GT ELs strategiska omstrukturering ger resultat

En företagsledning ska vara anpassad efter organisationen, inte tvärtom. Det anser Thomas Tyrestedt, vd på elföretaget GT EL.
Deras innovativa tänk och annorlunda syn på branschen har skapat ett dynamiskt bolag med stadig tillväxt.     

LÄS MER om GT EL här

GT EL anser att om en kund har fått för avancerad teknik är lika illa som en kund som inte fått tillräcklig med teknik för att fylla deras behov. De utgår istället från kundens verksamhet, förväntningar och ekonomiska förutsättningar när de tar fram en teknisk lösning.

– Det går att sälja på folk nästan hur tekniskt avancerad anläggning som helst, frågan är om de passar kunden. Vår drivkraft är att hela tiden ha nöjda kunder, säger Thomas Tyrestedt, vd och berättar att de arbetar med skräddarsydda elinstallationslösningar till alla typer av fastigheter och anläggningar.

”Växt alldeles för mycket”

GT EL grundades 2007 i Linköping, och deras tänk kring hur ett företag ska skötas är annorlunda jämfört med andra bolag. De anser att det viktigaste är att den som är bäst lämpad ska göra jobbet. Det var även tanken när Thomas Tyrestedt gick från att vara operativ chef till att bli vd för cirka ett år sedan.

– Vi ville göra en omstrukturering och jag har ett annat fokus lämpat för uppgiften än min föregångare som var mer marknadsdriven. Det var inget dramatiskt beslut, utan vi behövde göra en förändring eftersom vi hade växt alldeles för mycket – och för fort, säger han. 

2018 drog GT EL i handbromsen och deras mål under det närmsta året är att växa i en jämn takt.

– Vi har haft en stadig tillväxt sedan starten, men för cirka fem år sedan började det ta fart på riktigt. Vi fick större projekt och omsättningen ökade. Nu vill vi fortsätta att växa i en stabil takt, säger Thomas Tyrestedt. 

Stora förändringar i bolaget

Under det senaste året har de sett över hela verksamheten. De har bland annat identifierat vilka deras triggerpunkter är och skapat verktyg hur de ska hantera framtida och nuvarande utmaningar.

– Vi har gjort stora förändringar, men det känns bra. Vi har tagit fram tydliga rutiner och processer samt ett nytt ledningssystem som håller. Med facit i hand så borde vi ha gjort det här för länge sedan, säger han.

Under 2019 kommer GT EL att lägga mer fokus på större entreprenadjobb. Thomas Tyrestedt berättar att deras öppna företagskultur och stora omstrukturering inte hade varit möjlig utan deras styrelse.

– Mitt tips och råd till alla nystartade företag är att så fort som möjligt skaffa en aktiv styrelse. Det är få som utnyttjar den möjligheten, men det är en chans att ta in kompetens och nya idéer som inte finns i bolaget. 

LÄS MER om GT EL här

FAKTA

GT EL

GT EL Sverige AB är elinstallationsföretag. Vår affärsidé är att med vår kunskap och erfarenhet som grund se över kundernas totala behov.

OMSÄTTNING 2018: 59 mkr

ANTAL ANSTÄLLDA: 36

Thomas Tyrestedt, vd på GT EL, ser positivt på framtiden. Deras mål är att fortsätta att växa och lägga mer fokus på större entreprenadjobb.