Den rena sanningen 

om framtidens batterier


Bilbranschen är mitt uppe i ett historiskt teknikskifte där bensin-
och dieselbilar ersätts med elbilar och laddhybrider. Men, trots att utvecklingen går fort kvarstår en avgörande fråga: Går det att tillverka
de batterier som behövs på ett hållbart och grönt sätt?

Här är den rena sanningen om framtidens batterier.

Den rena sanningen 

om framtidens batterier


Bilbranschen är mitt uppe i ett historiskt teknikskifte där bensin-
och dieselbilar ersätts med elbilar
och laddhybrider. Men, trots att utvecklingen går fort kvarstår en avgörande fråga: Går det att tillverka
de batterier som behövs på ett
hållbart och grönt sätt?

Här är den rena sanningen om
framtidens batterier.


Bilbranschen är mitt uppe i ett historiskt teknikskifte där bensin-
och dieselbilar ersätts med elbilar och laddhybrider. Men, trots att utvecklingen går fort kvarstår en avgörande fråga: Går det att tillverka de batterier som behövs på ett hållbart och grönt sätt?

Här är den rena sanningen om framtidens batterier.

Mindre kobolt och vettiga arbetsvillkor

Det finns dock exempel på att det går att bygga batterier som lever upp till både moderna och höga miljökrav och moderna arbetsvillkor. Ett exempel är den tyska biltillverkaren BMW, en av marknadsledarna i Europa när det gäller elbilar, som länge har haft hållbarhetsarbetet som huvudfokus. Det gäller inte minst batteritillverkningen.

För att vara säker på att råvaran kommer från gruvor med bra arbetsvillkor köper BMW på egen hand kobolt och lämnar sedan detta till sin battericellsproducent. I dag har BMW reducerat andelen kobolt i batterierna med två tredjedelar.

Miljöfrågor är en annan viktig del av initiativet. För tre år sedan anslöt sig BMW också till Responsible Cobalt Initiative, vars mål är att ta fram metoder som garanterar att barn- och slavarbete inte förekommer.

Den snabba utvecklingen av elbilar och laddhybrider har i grunden ritat om framtidskartan för bilindustrin och många förutspår att de elektrifierade bilarna kommer att vara i majoritet inom bara något decennium.

Men, trots att de flesta är överens om att den nya tekniken är överlägsen traditionell
diesel- och bensindrift finns fortfarande stora utmaningar för branschen. En av de största: Tillverkningen av batterier och hanteringen av de råvaror som krävs för tillverkningen fortsätter att väcka debatt. Det finns många vittnesmål som talar om att verksamheten inte alltid är hållbar.

I en rapport från 2016 pekar människorättsorganisationen Amnesty till exempel på arbetsförhållanden i koboltgruvor i Kongo. Där riskerar tusentals arbetare livet i
egengrävda tunnlar. Vissa av dem är barn.


"BMW har reducerat andelen kobolt med två tredjedelar"

Mindre kobolt och vettiga arbetsvillkor

Det finns dock exempel på att det går att bygga batterier som lever upp till både moderna och höga miljökrav och moderna arbetsvillkor. Ett exempel är den tyska biltillverkaren BMW, en av marknadsledarna i Europa när det gäller elbilar, som länge har haft hållbarhetsarbetet som huvudfokus.
Det gäller inte minst batteritillverkningen.

För att vara säker på att råvaran kommer från gruvor med bra arbetsvillkor köper BMW på egen hand kobolt och lämnar sedan detta till sin battericellsproducent.
I dag har BMW reducerat andelen kobolt
i batterierna med två tredjedelar.

Miljöfrågor är en annan viktig del av initiativet. För tre år sedan anslöt sig BMW också till Responsible Cobalt Initiative, vars mål är att ta fram metoder som garanterar att barn- och slavarbete inte förekommer.

Den snabba utvecklingen av elbilar och laddhybrider har i grunden ritat om framtidskartan för bilindustrin och många förutspår att de elektrifierade bilarna kommer att vara i majoritet inom bara
något decennium.

Men, trots att de flesta är överens om att den nya tekniken är överlägsen traditionell
diesel- och bensindrift finns fortfarande stora utmaningar för branschen. En av de största: Tillverkningen av batterier och hanteringen av de råvaror som krävs för tillverkningen fortsätter att väcka debatt.
Det finns många vittnesmål som talar om
att verksamheten inte alltid är hållbar.

I en rapport från 2016 pekar människorätts-organisationen Amnesty till exempel på arbetsförhållanden i koboltgruvor i Kongo. Där riskerar tusentals arbetare livet i
egengrävda tunnlar. Vissa av dem är barn.

