Annons
Innehåll från Dun & Bradstreet

Tekniken hjälper dig att hitta nästa kund

Fler relevanta kundkontakter, bättre tajmning – och större chans till ökade intäkter. Här är tekniken som hjälper företagen att träffa rätt i affären. – Vi har kunder som gått från 13 procent till 90 procent i kvalitativa leads. En otrolig siffra, säger Mikael Olsmar, Bisnodes svenska analyschef.

Ta hjälp av AI för att hitta era bästa B2B-leads

En möjlighet för dig att komma före konkurrenterna. Det är Mikael Olsmars huvudargument till varför företagen bör jobba mer datadrivet i sin marknadsföring och försäljning.

– Om man ska hårddra det kommer säljtiden du investerar ge större avkastning eftersom potentialen är högre hos kunderna du bearbetar. Och vem vill inte vara den som snabbast lokaliserar vilka kunder som har behov av dig just nu? Har du de bästa leadsen är möjligheterna förstås större att öka intäkterna, säger han och fortsätter:

– Har du låg kvalitet i din data och brister i processerna får du svårare att förstå kundens behov, du tappar i relevans, får längre säljcykler och färre kunder. Alla de här delarna påverkar varandra.

Tar hjälp av AI: ”En helt annan kvalitet”

De senaste åren har data & analysföretaget Bisnodes olika analysverktyg hjälpt företag inom flera branscher att lyfta sina affärer. Genom lösningen AI Lead Generation kan företagen ta ytterligare steg just vad gäller bearbetning av kunder.

– Tekniken bygger på företagens egna data, som kunddatabaser, men också på tillgänglig onlinedata där vi tittar på vad deras kunder kommunicerar om sig själva. Vi kombinerar sedan denna data med den gigantiska strukturerade datamängd Bisnode har tillgänglig om miljontals företag i Sverige och på global nivå. Med hjälp av AI får vi en helt annan kvalitet på kundernas leads, berättar Mikael Olsmar och pekar på dess stora fördel:

– Vi ser också att du skapar möjlighet för en, i det närmaste explosiv, utveckling av kortare säljcykler, större offertstock och fler kunder.

”Blir snabbt uppenbart för de flesta”

Olsmar understryker att vägen till framgång går via ett tätt samarbete med företaget man hjälper. Han målar upp hur arbetet går till:

– Givet att vi kommit fram till att leads-kvaliteten behöver utvecklas tar vi ett möte med kunden, där vi tar in både kvalitativ och kvantitativ input. Den kunddata de har kan de i stort sett ”dumpa” på oss, vi strukturerar upp den. En viktig faktor är kundens egen feedback, den hjälper oss också att bygga en första modell utifrån vilka man bedömer är de mest troliga köparna. Efter några körningar har modellen lärt sig och kan användas skarpt.
Bisnode Analytics har exempel på kundprojekt där de har hjälpt företag att öka antalet kvalitets-leads från 13 till 90 procent.

– Vad händer om du kan kontakta så många fler relevanta kunder? Det skapas väldigt många fler affärer. Det blir snabbt uppenbart för de flesta hur effektivt detta är.

Lönsam investering på sikt

Att jobba fram kvalitativa leads är dock inget man bara gör en gång. Företagen bör skaffa sig rutiner för att arbeta långsiktigt med frågan – vilket också lönar sig i längden, menar Olsmar:

– Ena gången kan kunden säga att de har 800 potentiella kunder, medan vi hittar dubbelt så många. En annan gång kanske vi kommer fram till att endast 400 är värda att bearbeta just nu. Det finns en ständig dynamik i det där, om ett halvår kan saker ändras och då måste man ha löpande koll, säger han och lägger till:

– Det är bara att titta på vilka pengar företagen lägger på marknadsföring och sälj på affärer som aldrig blir av, man lägger ner extremt mycket kraft för att försöka få ihop affärer. Räknar man på det ter sig investeringen att jobba datadrivet bli mer lönsam, säger Olsmar.
Han pekar även på en annan, möjligen lite oväntad effekt som brukar komma i kölvattnet av ett datadrivet leads-arbete:

– På många ställen jobbar inte sälj och marknad särskilt tätt, men efter en sådan här process får man ett tydligt gemensamt mål och jobbar tillsammans. Det ger ringar på vattnet framåt.

Se utvecklingen hur Corona påverkar näringslivet

FAKTA: AI Lead Generation

– Kombinerar global onlinedata, AI-teknik och analyskapacitet, vilket skapar unik möjlighet att hitta relevanta leads.

– Tar hjälp av nyckelord och triggers för att hjälpa dig att veta vem som ska kontaktas, varför och när.

– Hjälper till att hitta och rangordna företag utifrån din affär och behov som traditionella metoder inte möjliggjort.

– Ökar din kunskap om varför vissa företag väljs ut, vilket hjälper marknadsföring och säljarbete.

– Leadsgenereringen effektiviserar arbetet för medarbetarna som kan jobba tillsammans och datadrivet för att nå uppsatta mål.

Mest läst

Dun & Bradstreet

Hur ökar du takten på din datadrivna resa?
Vad kommer efter digitaliseringen?
Inspireras av Europas ledande talare inom AI, smart data och analys. Power of Data anordnas av Dun & Bradstreet, ett marknadsledande globalt data- och analysföretag.

Mer information hittar du här.