”Kvalitet är viktigare
än tillväxt”

1,1 miljarder kronor i omsättning 2019. Tillväxtbolaget Alektum Group siktar högt, och är enligt Mats Augurell, vd för Alektum Group, väl rustade för framtiden.
– Digitaliseringen påverkar alla branscher och vi ser att våra erbjudande inom finansiella lösningar efterfrågas allt mer. Inte minst av företag som är verksamma inom retail och e-handel, säger han.

LÄS MER om Alektum Group

Det svenska familjeföretaget Alektum Group hjälper företag med kassaflöden inom finansiering, riskhantering och inkasso. Under de senaste åren har de varit med om en stark tillväxt – och idag bedriver de verksamhet i 18 europeiska länder.

– Alektum Group har funnits sedan 1992 då vi startade som ett renodlat inkassoföretag. Det har alltid gått bra, men 2015 tog vi ett strategiskt beslut att slå ihop 28 bolag till ett, Alektum Group. Det gav oss ett nytt grepp om marknaden och en möjlighet att tydliggöra det unika i vårt erbjudande, säger Mats Augurell, vd.

”Internationellt IT-system”

2014 hade Alektum Group 200 anställda och redovisade en omsättning på 350 miljoner kronor. I slutet av förra året låg den summan på 900 miljoner kronor.

– Idag är vi över 600 anställda. Vår tillväxt sker organiskt och jag ser mycket positivt på framtiden. Vi har ett unikt och internationellt IT-system som gör att vi kan ta snabba beslut och optimera våra kunders affärsförhållanden, säger Mats Augurell.

Satsar på e-handel

Alektum Group valde tidigt att fokusera på digitaliseringen i samhället genom att bland annat satsa på e-handel. De hjälper till med bedömning av kundens potentiella betalningsförmåga. Det innebär att den som har god betalningsförmåga kan få flera alternativ, medan den som bedöms ha svårt att betala kanske bara får upp direktbetalning när de handlar.

– Vår affär handlar om att hjälpa andra företag till tillväxt genom finansiella lösningar och rådgivning. Det som skiljer oss från våra konkurrenter är att vi ser på konsumentens framtida betalningsförmåga. Vi dömer ingen på förhand, och vi arbetar hårt mot överskuldsättningen i samhället, säger Mats Augurell.

”Enkelt att arbeta med oss”

Inkassoverksamhet är fortfarande en stor del av Alektum Group. Mats Augurell märker att deras långa erfarenhet inom området gör att intresset för deras tjänster inom övriga områden växer.

– Vi arbetar mycket med våra värderingar och vår relation till våra kunder. För oss är kvalitet viktigare än tillväxt, det ska vara enkelt att arbeta med oss – och vi är otroligt effektiva.

LÄS MER om Alektum Group

FAKTA

Alektum Group

Alektum Group är ett familjeägt företag som varit verksamt sedan 1992. Med hjälp av en unik kombination av innovativa tjänster och produkter stödjer de sina kunder genom hela den finansiella processen.

Omsättning 2018: 860 MSEK 

Omsättning 2019: 1 150 MSEK

Ökning i procent:  34 procent

Antal anställda: cirka 620 personer

Mats Augurell, vd på Alektum Group, som hjälper företag med kassaflöden inom finansiering, riskhantering och inkasso.