Så ska Stockholm bli ”smartast” i världen

70 procent av jordens befolkning bor i städer om 30 år.
För att klara trycket måste städerna bli ”smartare” – även Stockholm.
– Det är en stor utmaning, säger Hany Fam, Executive Vice President of Mastercard Enterprise Partnerships.

Masterpass – där du samlar alla kort digitalt

 

Statistiken, som presenterades på Mastercard Innovation Forum, visar att befolkningen i städerna runtom i världen fortsätter att öka (se faktaruta). Detta sätter redan idag städerna under hårt tryck:

– Ingen annan generation har någonsin ställts inför en sådan utmaning som detta är, säger Hany Fam.

 

Han ansvarar för Mastercards projekt med myndigheter i sex storstäder, där man tillsammans med andra kommersiella partners, lokala digitala utvecklare och universitet försöker hitta lösningen på hur framtidens ”smarta” städer ska hantera sina ökande befolkningar. Chicago är en av städerna som ingår i projektet:

– Vi tittar på hur allmän infrastruktur kan användas mer effektivt. Vi är också intresserade av förnyelsebar energi, vattenförsörjning, avfall, hälsovård och samhällsservice. Flera projekt pågår inom de områdena och vi hoppas att ett antal lösningar kan exporteras.

 

Ett exempel på hur en storstad kan såväl förenkla livet för invånarna, som spara pengar till myndigheterna, är London. Där har Mastercard hjälpt till att utveckla biljettsystemet så att vanliga betalkort kan användas på samma sätt som det lokala resekortet. Därmed slipper man särskilda resekort, fylla på dessa och får dessutom ett kort mindre att hålla reda på.

– Det är ett framgångsrikt exempel på ett lyckat partnerskap mellan privata företag och samhällsservice. För London har det redan inneburit stora besparingar som istället kan investeras i annat.

 

Fam lyfter även fram Singapore, där myndigheterna jobbat intensivt för att vara beredda på framtidens utmaningar:

– De har bestämt var de vill vara om 50 år och jobbar sig bakåt. ”Vad behöver vi göra nu och hur gör vi framsteg?” Det påverkar hur de tänker kring infrastruktur, sociala satsningar, utbildning, hälsovård och det påverkar vilken roll de vill spela internationellt.

 

Stockholm då? Jo, vi är på väg att bli en ”smart” stad – och målsättningarna är höga:

– Era politiker vill att den ska vara världens smartaste stad vid 2040 och det är ett jättebra mål. Ni har en god social och ekonomisk inkludering, men en sak jag skulle vilja se är ytterligare utveckling av lösningar som kan exporteras till andra delar av världen. Det är en intressant möjlighet för Stockholm att tjäna på den digitala infrastrukturen, potentialen finns.

 

Titta, så fungerar Masterpass

 

Antal boende i städer

1830: 14 procent

1950: 30 procent

2008: 50 procent

2050: 70 procent

Källa: FN-organet Unicef

 

Detta är en ”smart” stad

Där innovationer och digitala verktyg förbättrar livet för invånarna samt effektiviserar inom områden som såsom, utbildning, hälsovård, ekonomi samhällsservice och infrastruktur. En viktig punkt är hållbarhet, där städerna kan utvecklas på ett sätt som inte tär på jordens resurser.

 

Detta är Masterpass


· Masterpass är en digital plånbok för köp online.

 

· Du behöver enbart fylla i dina kort- och leveransuppgifter digitalt en enda gång. Därefter kan du handla online och i appar genom att identifiera dig med Mobilt BankID.

 

· Masterpass fungerar med betal- och kreditkort oavsett varumärke hos över 340 000 handlare världen över.

 

Så kommer du igång

1) Registrera dig för Masterpass via din bank eller på masterpass.com.

 

2) Lägg in dina kort- och leveransadresseruppgifter i Masterpass enbart vid registrering.

 

3) Använd Masterpass hos de onlineshoppar som erbjuder betal­tjänsten Masterpass.

Dagens Industri
Ansvarig utgivare: Lotta Edling
Produktion: Wasp Communication
Om cookies