Annons
Innehåll från Microsoft

Bristen på kompetens – det nya stora hotet för tillväxt

Kompetensbrist är det största hotet mot företagens utveckling i Sverige. Om två år kommer vi att ha ett underskott av +70 000 IT- och tech-kunniga i landet. Det hävdar Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef moln och AI på Microsoft Sverige. – Räddningen stavas kompetensutveckling, säger hon.
I takt med att teknikbranschen växer i betydelse behöver Sverige kontinuerligt säkerställa en bred tillgång till digital kompetens, på såväl kort som lång sikt. 

Det handlar både om att etablera grundläggande förståelse för digitaliseringens möjligheter och begränsningar, men också att säkerställa en tillräcklig tillgång på teknisk expertis för att genomföra projekt. 

Största hotet

För trots att Sverige rankas som en av världens ledande IT-nationer står vi inför ett framtida kompetensunderskott. Enligt TechSverige kommer Sverige redan år 2024 att sakna över 70 000 IT- och tech-kunniga. IVA:s rapport FoU-barometern 2021 visar dessutom att kompetensbrist är det största hotet mot företagens utveckling i Sverige och att omställningen mot både digitalisering och hållbarhet kräver fler utbildade inom områden som mjukvaruutveckling, AI och grön teknik. 

– Detta är en fråga som rör alla. Digitaliseringen är inte längre IT-avdelningens ansvar. Kompetensläget ställer dessutom nya krav på ledares förståelse för digitalisering, säger Annica Wallenbro Stojcevski,  affärsområdeschef moln och AI på Microsoft Sverige. 

Välja en tech-karriär

Detta innebär naturligtvis inte att alla chefer behöver bli experter på molnet eller artificiell intelligens, snarare att fler behöver lära sig om hur tekniken kan användas för att driva innovation och att utveckla verksamheter. 

Microsoft Sverige vill inom ramarna för sitt initiativ Skill Up Sweden främja digital kompetensutveckling och göra det möjligt för fler att kunna välja en karriär inom tech.

– Vi vill att fler kan fatta rätt beslut som i sin tur skapar nya affärsmöjligheter. Och vi på Microsoft tillgängliggör även digital kompetensutveckling för olika roller och hjälper fler att lyckas i sin digitaliseringsresa, säger Annica Wallenbro Stojcevski.

Minska kunskapsklyftan

Inom Skill Up Sweden fokuserar Microsoft bland annat på att öka den digitala kompetensen hos beslutsfattare och att ge möjlighet att uppgradera och omskola befintlig personal inom tekniksektorn. 

Men det handlar även om att hitta nya talanger till tech-branschen och att skapa nya jobbmöjligheter. Och dessutom aktivt arbeta för ökad mångfald och inkludering för att främja innovation. Sist men inte minst fokuserar Microsoft på att underlätta för barn och ungdomar genom att möjliggöra skapandet av digitala färdigheter och på så sätt vara med och bidra till minskad kunskapsklyfta, inspirera och visa upp förebilder inom tech-branschen.

Läs mer om hur du kan kompetensutveckla för framtiden.