LÄNK: Allt du behöver veta om laddhybriderna från BMW

mauris

  • BMW har med 11 modeller ett av marknadens bredaste erbjudanden av laddbara bilar, 2023 ska det vara 25.
  • BMW köper på egen hand in kobolt och lämnar sedan detta till sin battericellsproducent. Det betyder att man kan säkra att råvaran kommer från gruvor med bra arbetsvillkor.
  • Kobolt är en omstridd mineral som på vissa håll bryts under tvivelaktiga former, det mesta kommer från Kongo-Kinshasa där rapporter om barnarbete i gruvor förekommer. Majoriteten av kobolt kommer från större gruvor, där man använder moderna maskiner och vuxen arbetskraft. En utmaning är att den “smutsiga” kobolten blandas med den hållbara kobolten under produktionskedjan, vilket kan göra det svårt att spåra ursprunget.
  • Litiumjonbatterier innehåller kobolt, ett hårt, silvergrått, magnetiskt, metalliskt grundämne med den kemiska beteckningen Co.
  • Många av dagens elektrifierade elbilar använder litiumjon-batterier. Tekniken finns också i många andra eldrivna produkter, som till exempel vissa mobiltelefoner och elverktyg.

FAKTA: KOBOLT

Miljardinvestering för framtidens batterier

I samband med den femte generationens elbilar, som kommer ut på marknaden i år och nästa år, kommer samtliga av BMW:s modeller enbart använda råvaror från Australien och Marocko.

När Amnesty 2017 presenterade en rapport om hur stora företag förbättrat sitt arbete på området omnämndes BMW som ett positivt exempel. För att nå målen och fortsätta vara den drivande aktören i bilbranschen är teknikutvecklingen en avgörande faktor.

Därför har BMW öppnat Battery Cell Competence Centre i tyska München, en investering på cirka två miljarder kronor. Där pågår ett forsknings- och detektivarbete i syfte att utveckla nya battericeller och prototyper som ska lägga grunden för framtidens batterier.

Att miljöengagemanget inte bara är tomma ord märks dessutom på BMWs fabrik i tyska Leipzig, utsedd till ”Europas bästa bilfabrik ”. Där lagras el i gamla bilbatterier och på taket finns bikupor som de anställda tar hand om.

Miljardinvestering för
framtidens batterier

I samband med den femte generationens elbilar, som kommer ut på marknaden
i år och nästa år, kommer samtliga av BMW:s modeller enbart använda råvaror
från Australien och Marocko.

När Amnesty 2017 presenterade en rapport om hur stora företag förbättrat sitt arbete på området fanns BMW med under lanseringen. För att nå målen och fortsätta vara den drivande aktören i bilbranschen är teknikutvecklingen en avgörande faktor.

Därför har BMW öppnat Battery Cell Competence Centre i tyska München, en investering på cirka två miljarder kronor. Där pågår ett forsknings- och detektivarbete i syfte att utveckla nya battericeller och prototyper som ska lägga grunden för framtidens batterier.

Att miljöengagemanget inte bara är tomma ord märks dessutom på BMWs fabrik i tyska Leipzig, utsedd till ”Europas bästa bilfabrik i Europa”. Där lagras el i gamla bilbatterier och på taket finns bikupor som de anställda tar hand om.

"BMW lägger grunden för framtidens batterier"

Därför har BMW öppnat Battery Cell Competence Centre i tyska München, en investering på cirka två miljarder kronor. Där pågår ett forsknings- och detektivarbete i syfte att utveckla nya battericeller och prototyper som ska lägga grunden för framtidens batterier.

Att miljöengagemanget inte bara är tomma ord märks dessutom på BMWs fabrik i tyska Leipzig, utsedd till ”Europas bästa bilfabrik
i Europa”. Där lagras el i gamla bilbatterier och på taket finns bikupor som de anställda tar hand om.

Miljardinvestering för framtidens batterier

I samband med den femte generationens elbilar, som kommer ut på marknaden i år och nästa år, kommer samtliga av BMW:s modeller enbart använda råvaror från Australien och Marocko.

När Amnesty 2017 presenterade en rapport om hur stora företag förbättrat sitt arbete
på området fanns BMW med under lanseringen. För att nå målen och fortsätta vara den drivande aktören i bilbranschen är teknikutvecklingen en avgörande faktor.

