Sanna Andersson, vd på moderbolaget Stretch AB och Jan Maelum, grundare av Stretch AB och styrelseordförande.

”Störst är inte bäst”

IT-branschen genomgår stora förändringar. Många bolag strävar efter att bli fullsortimentsleverantörer på den globala marknaden, medan Stretch har valt att ta en annan väg.
– Under de senaste åren har vi gått från att vara en företagsgrupp med delvis sammanvävda erbjudanden, till att bestå av självstyrande bolag i en gemensam koncern, säger Jan Maelum, grundare och styrelseordförande.

LÄS MER om Stretch

Stretchkoncernen består av elva olika bolag, var och ett med sin väldefinierade och unika marknad där kundernas digitalisering står i centrum. Alla bolag erbjuder it-tjänster och produkter som skapar tydliga och väldefinierade affärsvärden.

– Vi tar en aktiv och självklar roll i utvecklingen av framtidens digitaliserade företag. Vi växer kontinuerligt genom utveckling av våra nuvarande erbjudanden och skapandet av nya bolag, allt under vårt gemensamma varumärke, säger Jan Maelum, grundare och styrelseordförande.

”En lättare vardag”

Det första Stretchbolaget grundades 2002 och idag har koncernen kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Växjö, Köpenhamn och Oslo. Det yngsta bolaget Stretch Care AB lanserades i början av 2018.

– Stretch Care arbetar i nära samarbete med vårdpersonalen för att skapa smidiga, digitala lösningar som gör skillnad på riktigt inom vården. Allt för att ge de som arbetar inom vården en lättare vardag, säger Jan Maelum.

Vill bygga hållbara bolag

Sanna Andersson, vd på moderbolaget Stretch AB, berättar att Stretch koncernens tillväxt sker organiskt genom välskötta och lönsamma företag.

– Vår ambition är inte att täcka in samtliga affärsmöjligheter inom vår sektor, utan välja de områden som vi kan göra störst nytta för våra kunder. Det viktigaste är inte att vara störst utan att ha kunskap om kundernas vardag. Lönsamhet ger oss möjlighet att bygga hållbara och långsiktiga bolag.

LÄS MER om Stretch

FAKTA

Stretchkoncernen

Stretch koncernen består av tio rörelsedrivande dotterbolag. Stretch erbjuder tjänster och produkter, med förankring inom IT, som skapar tydliga och väldefinierade affärsvärden för deras kunder på den skandinaviska marknaden.

OMSÄTTNING 2018: 288 MSEK

OMSÄTTNING 2017: 236 MSEK

TILLVÄXT: 22 procent

ANTAL ANSTÄLLDA: 193


Hela denna sida är en annons