Annons
Innehåll från Microsoft

Alecta: Så skapar vi bättre tjänstepension med molntjänster

Molnet innebär nya möjligheter för företag att sätta på och stänga av datorkraft efter behov. Tjänstepensionsförvaltaren Alecta sparar både tid och pengar på att flytta sina beräkningstunga simuleringar till Microsofts Azure. – Det som förut kunde ta dagar att köra i vår egen servermiljö går nu på en kvart, konstaterar it-chef Ulf Larsson.

Anmäl dig till eventet Sverige kan mer – Vad är framgångsformeln för innovation i världsklass? Sänds 21 april 2022.

Tjänstepensionen är en viktig del i det svenska trygghetssystemet och Alecta är en av de stora aktörerna inom området. Med uppdrag att ge den kollektivavtalade tjänstepensionen så stort värde som möjligt för 2,6 miljoner privatpersoner och 35 000 företag gäller det att skapa kostnadseffektivitet i allt man gör.

– När vi utvecklar nya pensions- och försäkringsprodukter använder vi simuleringar där vi tar in mängder av omvärldsfaktorer för att få fram olika scenarier för framtiden och se hur de påverkar våra försäkringsprodukter. Det är oerhört beräkningstungt och kan ta flera dagar att göra när vi kör simuleringarna i vår egen servermiljö. Med hjälp av Microsofts molnteknik lyfter vi upp beräkningarna på tusen maskiner samtidigt och då går motsvarande datakörning på en kvart, säger Ulf Larsson.

”Möjlighet att skapa bättre tjänstepensioner”

På så sätt frigörs tid för fortsatt produktutveckling, och it-organisationen kan leverera snabbare och flexiblare stöd till verksamheten.

– Ju mer omfattande simuleringar vi kan göra desto säkrare underlag får vi för att ta fram framtidens pensionslösningar. Så i slutänden ger molnet oss möjligheter att skapa bättre tjänstepensioner för våra kunder. Vi sparar också mycket pengar på att utnyttja flexibiliteten i beräkningskraften, säger Ulf Larsson och poängterar att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart för Alecta att bygga upp motsvarande serverkapacitet internt.

Ulf Larsson är it-chef på Alecta.

I molnet hyr de sin kapacitet per minut eller timme, vilket gör att totalkostnaden blir lägre jämfört med servrar i egen regi, trots att de nu kan göra fler simuleringsberäkningar på kortare tid.

Daniel Blomberg, data- och AI-specialist för finansiell sektor på Microsoft, har de senaste åren sett ett ökat intresse för molnlösningar bland banker och försäkringsbolag, där analyser och avancerade riskberäkningar är en väldigt central del av verksamheten.

– Det innebär att man behöver jättemycket datakraft med viss regelbundenhet. En utmaning har traditionellt varit att avgöra hur mycket pengar man ska investera i maskiner som bara står och blåser varmluft större delen av tiden. Just för den här typen av verksamhet, med stora beräkningar som kanske sker en gång per dag eller vecka, tillför molnet särskilt stort värde eftersom du bara betalar för den tid du nyttjar, säger Daniel Blomberg.

Allt fler vågar ta steget

Han konstaterar att det finns en stor besparingspotential för företag inom finansiella tjänster, men också en del hinder på vägen att reda ut. Höga krav på säkerhet och efterlevnad av såväl Finansinspektionens som EU:s regelverk har gjort att det tagit några år för molntjänster att slå igenom bland banker och försäkringsbolag.

– Nu ser vi att allt fler vågar ta steget till molnet. Det kräver fokus och tar tid initialt att göra regelefterlevnadsresan. Men det går att lösa. Vi får samma frågor från alla banker och försäkringsbolag, och uppmanar dem att ta hjälp av oss på Microsoft. I molntjänsten Azure finns otroligt mycket stöd i form av verktyg, rutiner och processer som hjälper företagen att säkerställa att de uppfyller de regulatoriska kraven, säger Daniel Blomberg och poängterar att it-arkitekterna har en nyckelroll i detta arbete:

– När man köper it via molntjänster så tar molnleverantören över en stor del av det tekniska underhållet av infrastrukturen. Företagens it-avdelningar kan då använda den frigjorda tiden till att fokusera mer på de applikationer som skapar värde för kunden. Att hålla sig uppdaterad om regelverk och regelefterlevnad blir också en del av it-arkitektens vardag på ett helt annat sätt än tidigare.

Titta gärna på eventet Sverige kan mer – om möjligheterna med hållbar digitalisering som sändes 8 december 2021.

Om Alecta

Alecta tar hand om den kollektivavtalade tjänstepensionen för 2,6 miljoner privatpersoner och 35 000 företag i Sverige, och förvaltar mer än 1 100 miljarder kronor. Uppdraget är att ge tjänstepensionen så stort värde som möjligt för både privat- och företagskunder. Med specialisering, stordriftsfördelar och kostnadseffektivitet skapas tydliga mervärden i form av låga avgifter, god avkastning och enkla, lättillgängliga tjänster.