Bevisat: Laddhybrider är

renare än diesel

SE

Laddhybrid eller en dieselmodell – vilken ger minst klimatavtryck? Frågan har skapat en livlig debatt. En färsk studie, som genomförts av BMW och som granskats och godkänts av det oberoende testservicebolaget TÜV Rheinland, ger svaret.

"På det sättet blir miljöavtrycket för laddhybriden 53 procent lägre än dieselmodellens."

Laddhybriden har 10 procent mindre miljöpåverkan än dieselmodellen. Den stora miljövinningen uppstår dock för den som väljer att ladda sin bil enbart med förnybar energi, det vill säga energi som skapats av exempelvis sol, vind eller vatten (i Sverige
är de överlägset viktigaste förnybara energikällorna bioenergi och vattenkraft). På det sättet blir miljöavtrycket för laddhybriden 53 procent lägre än dieselmodellens.

Intressant är också att se hur de båda modellerna påverkar miljön vid olika tidpunkter under sin livscykel.

En laddhybrid har större miljöpåverkan i produktionsfasen än dieselmodellen, cirka 22 procent av totalen jämfört med 18 procent. Anledningen är att laddhybriden består av komponenter som kräver större energiåtgång för att producera.

I laddningsfasen kräver hybriden större energiåtgång medan dieselbilen står för klart mest klimatpåverkan under själva körningen. I återvinningsprocessen är de båda alternativen jämförbara.


Elektrifieringen revolutionerar bilindustrin. Konsumenternas krav på minskade klimatavtryck tillsammans med politiska beslut har på många marknader satt ordentlig
fart på försäljningen av elektrifierade bilar.

LÄNK: Allt du behöver veta om laddhybriderna från BMW

Men hur klimatsmart är en laddhybrid egentligen? Har den mindre miljöpåverkan än
en dieselmodell om man ser till hela bilens livscykel – från produktion till återvinning?

Utifrån den frågeställningen har BMW gjort en omfattande studie där laddhybriden BMW 330e av 2019 års modell har ställts mot en BMW 320d med automatisk växellåda och en fyrcylindrig dieselmotor.

I studien har alla delar i de båda bilarnas livscykel räknats in – från var allt material är tillverkat till att de återvunnits. Under testperioden har bilarna körts enligt ett genomsnittsmönster i 20 000 mil.

Resultatet av studien ser ni i det här diagrammet.


Laddhybriden har 10 procent mindre miljöpåverkan än dieselmodellen. Den
stora miljövinningen uppstår dock för den som väljer att ladda sin bil enbart med förnybar energi, det vill säga energi som skapats av exempelvis sol, vind eller
vatten (i Sverige är de överlägset viktigaste förnybara energikällorna bioenergi och vattenkraft). På det sättet blir miljöavtrycket för laddhybriden 53 procent lägre än dieselmodellens. Intressant är också att se hur de båda modellerna påverkar miljön vid olika tidpunkter under sin livscykel.

En laddhybrid har större miljöpåverkan i produktionsfasen än dieselmodellen, cirka
22 procent av totalen jämfört med 18 procent. Anledningen är att laddhybriden består av komponenter som kräver större energiåtgång för att producera.

I laddningsfasen kräver hybriden större energiåtgång medan dieselbilen står för klart mest klimatpåverkan under själva körningen.
I återvinningsprocessen är de båda alternativen jämförbara.


Elektrifieringen revolutionerar bilindustrin. Konsumenternas krav på minskade klimatavtryck tillsammans med politiska beslut har på många marknader satt ordentlig fart på försäljningen av elektrifierade bilar.

LÄNK: Allt du behöver veta om laddhybriderna från BMW

Men hur klimatsmart är en laddhybrid egentligen? Har den mindre miljöpåverkan än
en dieselmodell om man ser till hela bilens livscykel – från produktion till återvinning?

Utifrån den frågeställningen har BMW gjort en omfattande studie där laddhybriden BMW 330e av 2019 års modell har ställts mot en BMW 320d med automatisk växellåda och en fyrcylindrig dieselmotor.

