SHC Håltagning: Vår personal är ansiktet utåt

Med flera år av snabb tillväxt är SHC Håltagning idag ett av Sveriges största håltagningsföretag. Med sin långa erfarenhet i branschen vill företaget fortsätta utvecklas stabilt tillsammans med sina kunder och medarbetare.

LÄS MER om SHC Håltagning

I år är det exakt 35 år sedan SHC Håltagning startade i Norrköping. Sedan dess har företaget haft flera snabbväxande år med målet att växa kontrollerat. Med 55 anställda i både Norrköping och Linköping omsätter företaget idag tillsammans med dotterbolag cirka 90 miljoner kronor.

Att kunna titulera sig MästarGasell är något som Tomas Fredriksson tillsammans med delägare Andreas Lindström och Osten Jansson är väldigt stolta över.

− Nyligen blev vi också utsedda av vår branschförening till ”Årets Håltagningsföretag i Sverige” vilket är mycket hedrade. Samtliga utmärkelser ger oss ny energi att fortsätta utveckla företaget och växa, säger han och tillägger att företaget främst jobbar lokalt i Östergötland där man växer stadigt med kundernas efterfrågan.

Viktigt med bra personal

Med nyckelord som ärlighet, kunden främst och kvalificerad håltagning med kvalitet, har företaget återkommande kunder inom bygg- och fastighetsbolag och industrier. Med sin långa erfarenhet i branschen har företaget också byggt upp en stark intern stabilitet.

− Vår personal är företagets ansikte utåt. På det sätt våra medarbetare bemöter kunden, blir vi som företag bedömda, säger han och tillägger att personalen är viktiga mentorer till nyanställda för att de ska utvecklas i sina arbetsuppgifter.

− Vi har under 35 år bara behövt säga upp anställda på grund av arbetsbrist två gånger, men återanställt i princip alla efter en månad. Det ger trygghet åt våra medarbetare.

Sätter säkerheten först

En annan trygghet för medarbetarna är bra arbetsmiljö, något som SHC Håltagning värdesätter högt.

− Det är viktigt att vår personal känner att vi tar deras säkerhet på största allvar. Vi jobbar därför hela tiden med att byta ut maskinparken till maskiner med mindre vibrationer till mer fjärrstyrda och robotar, säger han.

Vill växa hållbart med kunderna

I en nisch inom byggbranschen där konkurrensen hårdnar och utvecklas snabbt är framtidsvisionen att fortsätta växa stabilt och behålla en bra företagskultur.

− Ett långsiktigt mål är att komma upp i en omsättning på 100 miljoner. Men det får ta den tid det tar. Målet är att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster där vi utvecklas med kunderna, avslutar han.

LÄS MER om SHC Håltagning

FAKTA

SHC Håltagning

SHC Håltagning startades 1984 och är idag ett av Sveriges stora håltagningsföretag, med kontor i Norrköping och Linköping. Omsättning idag ligger med dotterbolag på cirka 90 miljoner kronor.

Snabbväxare. SHC Håltagning omsätter i dag cirka 90 miljoner kronor. En viktig orsak är intern stabilitet.