Hela denna artikel är en annons från FAR Online

”Ett uppslagsverk för lagar och regler inom redovisning”

Publicerad 25 september, 2018

Det spelar ingen roll om du är utbildad ekonom som arbetar på en ekonomiavdelning eller en revisionsbyrå. Det är omöjligt att i detalj kunna alla ekonomiska regelverk. FAR Online vill underlätta vardagen för de som arbetar med ekonomi genom att samla alla regelverk på ett och samma ställe.

Läs mer om FAR Online här

På FAR Online får användarna bland annat tillgång till hela Rättserien. I en av dess delar, Redovisa Rätt, finns drygt 1300 termer som reder ut begreppen i bokförings- och redovisningsfrågor.

– FAR Online är ett verktyg för oss som arbetar med ekonomi och som vi kan vända oss till istället för böcker. Många företag har små ekonomiavdelningar och då kan det vara skönt att ha tillgång till ett verktyg som hjälper dig i frågor om framför allt redovisning, skatt, moms och bolagsrätt, säger Eva Törning, redovisningsspecialist och ansvarig för redovisningsfrågor på Grant Thornton.

FAR Online ger tillgång till uppdaterade versioner av de ekonomiska regelverken och användarna kommer åt innehållet genom dator, mobil och surfplatta. Eva Törning kallar Redovisa Rätt för en dörröppnare och ett uppslagsverk för lagar och regler inom bokförings- och redovisningsfrågor. Ett av de vanligaste sökorden på tjänsten är kapitalförsäkring.

– På Redovisa Rätt får de en kort version av vad kapitalförsäkring är. Om de vill veta mer kan de gå vidare på FAR Online där FAR:s uttalande om kapitalförsäkring, inkomstskattelagen och BFN:s K-regelverk finns. Man kan kalla Redovisa Rätt för steg ett i ditt sökande, och ibland den enda information som du behöver, säger hon och förklarar att Redovisa Rätt är en enkel och användarvänlig väg in till tyngre material.

Förutom Redovisa Rätt och de andra delarna i Rättserien erbjuder FAR Online bland annat EU-regler, IFRS, lagar och BFN:s regler. Användarna kan även göra anteckningar, spara bokmärken och hämta hem mallar för olika användningsområden.

– Det är ett smart sätt att spara tid och du kan till exempel snabbt ta reda på hur du ska redovisa en viss sak beroende på om företaget tillämpar redovisningsregelverket K2 eller K3. Det krävs i princip bara ett sökord i Redovisa Rätt för att få en bra utgångspunkt och sedan fortsätta sökandet in i övriga delar av FAR Online, säger Eva Törning.

Läs mer om FAR Online här