Så funkar geoenergi

Med geoenergi tar man tillvara solvärmen i marken.
Ett kostnadseffektivt, miljövänligt och hållbart alternativ som passar både små och stora fastigheter.

Så skaffar du geoenergi

 

Genom att ta vara på solvärmen i marken kan geoenergi ge upp till fem gånger mer energi än vad som går åt till driften av systemet. Man använder alltså de naturliga resurserna i närmiljön för att värma alternativt kyla fastigheter via ett vätskeburet system.
– Det är både miljövänligt, hållbart och effektivt, säger Teresa Mattisson, försäljningschef för energilösningar på E.ON och fortsätter:
– Det fantastiska med geoenergi är att det är solenergi i grunden som man nyttjar, men också att man får både värme och kyla från samma system. Kylan är i dag en väldigt viktig energibärare för alla kontor och andra kommersiella fastigheter som kräver kyla. På sikt kommer säkert också bostäder i Sverige att kräva komfortkyla.

– Geoenergi är ett sätt för fastighetsägarna att påverka sitt driftsnetto. Att sänka sina kostnader för energi helt enkelt, säger Teresa Mattisson.
Lösningen skräddarsys efter de geologiska förutsättningarna på platsen vilken betyder att geoenergi kan installeras i stort sett var som helst i landet.
– Stockholm är en väldigt bra plats eftersom vi har mycket berggrund. Men man kan hitta bra platser nästan överallt i Sverige.

Fördelarna med geoenergi är många.
– Den stora fördelen är att du i princip inte har någon miljöbelastning alls. Du behöver tillsätta el till värmepumpen, men om du väljer el från solceller eller till exempel vindkraft så får du ett system som är helt förnybart.

Så hur gör man då om man är intresserad av ett eget geoenergisystem?
– Då ringer man mig eller mina kolleger, säger Teresa Mattisson med ett skratt och fortsätter:
– Vi tar helhetsansvar med en färdig lösning för värme och kyla. Vår utgångspunkt är alltid att börja med att minska energianvändningen och återvinna så mycket energi som möjligt. Men vi kan också vara en kompetenspartner så att man gör det tillsammans. Det är upp till köparen.

E.ON gör just nu sin största klimatsatsning någonsin, där de ställer om till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Med satsningen vill de förnya Sverige bit för bit och genomför många små och stora projekt och aktiviteter för att nå ett Sverige som drivs av 100 procent förnybar eller återvunnen energi.

Så skaffar du geoenergi

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion:Bonnier News Brand Studio
Om cookies