De knäcker koden för automatiserad redovisning

Qvalia utvecklar nästa generations teknologi för transaktionshantering och redovisning. Nyckeln är e-fakturor och en förståelse för vilken transaktionsdata som faktiskt behövs i organisationerna.
– Mjukvara tar över allt fler administrativa processer. Det är en revolution lika stor som industrialiseringen, säger Henri Taipale, vd och grundare.

LÄS MER: Så här kommer du igång med e-fakturering kostnadsfritt

Henri Taipale har ambitionen att förändra hur organisationer hanterar sina inköps- och försäljningstransaktioner. Men när Qvalia grundades 2007 var de ett konsultbolag inom transaktionsanalys. Det innebar att de rättade redovisningsfel och återförde förlorat kapital åt stora organisationer. Det handlade om bland annat dubbel- och överbetalningar eller fel moms. Idag är de störst i Norden inom området.

– Egentligen borde inte dessa fel ha uppstått. Den insikten fick mig att början gräva i problemet. Jag insåg att man inte hade digitaliserat hela processen, säger han.

Ny plattform

För några år sedan ändrade Qvalia sin affärsmodell och började bygga en ny typ av mjukvaruplattform. Med utgångspunkt i kundernas transaktionsdata automatiseras processer och redovisningsarbetet.

– Satsningen görs på lång sikt. Vi utvecklar nästa generations teknologi och tänker 15 år framåt. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns mycket kvar att göra. Det pågår en fullständig förändring branschen. Alla våra vinstpengar går till utveckling, säger Henri Taipale.

Kompletta automationslösningar

Plattformen som släpptes under 2018 tillhandahåller idag kompletta automationslösningar inom fakturahantering, reskontra och transaktionell redovisning.

NY RAPPORT: Så mycket kostar de dolda redovisningsfelen

–Vi vill att kunderna tar nästa steg och förbättrar processerna i grunden. För stora organisationer är det inte en enkel uppgift, men vår plattform ligger utanför de ordinarie systemen, säger han.

Bygger all teknologi från grunden

Henri Taipale förklarar att de bygger all teknologi från grunden och att reglerna för bokföring inte längre gäller. Den första april införde EU e-fakturadirektivet som innebär att den offentliga sektorn bara får ta emot e-fakturor.

– Vi vill uppmuntra småföretag att använda e-fakturor och därför är det kostnadsfritt att starta konto, skicka och ta emot e-fakturor på Qvalias plattform. Men värdet finns inte i fakturaformatet utan i automationen. Det är den vi vill åt. Startskottet för digitaliseringen har gått för länge sedan, men många har inte hängt på med vad den egentligen kan innebära.

LÄS MER: En brandvägg för felaktiga fakturor

FAKTA

Qvalia

Qvalia förbättrar och automatiserar finansiella processer. Företaget är den ledande experten inom transaktionsanalys i Norden och deras mjukvarulösningar tillhandahåller kompletta automationslösningar inom fakturahantering, reskontra och transaktionell redovisning. Resultatet är ökad effektivitet, minskade kostnader och förbättrad datakontroll genom hela transaktionsprocessen.

OMSÄTTNING 2017: 58 mkr

OMSÄTTNING 2018: 69 MKR

ÖKNING I PROCENT: 19 procent 

ANTAL ANSTÄLLDA: 45

Henri Taipale, vd och grundare av Qvalia, vill underlätta för småföretag att börja använda e-fakturor. Foto: Tobias Fischer/Qvalia