Det här är Di Gasell

Di Gasell finns i hela landet – liksom Gasellföretagarna.
Vi utser svenskt näringslivs mästare i tillväxt i 21 län.

Under hösten producerar vi Sveriges största kartläggning som ger svar på vad som kännetecknar Sveriges mest framgångsrika företag.

Dagens industris journalister bevakar Gasellföretagen – året runt.

Gasellturnén växer och blir ännu större jubileumsåret 2019.

Att bli ett Gasellföretag är högt värderat och något som företagen gärna stoltserar med i sin kommunikation både internt och externt. Inför 2019 års jubileum lanseras nu Mästargasell-diplomet.


Kriterier för att bli MästarGasell

Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar. Ett Gasellföretag ska ha:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senasteräkenskapsåret.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Hela denna sida är en annons