Annons
Innehåll från Microsoft

Medicinska bilder i molnet skapar mervärde för vårdgivare

När mer vård ska åstadkommas med mindre resurser ökar behovet av effektiva it-system och smart hantering av medicinska bilder. Molntjänster spelar en allt viktigare roll för Sectra som hjälper sjukhus världen över att möta dessa utmaningar. – Genom att tillhandahålla lösningar i molnet bidrar vi till kostnadseffektivitet, minskad klimatpåverkan och ökad datasäkerhet, säger Sectras vd Torbjörn Kronander.

Anmäl dig till Microsofts event: Sverige kan mer – om möjligheterna med hållbar digitalisering

Medicinska bilder är avgörande för diagnos, behandling och uppföljning av olika sjukdomar. Undersökningar inom allt från radiologi och mammografi till kardiologi och patologi genererar enorma mängder data som behöver tas om hand och tillgängliggöras för vårdens aktörer på ett effektivt och säkert sätt.

Sectra är en globalt ledande leverantör av it-system för hantering av medicinska bilder och patientinformation relaterad till bilddiagnostik. Bland kunderna finns några av världens största vårdgivare, och snabbast växer verksamheten i USA.

– Där har vi också nått längst i utvecklingen av våra molntjänster, och under de senaste åren upplevt ett stadigt ökat förtroende från kunderna. Allt fler efterfrågar alternativ till lokala installationer, då de inser att kostnaden för att underhålla egna datorhallar blir ohållbar när man tvingas dimensionera hela systemet för att klara den temporärt högsta belastningen, säger Torbjörn Kronander, vd och koncernchef för Sectra.

Ledande cybersäkerhetsbolag

Han förklarar att användningen av servrar på ett sjukhus är väldigt ojämnt fördelad över dygnet. Genom att dela resurserna med många andra kunder i molnet får vårdgivarna tillgång till mer datorkraft när de bäst behöver den, vilket ger flera fördelar.

– Dels slipper man ha stora maskiner som står och drar ström i onödan. Det innebär både kostnadsbesparingar och minskad klimatpåverkan. Dessutom ökar datasäkerheten då molntjänstleverantören står för det tekniska underhållet av infrastrukturen och ser till att hålla serverparken uppdaterad med senaste uppdateringarna av operativsystem med mera, säger Torbjörn Kronander och poängterar att detta har blivit allt viktigare inom vården.

Sjukhus är attraktiva måltavlor för organiserade cyberattacker och det är ett allvarligt hot mot såväl patienters säkerhet och liv som vårdens effektivitet. Sectra är även ett ledande cybersäkerhetsbolag och hjälper myndigheter och försvar i Europa med krypteringslösningar för att skydda känslig information. Denna samlade kunskap och erfarenhet ses allt oftare som en konkurrensfördel när vårdgivare söker samarbetspartners för att ta hand om digitala bilder och patientinformation.

Samverkar med Microsoft som ledande molntjänstleverantör

Hur leveransmodellen sedan ser ut varierar beroende på marknad. Där det är möjligt samverkar Sectra med Microsoft som ledande molntjänstleverantör för att leverera säker medicinsk bildhantering i molnet.

– I USA använder vi publika datorhallar med Microsofts molnteknik Azure, säger Torbjörn Kronander som ser positivt på Microsofts satsningar inom området:

– I och med att Microsoft startar datorhallar i Sverige så tror och hoppas vi att det ska bli mer accepterat att lägga sjukvårdsdata där också. Kostnads- och säkerhetsfördelarna är så stora jämfört med egna installationer, men vårdgivarna måste känna sig trygga med att de inte bryter mot några regler.

Accelererad digitalisering säkerställer hög välfärd

Sverige har som mål att vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Det krävs en accelererad digitalisering av vården för att fortsätta säkerställa en hög välfärd och molntjänster är en nyckel i denna digitalisering.

– Under covid 19-pandemin har många vårdorganisationer, exempelvis Capio och Collabodoc, sett molntjänster som en förutsättning för att kunna snabbt kunna erbjuda digitala patientmöten eller vaccinationslösningar, säger Thomas Floberg, vice VD på Microsoft Sverige.

Se eventet Sverige kan mer – ett event från Microsoft om hållbar digitalisering från 8 december 2021

Om Sectra

Sectra är en av världens ledande leverantörer av it-system för hantering av medicinska bilder och hjälper även myndigheter samt försvar i Europa att skydda känslig information. Företagets resa inom medicinsk bildhantering började 1989 i Linköping, och idag använder runt 2 000 vårdgivare världen över – inklusive en majoritet av Sveriges regioner och privata aktörer inom diagnostik – Sectras system och tjänster.