Hela denna artikel är en annons

Amnode planerar för större ordervolymer 2018

Publicerad 4 december, 2017

Amnode har under de senaste åren genomgått radikala förändringar som har inneburit en effektivisering av hela organisationen. De har bland annat slagit ihop och avvecklat verksamheter samt byggt upp en industriell logik i deras produktions- och förädlingskedja.
– Vi har ett bra orderläge inför 2018 med flera stora globala aktörer, säger Lars Save, vd.

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till fordon-, industri-, kraftindustri- och VVS-kunder i norra Europa. Deras vision är att med en hög grad av automation och produktion med begränsad bemanning tillsammans med nya och innovativa inköpskanaler för råämnen göra koncernen lönsam.
– Att driva svensk industriell tillverkning är definitivt inget för den kortsiktige spekulanten. Det är ett långsiktigt engagemang och ett ständigt gnetande att effektivisera, förbättra produktionslogistik och hålla en hög servicenivå till extremt krävande globala exporterande stora kunder, säger Lars Save, vd.

Han betonar att sommarens ordervolymer från såväl både nya som gamla aktörer har stärkt dem i deras övertygelse att Anmode har en viktig roll att spela i branschen, speciellt inom den tunga fordonsindustrin.
– Vi har ett bra orderläge inför 2018 med stora globala aktörer. Dessutom får vi minskade kostnader och effektiviseringsvinster om cirka fyra miljoner kronor vilket skall få genomslag nästa år, säger Lars Save.

"Att driva svensk industriell tillverkning är definitivt inget för den kortsiktige spekulanten", säger Lars Save, vd för Amnode.

Amnodes ambition är att växa främst genom en ökad grad av automatisering av produktionen med begränsade investeringar som har kort återbetalningstid. Det kommer att ske genom en nyemission, förhoppningsvis den sista, enligt Lars Save.
– Under den extra stämman 30 november beslöt vi att genomföra en nyemission för att säkra produktionsåret 2018. Det ser ut att bli ett mycket bra år för tillverkande industri, inte bara för Sverige som land, utan även för lilla Amnode i Småland, säger han.

Emissionslikviden ska bland annat användas till utökat rörelsekapital vilket ger möjlighet till lägre inköpskostnader samt bättre villkor vid finansieringen av förväntade större inköpsvolymer 2018. 
Den ska även ge investeringar i produktionsapparaten för ökad automatisering och lägre underhålls- och
reparationskostnader. Klicka här för att delta i nyemissionen.

Vi ser mycket positivt på framtiden. Vi har fantastiska kunder framför allt inom den tunga fordonsindustrin, industriell VVS, kraftindustri och brandskydd. Amnodes finansiella mål är att växa organiskt till mer än 100 mkr i omsättning inom nuvarande kundsegment med en rörelsemarginal på EBITDA nivå om cirka 12 procent efter bokslutet 2019, säger Lars Save.

Läs mer om Amnodes finansiella mål och emissionen här.

Nyemissionen

Teckningstid: 6 december- 20 december, klockan 15.00
Teckningskurs: 0,15 SEK per aktie
Emissionsbelopp vid full teckning: 13 083 577,8 SEK
Garantiförbindelser: 9 551 577 011,79 SEK
Totala aktier vid fullteckning: 174 447 704
Finansiella rådgivare: Göteborg Corporate Finance
Teckna Online (Mobilt BankID)