I studien har alla delar i de båda bilarnas livscykel räknats in – från var allt material är tillverkat till att de återvunnits. Under testperioden har bilarna körts enligt ett genomsnittsmönster i 20 000 mil.

Resultatet av studien ser ni i det här diagrammet.


Laddhybriden har 10 procent mindre miljöpåverkan än dieselmodellen. Den stora miljövinningen uppstår dock för den som väljer att ladda sin bil enbart med förnybar energi, det vill säga energi som skapats av exempelvis sol, vind eller vatten (i Sverige
är de överlägset viktigaste förnybara energikällorna bioenergi och vattenkraft). På det sättet blir miljöavtrycket för laddhybriden 53 procent lägre än dieselmodellens.

Intressant är också att se hur de båda modellerna påverkar miljön vid olika tidpunkter under sin livscykel.

En laddhybrid har större miljöpåverkan
i produktionsfasen än dieselmodellen,
cirka 22 procent av totalen jämfört med 18 procent. Anledningen är att laddhybriden består av komponenter som kräver större energiåtgång för att producera.

I laddningsfasen kräver hybriden större energiåtgång medan dieselbilen står för klart mest klimatpåverkan under själva körningen. I återvinningsprocessen är de båda alternativen jämförbara.


Elektrifieringen revolutionerar bilindustrin. Konsumenternas krav på minskade klimatavtryck tillsammans med politiska beslut har på många marknader satt ordentlig fart på försäljningen av elektrifierade bilar.

LÄNK: Allt du behöver veta om laddhybriderna från BMW

Men hur klimatsmart är en laddhybrid egentligen? Har den mindre miljöpåverkan än en dieselmodell om man ser till hela bilens livscykel – från produktion till återvinning?

Utifrån den frågeställningen har BMW gjort en omfattande studie där laddhybriden BMW 330e av 2019 års modell har ställts mot en BMW 320d med automatisk växellåda och en fyrcylindrig dieselmotor.

I studien har alla delar i de båda bilarnas livscykel räknats in – från var allt material är tillverkat till att de återvunnits. Under testperioden har bilarna körts enligt ett genomsnittsmönster i 20 000 mil.

Resultatet av studien ser ni i det här diagrammet.


"På det sättet blir miljö-avtrycket för laddhybriden
53 procent lägre än dieselmodellens."

P90336005_highRes_bmw-plug-in-hybrids-.jpg
P90359906_highRes_the-all-new-bmw-330e.jpg
P90382414_highRes_the-bmw-330e-sedan-1.jpg

BMW planerar att använda resultatet av sin studie, som granskats och godkänts av
det oberoende testservicebolaget TÜV Rheinland, i den fortsatta utvecklingen och optimeringen av nästa generations laddhybrider i 3-serien.

För optimering är precis vad det handlar om. Den som lyckas skapa en elbil med lång räckvidd, bra kraft och minsta möjliga miljöpåverkan vinner konsumenternas gunst. Bland biltillverkarna pågår det näst intill en kapprustning för att bäst motsvara marknadens efterfrågan.

BMW tog tidigt position inom laddbara bilar, redan 2013 släpptes den första helt elektrifierade modellen, BMW i3.

En kapprustning bland biltillverkarna

En annan viktig aspekt att väga in i sammanhanget är laddhybridens framtida potential att minska miljöpåverkan.

Enligt en färsk studie från Bloomberg kommer de elektrifierade bilarnas utsläpp att minska i genomsnitt 3 till 10 procent per år medan bensin- och dieselbilars utsläpp minskar med strax under
två procent per år. Med andra ord växer differensen mellan laddhybriden och dieselbilen vad gäller miljöpåverkan allt mer för varje år. Även den aspekten bör vägas in för den som ska välja mellan olika modeller.

