Annons
Innehåll från Microsoft

Hållbarhet drivet av teknik

En diskussion om vad som är viktigt för att vi ska gå från ord till handling med Annika Ramsköld, Vattenfall, Mats W Lundberg, Sandvik & Tove Blomgren, EY/Dobberman.