Ett unikt samarbete mellan bostadsrättsföreningar och energibolag

Fyra bostadsrättsföreningar i Täby har gjort gemensam sak och äger tillsammans med E.ON Täby fjärrvärmeverk.
Samarbetet är unikt och ger bostäderna både förnybar energiförsörjning och lägre uppvärmningskostnader.

Läs mer om fjärrvärme
 
Sedan två år tillbaka har bostadsrättsföreningarna Annexet, Farmen, Storstugan och Volten i Täby tagit energiförsörjningen i egna händer. Tillsammans med E.ON äger de Täby fjärrvärmeverk som består av två biobränslepannor som eldas med helt förnybara bränslen, framförallt träflis.
Samarbetet är unikt i sitt slag och ger inte bara de 2619 lägenheterna i centrala Täby en minskad belastning på miljön utan också lägre uppvärmningskostnader.

 

– Föreningarna hade sedan tidigare arbetat mycket med att få ner vår värmeförbrukning och gick på en tioårsperiod från 45 miljoner kWh till cirka 33 miljoner kWh genom att kompletteringsisolera, byta fläktar och få en mer effektiv värmefördelning. Men fortfarande gick var fjärde avgiftskrona till värme och då kände vi att vi behövde göra något för att hindra en framtida stegring av kostnaderna, säger Lars Biertz, tidigare ordförande i Storstugan, den största av de fyra föreningarna.

 

Genom att gå ihop med E.ON gick planen i lås och idag äger bostadsrättsföreningarna 90 procent och E.ON de resterande 10 av det nya fjärrvärmeverket.
– Vi tycker att vi har nått en väldigt bra lösning där vi har E.ON:s stora kunnande med oss i ryggen. De är ju experter på att driva fjärrvärmeverk och hur man ska göra det så effektivt och bra som möjligt, säger Lars Biertz.

 

Kommersiell drift startade den 1 oktober 2016 och redan nu börjar föreningarna se goda resultat.
– Det har fungerat väldigt bra och vi är väldigt nöjda. Vi har fått tillgång till en fin anläggning med professionell drift och ledning och som leder till låga värmekostnader för vår del.
Bostadsrättsföreningarna fick 2015 ta emot HSB Stockholms miljöpris för initiativet att ta utökat ansvar för energiproduktionen.

 

– Värmeproduktionen till Täby var väldigt gammaldags och var ett av få fjärrvärmeverk som i stor del var fossileldad tidigare, och den del som var förnyelsebar var bioolja. Om man tittar på de 90 procent av anläggningen som vi äger så har våra föreningar minskat utsläppen av koldioxid med ungefär 10 000 ton per år på de här 2619 lägenheterna. Det är något som vi alla kan vara stolta och glada över. Inte nog med att vi har gjort något som är väldigt bra för föreningarnas plånböcker utan vi har också gjort något som är oerhört bra för miljön, säger Lars Biertz.

 

E.ON gör just nu sin största klimatsatsning någonsin, där de ställer om till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Med satsningen vill de förnya Sverige bit för bit och genomför många små och stora projekt och aktiviteter för att nå ett Sverige som drivs av 100 procent förnybar eller återvunnen energi.
Så funkar fjärrvärme
 

Fakta

Fjärrvärmenätets stamnät ägs av Täby kommun och sträcker sig i dag från Roslags Näsby i söder till Arninge i norr. E.ON producerar fjärrvärmen och fortsätter under kommande år att bygga ut nätet tillsammans med kommunen för att möjliggöra att fler i Täby får tillgång till miljövänlig uppvärmning. Fjärrvärmenätet kan ta tillvara på solenergi men även spillvärme och restvärme från industrier och fastigheter. Täbys fjärrvärmenät kommer senast år 2027 vara öppet för alla värmeleverantörer, vilket ger kunderna möjlighet att i konkurrens fritt välja värmeleverantör.

 

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion:Bonnier News Brand Studio
Om cookies