Det finns dock tillfällen då en dieselmodell kan vara ett smartare val än en laddhybrid. För exempelvis en person som kör längre sträckor och inte har möjlighet att ladda sin bil så ofta kan en dieselbil, som tankas med klimatneutralt biodiesel, vara ett fördelaktigare val
– både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Växande differens mellan modellerna

"De elektrifierade bilarnas utsläpp kommer att minska
i genomsnitt 3 till
10 procent per år."

En annan viktig aspekt att väga in i sammanhanget är laddhybridens framtida potential att minska miljöpåverkan.

Enligt en färsk studie från Bloomberg kommer de elektrifierade bilarnas utsläpp att minska i genomsnitt 3 till 10 procent per år medan bensin- och dieselbilars utsläpp minskar med strax under två procent per år. Med andra ord växer differensen mellan laddhybriden och dieselbilen vad gäller miljöpåverkan allt mer för varje år. Även den aspekten bör vägas in för den som ska välja mellan olika modeller.

Det finns dock tillfällen då en dieselmodell kan vara ett smartare val än en laddhybrid. För exempelvis en person som kör längre sträckor och inte har möjlighet att ladda sin bil så ofta kan en dieselbil, som tankas med klimatneutralt biodiesel, vara ett fördelaktigare val – både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Växande differens mellan modellerna

"De elektrifierade bilarnas utsläpp kommer att minska i genomsnitt
3 till 10 procent per år."

– Vårt mål är att vara bäst i världen inom e-mobilitet. Vi är en ledande aktör idag och vi kommer fortsätta att vara ledande,
säger Oliver Zipse, vd för BMW Group.

Han hävdar att BMW alltid fokuserar på att hitta de metoder som ger störst effekt i kampen för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Vi fattar alla våra beslut baserat på vetenskaplig kunskap och teknisk data. Den avgörande faktorn är hur vi bäst bidrar till att minska klimatpåverkan.

 • BMW har med 11 modeller ett av marknadens bredaste erbjudande av laddbara bilar, 2023 ska det vara 25 varav 12 av dem kommer att vara rena elbilar.
 • BMW väntas sälja över en halv miljon elektrifierade bilar i år, nästa år ska siffran ha fördubblats.
 • BMW är i toppskiktet av marknaden för laddbara modeller i Europa med 14 procent av den totala försäljningen.

11 modeller ska bli 25 inom tre år

Sedan dess har BMWs positiva utveckling inom området fortsatt:

"Målet är att tillsammans skapa en fullständigt hållbar miljökedja för battericeller
– från produktion
till återvinning."

Batterierna återanvänds

Den enskilt viktigaste faktorn för att hålla nere de laddbara bilarnas miljöpåverkan är att tillverka batterierna på ett klimatsmart sätt.

BMW startade för två år sedan ett tekniskt konsortium tillsammans med svenska batterifabriken Northvolt och belgiska batteriutvecklaren Umicore. Målet är att tillsammans skapa en fullständigt hållbar miljökedja för battericeller – från produktion till återvinning.

I produktionsprocessen används enbart förnybara energier. När battericellernas livscykel i bilen är slut kan de användas i stationära lagringsenheter för energi. Cykeln avslutas med att cellerna återvinns och råvarorna återanvänds, berättar Stefan Juraschek, BMWs vice president
för utvecklingen av elektriska fordon.


LÄNK:
Allt du behöver veta om laddhybriderna från BMW

"Målet är att tillsammans skapa en fullständigt hållbar miljökedja för battericeller – från produktion
till återvinning."

Batterierna återanvänds

Den enskilt viktigaste faktorn för att hålla nere de laddbara bilarnas miljöpåverkan är att tillverka batterierna på ett klimatsmart sätt.

BMW startade för två år sedan ett tekniskt konsortium tillsammans med svenska batterifabriken Northvolt och belgiska batteriutvecklaren Umicore. Målet är att tillsammans skapa en fullständigt hållbar miljökedja för battericeller – från produktion till återvinning.

