Batteriet som kan lagra solenergi

Med ett solcellsbatteri kan du lagra solenergi på dagen när solen lyser som starkast för att sedan använda under dygnets mörkare timmar.
Med batteriet blir det möjligt att använda sig av förnybar och hållbar energi dygnet runt.

Batteriet som kan lagra solenergi

 

Att sol kan generera elektricitet upptäcktes redan 1839. Men det var inte förrän långt senare man kom på hur man lagrar solenergin i ett batteri.
– Det är batteriteknologin som har gått framåt oerhört mycket på sistone. Priserna har kommit ner till en nivå där den här typen av batterier inte bara är för entusiasterna. Nu blir det mer tillgängligt för gemena man, säger Magnus Fast, produktutvecklare på E.ON.

 

Att installera solceller hjälper inte bara till att styra energikostnaderna till företagets fördel, det är också varumärkesstärkande och hjälper företaget att göra en viktig insats för miljön.

 

Använd solenergin vid strömavbrott
Med ett solcellsbatteri ökar miljöinsatsen eftersom du får möjlighet att använda dig av solenergi dygnet runt.
– På sätt blir du mer självförsörjande och kan använda mer av din egenproducerade hållbara el. Det är en tanke som lockar många.

 

Genom det blir du också mindre beroende av elnätet och elprisvariationer.

 

Rent tekniskt fungerar solcellsbatteriet som ett vanligt uppladdningsbart litiumbatteri. Solcellerna genererar likström som genom en växelriktare görs om till växelström. Den skickas sedan in i byggnaden eller ut på elnätet. Det finns två typer av batterier, där de som kopplas till likström är lite mer effektiva.

 

Batterier för industrier

Magnus Fast tror att det kommer att bli mer och mer fördelaktigt på sikt att lagra sin el i takt med att elpriset stiger.
– Med tiden kommer den ekonomiska kalkylen att förbättras. Prognosen för elpriser är uppåt och prognosen för den ersättning du får för att sälja din el är motsatt. Och då blir ett batteri ännu mer intressant.

 

Utvecklingen går stadigt framåt och tyska Sonnen, en av de tillverkare som E.ON samarbetar med, arbetar bland annat med att ta fram ett batteri som klarar av betydligt större kapacitet än de som finns på marknaden i dag och därför lämpar sig bra för större företagsbyggnader och industrier.

 

För medan batteriet är nytt på den svenska marknaden är det en etablerad produkt på exempelvis den tyska marknaden.
– Vi ligger efter vissa länder som Tyskland och Danmark men vi ser att efterfrågan kommer att öka med tiden. Det som är tacksamt är att många länder har gått före, så det finns färdiga välutvecklade och beprövade produkter som vi kan använda oss av. Det är bara att välja och vraka, säger Magnus Fast.

 

E.ON gör just nu sin största klimatsatsning någonsin, där de ställer om till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Med satsningen vill de förnya Sverige bit för bit och genomför många små och stora projekt och aktiviteter för att nå ett Sverige som drivs av 100 procent förnybar eller återvunnen energi.

 

Läs mer om hur ditt företag tjänar på solceller

 

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion:Bonnier News Brand Studio
Om cookies