pekar på ett typiskt problem som kan uppstå:

– Vanligast är att datan blir inaktuell. När det händer blir även de allra enklaste besluten, som att se vilka kunder som är mest lönsamma eller vilka produkter som har högst marginal, en svårforcerad utmaning.

Så säkerställer du rätt data – överallt

Lösningen på problematiken? Att med hjälp av Master Data samla all data på en gemensam plats – vilket inte nödvändigtvis behöver vara i samma system. Det viktiga är att de system och databaser företaget använder är länkade till denna gemensamma plats:

– Master Data säkerställer exempelvis att en kund har samma unika kundnummer i alla system i hela verksamheten. Samtidigt måste systemen vara utformade så att all information relaterad till denna kund kan uppdateras samtidigt på alla platser. Strukturerad data gör det möjligt för systemen att ta till vara på all information, säger Rebecka Lundgren och lägger till:

– IT-avdelningen kan inte ensamt vara ansvarig för datakvaliteten. Hela organisationen måste vara involverad, så i slutändan är detta en ledningsfråga.

”Bäst förutsättningar att bli framgångsrika”

Rebecka Lundgren lyfter även fram att god datakvalitet gör det enklare att uppfylla lagkrav och regelverk:

– Hela poängen med Master Data är att säkerställa god kvalitet på data på alla nivåer och i hela organisationen. En positiv effekt blir att exempelvis GDPR följs.

I slutändan blir korrekt hanterad data inte bara en besparing – utan en konkurrensfördel som kan ge större intäkter i form av mer lojala kunder:

– Med en högre datakvalitet ökar möjligheterna att genomföra en avancerad analys av kundernas beteende, att korsförsälja och att kommunicera med sina kunder på ett effektivt sätt. Du förbättrar din riskidentifiering genom en tydlig helhetsbild på era affärer och därmed blir det enklare att identifiera risker i god tid, säger hon och lägger till:
– God datakvalitet är också en förutsättning för att kunna utnyttja de möjligheter som skapas med digitalisering och automatisering. De företag som tar frågan på allvar är de som också har bäst förutsättningar att bli framgångsrika.

Få hjälp med att hålla din data uppdaterad och korrekt

Hög datakvalitet gör dig mer lönsam som företag

Istället för att slösa bort tid och resurser på att hantera flera olika datakällor och system gör Bisnode – A Dun & Bradstreet Company det möjligt för dig att ha en gemensam datakälla. I praktiken innebär det tillgång till data som är korrekt, uppdaterad och fri från dubbletter. Som företag får man en mängd olika vinster, bland annat:

  • Att affärsbeslut grundas på korrekt och uppdaterad data
  • Får en klar bild av vilka företag du gör affärer med
  • Effektivare prospektering för sälj
  • Får djupare insikter om dina kunder och bättre effekt på era kampanjer
  • Säkerställer företagets GDPR-efterlevnad
Mest läst

Dun & Bradstreet

Hur ökar du takten på din datadrivna resa?
Vad kommer efter digitaliseringen?
Inspireras av Europas ledande talare inom AI, smart data och analys. Power of Data anordnas av Dun & Bradstreet, ett marknadsledande globalt data- och analysföretag.

Mer information hittar du här.