I produktionsprocessen används enbart förnybara energier. När battericellernas livscykel i bilen är slut kan de användas
i stationära lagringsenheter för energi. Cykeln avslutas med att cellerna återvinns och råvarorna återanvänds, berättar Stefan Juraschek, BMWs vice president för utvecklingen av elektriska fordon.

LÄNK:
Allt du behöver veta om laddhybriderna från BMW

Visste du att…

Fakta är hämtat ur BMWs hållbarhetsbok 2019.


 • 15 000 BMW-anställda tar företagets transportbussar varje dag till och från jobbet för att minska klimatpåverkan.
 • 78 procent av alla nya BMW-bilar som såldes i Norge förra året var laddbara.
 • Elbilen BMW i3 används som polisbil i bland annat Bayern, Rom och Los Angeles samt av brandkåren
  i London.
 • ECO Pro Mode är numera standard i alla nya BMW-modeller som släpps. Beroende på körstil kan eco-läget minska bränsleförbrukning med 25 procent.
 • Över 40 procent av BMWs försäljning i Sverige kommer att utgöras av laddbara modeller redan i år.


 • BMW har halverat sitt totala koldioxidutsläpp sedan 1995.
 • Utsläppet från ett fordon från BMW minskat i genomsnitt med 42 procent sedan 1995.
 • Att alla BMWs fabriker i Europa drivs av energi från förnybara källor och under året kommer samtliga av BMWs fabriker runt om i världen producera bilar med energi från förnybara källor.
 • 30 procent av all stadstrafik utgörs av bilister som letar parkering.
 • BMWs första elektriska bil deltog i sommar-OS
  i München 1972 – som kamerabil.


Visste du att…

Fakta är hämtat ur BMWs hållbarhetsbok 2019.


 • 78 procent av alla nya BMW-bilar som såldes i Norge förra året var laddbara.
 • Elbilen BMW i3 används som polisbil i bland annat Bayern, Rom och Los Angeles samt av brandkåren i London.
 • ECO Pro Mode är numera standard i alla nya BMW-modeller som släpps. Beroende på körstil kan eco-läget minska bränsleförbrukning med 25 procent.
 • Över 40 procent av BMWs försäljning i Sverige kommer att utgöras av laddbara modeller redan i år.


 • BMW har halverat sitt totala koldioxidutsläpp sedan 1995.
 • Utsläppet från ett fordon från BMW minskat i genomsnitt med 42 procent sedan 1995.
 • Att alla BMWs fabriker i Europa drivs av energi från förnybara källor och under året kommer samtliga av BMWs fabriker runt om i världen producera bilar med energi från förnybara källor.
 • 30 procent av all stadstrafik utgörs av bilister som letar parkering.
 • BMWs första elektriska bil deltog i sommar-OS i München 1972 – som kamerabil.
 • 15 000 BMW-anställda tar företagets transportbussar varje dag till och från jobbet för att minska klimatpåverkan.


 • BMW har halverat sitt totala koldioxidutsläpp sedan 1995.
 • utsläppet från ett fordon från BMW minskat i genomsnitt med 42 procent sedan 1995.
 • att alla BMWs fabriker i Europa drivs av energi från förnybara källor och under året kommer samtliga av BMWs fabriker runt om i världen producera bilar med energi från förnybara källor.
 • 30 procent av all stadstrafik utgörs av bilister som letar parkering.
 • BMWs första elektriska bil deltog i sommar-OS i München 1972 – som kamerabil.
 • 15 000 BMW-anställda tar företagets transportbussar varje dag till och från jobbet för att minska klimatpåverkan.
 • 78 procent av alla nya BMW-bilar som såldes i Norge förra året var laddbara.
 • elbilen BMW i3 används som polisbil i bland annat Bayern, Rom och Los Angeles samt av brandkåren i London.
 • ECO Pro Mode är numera standard i alla nya BMW-modeller som släpps. Beroende på körstil kan eco-läget minska bränsleförbrukning med 25 procent.
 • över 40 procent av BMWs försäljning i Sverige kommer att utgöras av laddbara modeller redan i år.


Annons — innehåll från BMW