text

Svenska Benify ökar kraftigt – igen: ”Fokus ligger på ökat kundvärde och global expansion”

Från 0 till 450 miljoner på 15 år med ett ständigt driv att utvecklas och växa.
Så kan man beskriva den svenska framgången Benify, som med hjälp av modern teknologi hjälper bolag att förbättra relationen till sina anställda. 
– Alla företag har behov av att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, säger vd Joakim Alm. 

LÄS MER: Benify – världens mest skräddarsydda medarbetarportal

Benify är ett oberoende techbolag som hjälper företag världen över att stärka relationen till sina anställda och bygga varumärke som arbetsgivare.

Med sin egenutvecklade plattform underlättar Benify HR- och förmånshantering för sina kunder, som samtidigt får förbättrade möjligheter att kommunicera med sina anställda. Medarbetarna får i tjänsten en tydlig överblick och ökad förståelse för hela det värde som deras anställning innebär, något som i sin tur resulterar i högre engagemang och grad av lojalitet.

– Vi har byggt plattformen själva och grundtanken, att hjälpa våra kunder bli attraktiva arbetsgivare, är fortfarande det vi jobbar efter, säger vd Joakim Alm.

Han har varit på Benify sedan 2017 då han tillträdde som kommersiell strategichef. Rollen som vd har han haft sedan januari förra året.

– När jag kom hit slogs jag av “jag vill, jag kan”-attityden som genomsyrade hela verksamheten. Och den har vi lyckats bevara när vi har vuxit.  

En företagskultur som bygger tillväxt

Och som Benify har vuxit. Nyligen nådde företaget över 1 500 kunder, två miljoner användare och 400 anställda. Under 2020 är man kontrakterad att vara i 75 länder, medräknat multinationella företag. År 2019 var omsättningen 453 miljoner kronor, och bolaget har en historisk tillväxt på cirka 20 procent per år.

Den största anledningen bakom framgången säger Joakim Alm är den starka företagskulturen:

– Vi vill ständigt överträffa förväntningar och vara förutseende. Detta gäller mot varandra som medarbetare, i rekryteringar, med kunder och samarbetspartners. 

Och att Benifys produkter och arbetssätt är uppskattade kan intygas av det faktum att man lyckats behålla 99 procent av alla kunder sedan starten 2004. 

Att ständigt förnyas

Nyckeln till att behålla drivet i ett bolag som vuxit kraftigt menar Joakim Alm är att ständigt utveckla verksamheten – med nya kunder, länder, medarbetare, funktioner och möjligheter för de anställda.

– Man måste utvecklas. För ett bolag som är bra inom ett segment och på en marknad och stannar där blir det för mycket av samma sak. Då stannar drivet upp. Benify har utvecklats kontinuerligt med nya produkter, länder och kunder. Förändring och utveckling skapar en dynamisk arbetsplats som gynnar både medarbetare, kunder och användare.

Var är Benify om fem år?
– Vi kommer att fortsätta utveckla våra produkter och skapa ännu större värde för våra kunder och deras medarbetare. Högst på agendan står fortsatt internationell expansion. Vi är fortsatt ett tillväxtbolag, avslutar Joakim Alm.

LÄS MER: Benify – världens mest skräddarsydda medarbetarportal

FAKTA

Benify

Benify är ett svenskt techföretag som hjälper arbetsgivare att attrahera, engagera och behålla kompetenser med hjälp av sin egenutvecklade medarbetarportal. 

Omsättning 2019: 453 miljoner kronor.

Antal anställda: 400.Hela denna sida är en annons