Annons
Innehåll från Dun & Bradstreet

Data nytt vapen i kampen mot tvättade pengar

Ny teknik och mer träffsäkra analyser än tidigare. Här är expertens effektiva recept i kampen mot penningtvätt. – Ta hjälp av system som övervakar och automatiskt upptäcker misstänkta aktiviteter som bedrägerier, penningtvätt, terrorismfinansiering eller skatteundandragande säger Erica Olivius, produktansvarig inom affärsinformation hos data- och analysföretaget Bisnode – A Dun & Bradstreet Company.

Hitta verktyget för att upptäcka, förutse och skydda ditt företag mot olagliga aktiviteter

Data i kombination med AI, artificiell intelligens, har blivit en viktig pusselbit för att analysera stora mängder data. Bland annat kan de båda kombinationerna hjälpa till att snabbare kontrollera befintliga och nya kunder:

– Ett företag som vill göra en ”känn din kund”-utredning, KYC, vet att kontrollen kan ta allt från 30 minuter till tre dagar. Det gör att man drar sig för att starta större utredningar då man inte kan avsätta den personal som krävs. Här behövs data och system som stöd, då tar en företagskontroll bara några sekunder, säger Erica Olivius.

Satsar inte på att skydda sig

Samtidigt pekar Erica Olivius på att det är relativt vanligt att företag slarvar med kontroller av sina kunder – vilket gör dem sårbara för bedrägerier och penningtvätt. Detta trots att lagstiftningen kring penningtvätt skärptes så sent som 1 januari 2020.

– Företag tror generellt att penningtvätt drabbar mest banker, men det är vanligt att helt vanliga företag drabbas av bedrägerier. På många håll saknas stöd för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, säger hon och lägger till:

– Alla vill ha en god beredskap för att undvika bedrägerier. Men skydd kostar pengar och kräver systemintegrationer som kanske inte finns på plats. Sedan tycker många att det är kostsamma investeringar att satsa på skydd och då hamnar det längre ner på listan.

”Gör att dina beslut förfinas”

Men effektiva kontrollmekanismer ska inte ses som en kostnad – utan som en investering som företaget tjänar på i längden, anser Erica Olivius. Och det är här data kommer in i bilden:

– Lösningarna Bisnode – A Dun & Bradstreet Company erbjuder analyserar nya och befintliga kunder genom olika riskanalyser, som kontroll av historik genom datadrivna och automatiserade beslut. På så sätt kan du arbeta parallellt med olika spår för att lära känna dina kunder bättre. Det automatiserade flödet hjälper till att bedöma risker hos olika kunder, som risk för penningtvätt, kreditrisker och bedrägerier säger hon och fortsätter:

– Vi kan också genom prediktiva modeller ge en framtidsanalys inom tolv månader för exempelvis köpkraft hos företag och privatpersoner. Risk för konkurs hos företag kan också förutspås med dessa modeller. Allt detta sammantaget gör att dina beslut kan förfinas och bli mer skarpa, vilket minimerar risken att utsättas för brott.

Om vi tittar framåt fem år, hur tror du vi står rustade i kampen mot penningtvätt?

– Företagare och allmänheten kommer vara bättre informerad om riskerna med penningtvätt. Idag ifrågasätts verksamhetsutövarnas kontroller då man tycker att de är integritetskränkande. Kontroller mot penningtvätt kommer att vara utökade och kombineras med transaktionsövervakning. Myndigheterna kommer inte vara lika naiva.

 Läs mer och hitta en lösning som passar dig

Förenkla kundkännedom och granskning av lagstiftning 

Få tillgång till ett verktyg som snabbt och smidigt håller dina system uppdaterade och lagenliga. Våra compliance & AML- lösningar används av banker, kreditinstitut och privata industrier världen över. Vi har verktyget för att upptäcka, förutse och skydda ditt företag mot olagliga aktiviteter.

  • Automatiserad screening och bevakning i realtid
  • Eliminerar tidskonsumerande manuella kontroller
  • Globala PEP- och sanktionslistor och svarta listor
  • Korrekt, ren och dupliceringsfri data
  • GDPR-kompatibel data
  • Enlighet med AML-lagar och standarder

Läs mer och hitta en lösning som passar dig

Mest läst

Dun & Bradstreet

Hur ökar du takten på din datadrivna resa?
Vad kommer efter digitaliseringen?
Inspireras av Europas ledande talare inom AI, smart data och analys. Power of Data anordnas av Dun & Bradstreet, ett marknadsledande globalt data- och analysföretag.

Mer information hittar du här.