Väldens mest hållbara tillverkare

  • BMW har utsetts till världens mest hållbara biltillverkare. Det är Dow Jones Sustainability Indices som 2020 års ranking ger tillverkaren 80 av 100 möjliga poäng.
  • Utnämningen är ett resultat av ett omfattande förändringsarbete som BMW Group har genomfört de senaste åren. Bland annat har man sedan 2006 minskat energiförbrukningen per producerat fordon med 40 procent och koldioxidutsläppen med cirka 70 procent.
  • Mellan 1995 och 2019 reducerades utsläppen från nya bilar som såldes i Europa, med 42 procent.
  • Samtliga BMW-fabriker får idag sin el från förnybara källor och företaget har systematiskt infört miljömässiga och sociala standarder i sin leverantörskedja.
P90375825_highRes_battery-cell-compete.jpg
P90284196_highRes_bmw-battery-storage-.jpg
P90375843_highRes_battery-cell-compete.jpg
P90375841_highRes_battery-cell-compete.jpg

EMMA NEHRENHEIM

PETER CARLSSON

Driver utvecklingen framåt

Hans kollega Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt, menar att debatten om råvarorna driver utvecklingen framåt:

– För att omställningen till elektrifiering ska bli hållbar på riktigt måste företagen se till att man har transparens i sin värdekedja och möjligheten att säkerställa att råvarorna tas fram under etiska förhållanden. Genom att ställa sådana krav är jag övertygad om att industrin kommer att kunna göra stor skillnad, inte minst för länder som Kongo.

Samarbete med svensk batteritillverkare

Men omställningen till el kräver samarbete med andra aktörer. Därför har BMW investerat 650 miljoner kronor i Northvolt, företaget som bygger en fabrik i Skellefteå för tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar. Fabriken ska kunna producera 200 000 ton batterier per år. BMW räknar med leveranser runt år 2023.

Grundaren och vd:n Peter Carlsson möttes trots det till en början av skepsis i Sverige. Skulle Northvolt verkligen klara av att leva upp till sina höga ambitioner?

Den framgångsrika första finansieringsrundan förra året gav svar på tal. Dessutom berättade bolaget att det säkrat ordrar på över 120 miljarder kronor.

– Tidtabellen är avgörande. Vi måste snabbt kunna rampa upp när hela bilindustrin nu ställer om, säger Peter Carlsson till Svenska Dagbladet.

Driver utvecklingen framåt

Hans kollega Emma Nehrenheim, miljö-
och hållbarhetschef på Northvolt, menar att debatten om råvarorna driver utvecklingen framåt:

– För att omställningen till elektrifiering ska
bli hållbar på riktigt måste företagen se till att man har transparens i sin värdekedja och möjligheten att säkerställa att råvarorna tas fram under etiska förhållanden. Genom att ställa sådana krav är jag övertygad om att industrin kommer att kunna göra stor skillnad, inte minst för länder som Kongo.

Samarbete med svensk batteritillverkare

Men omställningen till el kräver samarbete med andra aktörer. Därför har
BMW investerat 650 miljoner kronor i Northvolt, företaget som bygger en fabrik
i Skellefteå för tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar. Fabriken ska kunna producera 200 000 ton batterier per år. BMW räknar med leveranser runt år 2023.

Grundaren och vd:n Peter Carlsson möttes trots det till en början av skepsis i Sverige. Skulle Northvolt verkligen klara av att leva upp till sina höga ambitioner?

Den framgångsrika första finansieringsrundan förra året gav svar på tal. Dessutom berättade bolaget att det säkrat ordrar på över 120 miljarder kronor.

– Tidtabellen är avgörande. Vi måste snabbt kunna rampa upp när hela bilindustrin nu ställer om, säger Peter Carlsson till Svenska Dagbladet.

P90336018_highRes_the-bmw-x3-xdrive30e.jpg

mauris

Emma Nehrenheim berättar att Northvolts produktionsmodell är unik i den meningen att bolaget har tagit in fler produktionssteg under ett och samma tak.

– Det betyder att vi, till skillnad från traditionella batteritillverkare, kommer att tillverka vårt eget aktiva material och därmed köpa metaller direkt från gruvan i stället för att gå via mellanhänder. Det gör att vi kommer att ha bra spårbarhet och kan säkerställa att våra metaller tas fram på ett etiskt hållbart sätt, säger hon.

Samarbetet med BMW är viktigt för Northvolt. Bolagen delar
höga ambitioner inför framtiden. Om tre år har BMW lanserat
25 elbilsmodeller. År 2020 kommer över 40 procent av de sålda bilarna i Sverige att vara elektrifierade.

