Annons
Innehåll från Microsoft

Så bygger du digital kompetens i ditt företag

Den digitala utvecklingen ställer nya krav – på alla. Företagsledare, IT-avdelningar och anställda måste ta steget tillsammans för att öka sin digitala kompetens. – Börja med att inventera vilken kunskap som finns idag. Identifiera vad som behövs imorgon och starta en utbildningsresa, säger Jenny Långström, Training Program Manager på Microsoft.
Utbildning är för många en självklarhet och en nödvändighet. Vem vill sätta sig i ett flygplan med en pilot som inte kan flyga eller ta emot sjukvård av någon som saknar kompetens?

– Det borde vara lika självklart med utbildning och inte minst ”körkort” i form av certifieringar i digital kompetens för de som administrerar och implementerar lösningar som påverkar organisationen, dess kunder, medarbetare och resultat, säger Jenny Långström.

Hela verksamheten

Allt börjar med en medvetenhet hos ledningen och ett beslut att satsa långsiktigt på att öka digital kompetens inom sin verksamhet. 

– Det är viktigt att förstå att detta inte är en IT-fråga. Det handlar om hela verksamheten. Att ställa om en hel organisation och göra den digitalt kapabel för att bygga nya värden. Att skapa affärsnytta, och öka produktiviteten, genom att ta till sig ny teknologi, säger Jenny Långström. 

Rätt utbildningsresa

Ett strukturerat arbete med kompetensutveckling behöver vara direkt kopplat till verksamhetens transformation. 

Det är viktigt att inventera den kompetens som finns idag och identifiera vilken kompetens – och vilka, kanske helt nya roller – som behövs för att nå uppsatta mål. Det gäller för alla olika roller inom verksamheten: beslutsfattare, chefer, inköpare, jurister som några exempel. 

– När de första stegen är gjorda är det dags att lansera rätt utbildningsresa, och där kan vi på Microsoft hjälpa till med mängder av färdiga utbildningsvägar, säger Jenny Långström.

”Avsätt tid” 

Det är också viktigt att inse att kompetensutveckling måste få ta tid. 

– Sätt av ordentligt med tid för medarbetarna. Det kontinuerliga lärandet måste vara en del av vardagen, säger Jenny Långström. 

Microsoft formulerar utmaningarna med den digitala omställningen i tre punkter: 

1. Tech capability. Det handlar om att skapa förmågor och förutsättningar att utföra morgondagens arbetsuppgifter. Det gäller att attrahera och behålla talanger. Och att kompetensutveckla och omskola befintlig personal. 

2. Tech adoption. Ju mer bekväm du är med en teknisk lösning desto mer får du ut av den. När man förstår implementeringen och använder en lösning kan man också skapa rätt arkitektur kring lösningen för att få rätt nivå på säkerhet och skalbarhet. 

3. Tech confidence. Kunskap och skicklig­het bygger trygghet och självförtroende. Det driver i sin tur  innova­tion, produktivitet och tillväxt. 

Gratis utbildning 

Det krävs investeringar i kompetensutveckling. Men allt kostar inte pengar. 

– Microsoft har många kostnadsfria onlineutbildningar för vem som helst att nyttja som ett sätt att demokratisera digital kompetens, säger Jenny Långström. Utöver denna källa till kunskap investerar vi enormt mycket i att utbilda våra kunder och partners för att stå rustade för den digitala omställningen 

Läs mer om hur du kan kompetensutveckla för framtiden.