Fastighetsbolaget som utmanade

Som Sveriges största kommersiella fastighetsägare har Castellum ett stort miljöansvar.
Därför låg de på energibolaget E.ON som tog fram en lösning med förnybar fjärrvärme till företagets fastigheter i Malmö, Norrköping och Örebro..
– Om vi ska lyckas med klimatmålen så måste vi som stor aktör ta på oss ansvaret och visa vägen, att det är möjligt, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Läs mer om fjärrvärme

 

Castellum äger 4,4 miljoner kvadratmeter i över 600 fastigheter på 20 tillväxtorter i Sverige, vilket gör dem till ett av de största fastighetsbolagen. Sedan 2015 har de bytt vanlig fjärrvärme mot förnybar fjärrvärme för fastighetsbeståndet i Malmö. Detta för att minska sitt avtryck på miljön.
– Fjärrvärme är fortfarande bra jämfört med andra typer av energilösningar, men den stora miljöpåverkan för ett fastighetsbolag har ju varit och är på fjärrvärmesidan. För två år sedan stod fjärrvärme för över 90% av våra koldioxidutsläpp. Den står fortfarande för en stor del, men andelen minskar med förnybar fjärrvärme, säger Filip Elland.

 

Ungefär 40 procent av Europas energianvändning går till byggnader och som fastighetsägare har man ett stort ansvar i att om vi ska lyckas med de globala målen, menar han. Castellum har en tydlig hållbarhetsstrategi och drev därför frågan hårt gentemot leverantören E.ON.
– När det gäller fastigheterna i Malmö har vi legat på och frågat efter förnybar fjärrvärme till våra hus i Malmö. Efter en tid fick vi möjlighet då E.ON gjorde en bränsleväxling på en av deras anläggningar, och därifrån kan vi köpa förnybar fjärrvärme.
E.ON har även produkten förnybar fjärrvärme i både Örebro och Norrköping, så självklart har Castellum valt förnybar fjärrvärme till hela sitt fastighetsbestånd även här.

 

Ansvaret är en av de stora drivkrafterna för Castellum.
– Det handlar om att vi är en stor aktör och om vi ska lyckas med klimatmålen så måste vi ta på oss ansvaret och visa vägen, att det är möjligt.
– För det andra är det faktiskt gynnsamt för vår affär. Vi har kunder inom allt från myndigheter till näringsliv och ideell verksamhet. Och där ser vi att flera stora kunder ställer krav på deras lokaler. Det ska bland annat vara hållbara lokaler som uppmuntrar välbefinnande, förnybar energi och låg energianvändning. Har inte vi det att erbjuda är inte vi med och spelar matchen om den här kunden över huvud taget. För att nå bolagets mål är det därför en förutsättning att vi driver de här frågorna. Det är viktigt både från vår sida och för kunden, säger Filip Elland.
– Tillsammans har Castellum och Eon samma mål att gå mot 100% förnybart. Vi startade upp en ny biopanna i Malmö för att kunna göra bränslebyten i produktionen som sänker CO2-utsläppen för kunder som köper Förnybar fjärrvärme, säger Agneta Gunnarsson, kundansvarig på E.ON.

 

E.ON gör just nu sin största klimatsatsning någonsin, där de ställer om till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Med satsningen vill de förnya Sverige bit för bit och genomför många små och stora projekt och aktiviteter för att nå ett Sverige som drivs av 100 procent förnybar eller återvunnen energi.

 

Så funkar fjärrvärme

 

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion:Bonnier News Brand Studio
Om cookies