För Northvolt är målet att på sikt ha en marknadsandel på runt
25 procent i Europa. Emma Nehrenheim förklarar:

– BMW var tidigt en viktig partner till Northvolt, vilket är ett tecken på hur centrala batterier och elektrifiering är för den framtida strategin. BMW är utan tvekan en av de biltillverkarna som ligger allra längst fram i utvecklingen mot elektrifiering och kommer att presentera flera spännande nya elbilar under kommande år.Fler produktions-
steg under ett och samma tak

"BMW är utan tvekan en av de biltillverkarna som ligger allra längst fram"

- Emma Nehrenheim

Emma Nehrenheim berättar att Northvolts produktionsmodell är unik i den meningen att bolaget har tagit in fler produktionssteg under
ett och samma tak.

– Det betyder att vi, till skillnad från traditionella batteritillverkare, kommer att tillverka vårt eget aktiva material och därmed köpa metaller direkt från gruvan i stället för att gå via mellanhänder. Det gör att vi kommer att ha bra spårbarhet och kan säkerställa att våra metaller tas fram på ett etiskt hållbart sätt, säger hon.

Samarbetet med BMW är viktigt för Northvolt. Bolagen delar höga ambitioner inför framtiden. Om tre år har BMW lanserat 25 elbilsmodeller. År 2020 kommer över 40 procent av de sålda bilarna i Sverige att vara elektrifierade.

För Northvolt är målet att på sikt ha en marknadsandel på runt 25 procent i Europa.
Emma Nehrenheim förklarar:

– BMW var tidigt en viktig partner till Northvolt, vilket är ett tecken på hur centrala batterier och elektrifiering är för den framtida strategin. BMW är utan tvekan en av de biltillverkarna som ligger allra längst fram i utvecklingen mot elektrifiering och kommer att presentera flera spännande nya elbilar under kommande år.


Fler produktionssteg under
ett och samma tak

Samarbetet med BMW är viktigt för Northvolt. Bolagen delar höga ambitioner inför framtiden. Om tre år har BMW lanserat
25 elbilsmodeller. År 2020 kommer över 40 procent av de sålda bilarna i Sverige att vara elektrifierade.

För Northvolt är målet att på sikt ha en marknadsandel på runt 25 procent i Europa.
Emma Nehrenheim förklarar:

– BMW var tidigt en viktig partner till Northvolt, vilket är ett tecken på hur centrala batterier och elektrifiering är för den framtida strategin. BMW är utan tvekan en av de biltillverkarna som ligger allra längst fram i utvecklingen mot elektrifiering och kommer att presentera flera spännande nya elbilar under kommande år.

LÄNK: Allt du behöver veta om laddhybriderna från BMW


Emma Nehrenheim berättar att Northvolts produktionsmodell är unik i den meningen att bolaget har tagit in fler produktionssteg under ett och samma tak.

– Det betyder att vi, till skillnad från traditionella batteritillverkare, kommer att tillverka vårt eget aktiva material och därmed köpa metaller direkt från gruvan i stället för att gå via mellanhänder. Det gör att vi kommer att ha bra spårbarhet och kan säkerställa att våra metaller tas fram på ett etiskt hållbart sätt, säger hon.

Sed aliquet venenatis magna, vitae tempor arcu scelerisque a. Morbi malesuada aliquam justo vel tempus. Etiam porttitor sed dui a dapibus. Phasellus et mauris vehicula, laoreet ligula a, tempor est. Sed aliquet venenatis magna, vitae tempor arcu scelerisque a. Morbi malesuada aliquam justo vel tempus. Etiam porttitor sed dui a dapibus. Phasellus et mauris vehicula.

Phasellus et mauris

Sed aliquet venenatis magna, vitae tempor arcu scelerisque a. Morbi malesuada aliquam justo vel tempus. Etiam porttitor sed dui a dapibus. Phasellus et mauris vehicula, laoreet ligula a, tempor est. Sed aliquet venenatis magna, vitae tempor arcu scelerisque a. Morbi malesuada aliquam justo vel tempus. Etiam porttitor sed dui a dapibus. Phasellus et mauris vehicula.

Phasellus et mauris

DEL 1

Phasellus et mauris

Phasellus et mauris

DEL 3

Phasellus et mauris

DEL 4

Phasellus et mauris

DEL 5

Phasellus et mauris

DEL 2

Redan för sju år sedan lanserade BMW
sin första helt eldrivna modell, BMW i3.

BMW har med 11 modeller ett av marknadens bredaste erbjudanden av laddbara bilar, 2023 ska det vara 25.

BMW väntas sälja över en halv miljon elektrifierade bilar i år, nästa år ska siffran
ha fördubblats.

BMW är nu i toppskiktet av elbilsmarknaden
i Europa med 14 procent av den totala försäljningen.

BMW leder utvecklingen

BMW_White_Logo.svg
Annons — innehåll från BMW