Annons
Innehåll från Dun & Bradstreet

Så kan du ta en risk – utan att chansa

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter trots deltaoron. Och det går att ta affärsrisker – utan att riskera företagets framtid. – Analysera din kundportfölj, se över din kreditpolicy och för en dialog med kunderna, säger Malin Höök, Launch & Transitions Director hos data & analysföretaget Dun & Bradstreet.

Testa gratis kreditkontroll

Även om det mesta tyder på en fortsatt positiv utveckling finns det fortfarande många hinder och svåra vägval. I pandemins spår är det lätt att som företagare inta en avvaktande ställning – vilket kan hämma en ekonomisk återhämtning, menar Dun & Bradstreets expert Malin Höök:

– Vi trycker på att man ska fortsätta göra affärer, det värsta för ens affärer är att inte göra några. Jag skulle säga att man med rätt typ av data i dag kan hitta ett upplägg för att göra bra affärer.

Skippa magkänslan

Enligt Malin Höök har de företag som har tillgång till analysverktyg, som exempelvis Bisnode Risk Guardian Suite (se faktaruta), en fördel i den här typen av extrema situationer som pandemin medfört:

– Framförallt har man möjlighet att få en övergripande vy över sin kundportfölj. Man kan enkelt segmentera kunder utifrån risknivå, samtidigt som man har kompletta kreditrapporter och annan relevant data att basera sina beslut på. Därför är det oerhört viktigt att jobba datadrivet och inte på magkänsla.

Viktigt med löpande koll

Få kunde förutspå pandemins snabba förlopp och dess efterföljande ekonomiska effekter. Att snabbt kunna agera på ny information kan vara avgörande, menar Malin Höök:

– Det vi såg i våras, när gränser stängdes ner och flyg stoppades från en dag till en annan, är att förändringar kan gå oerhört snabbt. Vissa branscher tog helt stopp, inte bara småföretagen drabbades utan även medelstora och stora företag. Därför måste man hela tiden ha en löpande uppföljning av sin kundportfölj och riskerna.

Samtidigt lyfter Malin Höök fram att läget förändras och att det gäller att kunna tänka framåt:

– Kom ihåg att en högriskkund i dag inte alls behöver vara det i framtiden, därför är det viktigt att vara kreativ även i kristider för att inte stå still som bolag.

All kreditriskhantering på ett ställe

Därför ska du analysera dina kunder

Få viktiga detaljer om varje kund

– Du kan snabbt se hur kundens betalningsförmåga ser ut, framförallt hur det sett ut bakåt i tiden. Den kollen fångar upp om kundens beteende plötsligt ändras, vilket kan vara en varningsklocka. Det går även att få omvärldsanalyser och specifika branschrapporter, där kan man snabbt få indikationer på hur en hel bransch går.

Möjlighet att skräddarsy din kreditpolicy

– Vi rekommenderar att man ser över sin kreditpolicy för att kunna ta snabba beslut inom sin organisation samt stärka upp viss del av sin kreditpolicy där man förut hade större flexibilitet. Besluten är oftast automatiserade men i vissa fall krävs det förstås att man har en manuell check, speciellt på de kunder där riskerna är högre.

Enklare att tacka ja – och nej

– Underlaget ger förutsättningar att i goda tider tacka ja till fler affärer, även de som kan ha en viss risk. Nu handlar det mer om att helt våga säga nej till vissa, medan man med andra svagare kunder ändå kan hitta en lösning. Att prata med kunderna och sätta en plan framåt är alltid att rekommendera.

Ökad lönsamhet med optimerad risk

Dun & Bradstreets lösningar bygger på tillförlitliga kreditdata, skarpa analyser och skräddarsydda policies & scoringmodeller för både Norden som globalt.   Tillsammans skapar det en helhetsbild som hjälper dig att optimera din risk- och kredithantering.

– Bevaka och analysera nya som befintliga kunder genom aktuell kreditinformation. Skapa en helhetsbild av företags- och privatpersoners kreditvärdighet genom betalningsindex och marknadens ledande kreditvärderingssystemet AAA.

– Möjliggör automatiserade kreditbeslut väl underbyggda av kreditinformation som uppdateras löpande. Administrativa kostnader minskar medan lönsamheten optimeras genom att säga ja till fler säkra kunder.

– Förhindra bedrägeri och upptäck företag med förhöjd risk genom mönsterigenkänning och analys av riskbeteenden. Undvik på så sätt oväntade kreditförluster.

Dun & Bradstreets lösningar kan integreras i önskat gränssnitt.

Mest läst

Dun & Bradstreet

Hur ökar du takten på din datadrivna resa?
Vad kommer efter digitaliseringen?
Inspireras av Europas ledande talare inom AI, smart data och analys. Power of Data anordnas av Dun & Bradstreet, ett marknadsledande globalt data- och analysföretag.

Mer information hittar du här.