Annons
Innehåll från Dun & Bradstreet

PSD2 har förändrat spelplanen – så kan du dra nytta av de nya möjligheterna

PSD2 kan ge banker och andra kreditinstitut möjlighet att vinna helt nya kundgrupper, utan att för den skull öka sin risk. - På lång sikt är det här inget mindre än en revolution, men ska man dra nytta av möjligheten gäller det att använda data på rätt sätt, säger Malin Höök, Head of Nordic Finance & Risk Solution på data- och analysföretaget Dun & Bradstreet.

Läs mer om våra lösningar inom Risk & Kredit

Tänk dig en 25-åring med färsk examen från universitetet, som precis har börjat på ett nytt jobb med en god karriär framför sig. Det kan tyckas att en sådan person skulle vara alla kreditgivares dröm, men sanningen är att det här är ett typexempel på personer som har svårt att till exempel få ett bostadslån.

– Problemet i dag är att många kreditinstitut använder sig av historiska data när de ska avgöra om en person ska få kredit eller inte, säger Malin Höök.

– Men sådan data, till exempel skattedeklarationen, säger ju bara något om hur det var då, inte hur personens situation ser ut nu.

Som studenten i det inledande exemplet. Ett utdrag ur skattedeklarationen skulle visa att personen haft låg inkomst under många år, något som innebär en risk och motiverar banken att säga nej.

– Nu däremot har ju personen i stället hög och regelbunden inkomst och borde vara en idealkund, men det har inte kreditgivaren kunnat se i sina datakällor. Något som dels missgynnar privatpersonen, men också kreditgivaren som går miste om en potentiellt bra kund.

Möjligt att ta del av bankkonton och transaktioner i realtid

Och det är här det andra betaltjänstdirektivet, mer känt som PSD2, kommer in i bilden. Sedan det trädde i full kraft 2019 har det i teorin gjort det möjligt för privatpersoner att ge banker och andra kreditgivare tillstånd att ta del av bankkonton och transaktioner i realtid.

– Då kan personen visa att den har en inkomst, att det finns ett stadigt inflöde på bankkontot men inga konstiga, stora utgifter. Det här kan dels innebära att fler personer får en chans att få kredit, dels att kreditinstitut kan hjälpa fler kunder och kundgrupper utan att höja sin risknivå.

Men, för att informationen ska kunna användas måste den vara lättillgänglig.

– I våra automatiserade kreditlösningar har vi till största delen haft traditionell data som våra kunder kan ta beslut på. Tack vare PSD2 kan vi nu bygga ut de lösningarna med ytterligare datamängder så att våra kunder kan ta rätt beslut med ännu större precision.

På sikt menar Malin Höök att PSD2, med alla de övriga delar som direktivet innehåller, har möjlighet att förändra kreditbranschen rejält.

– Kunderna har fram till nu varit tätt knutna till de stora bankerna, men vi tror att direktivet kommer att förändra det här rätt rejält eftersom det innebär att helt nya, innovativa spelare kan ta sig in på den här marknaden och serva kunderna bättre.

Än så länge har det dock inte hänt lika mycket som många hade trott innan direktivet trädde i kraft.

– Det här är en väldigt konservativ värld, men vi vet att om man använder rätt dataleverantör kommer man som kreditgivare att kunna ha full insyn i vilken risk varje kund innebär. Och tar man inte själv vara på den möjligheten kommer det att komma nya aktörer som gör det.

Ta del av annan kunskap inom området genom vår content hub

Mest läst

Dun & Bradstreet

Hur ökar du takten på din datadrivna resa?
Vad kommer efter digitaliseringen?
Inspireras av Europas ledande talare inom AI, smart data och analys. Power of Data anordnas av Dun & Bradstreet, ett marknadsledande globalt data- och analysföretag.

Mer information hittar du här.